Vind hulp bij leerproblemen kleuter en schoolkind

Kinderen met leerproblemen hebben ten opzichte van leeftijdsgenootjes van hetzelfde onderwijsniveau op één of meerdere gebieden meer moeite om mee te komen met de lesstof. Welke leerproblemen bestaan er wat kan je doen als het leren niet vanzelf gaat?

Leerproblemen kunnen op verschillende manieren ontstaan. Veelal is een externe factor de oorzaak, denk aan slecht onderwijs of bijvoorbeeld een scheiding van de ouders. Daarnaast kunnen leerproblemen veroorzaakt worden door een in aanleg aanwezige stoornis. Men spreekt dan van een leerstoornis. Dyslexie en Dyscalculie zijn leerstoornissen.

Hulp of ondersteuning nodig?

Vind op de Kinderzorgkaart een therapeut of zorgaanbieder met expertise op het gebied van leerproblemen en stoornissen. Of stel je vraag over dyslexie, dyscalculie en andere leerproblemen aan de professionals van Kijk op Ontwikkeling.

Bekijk de Kinderzorgkaart

IMG_3137

Wat kan je doen bij leerproblemen?

Oorzaken leerproblemen

Oorzaken

Allereerst kan de onderverdeling gemaakt worden tussen leerproblemen en leerstoornissen. Een leerstoornis wordt veroorzaakt door interne factoren, zoals de aanleg of een rijpingsstoornis van het centrale zenuwstelsel. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld een hoge of juist hele lage intelligentie en stoornissen zoals dyslexie, dyscalculie, ADHD, ADD, syndroom van Asperger, PDD-NOS en DCD. Een leerprobleem wordt veroorzaakt door externe factoren, oftewel omgevingsfactoren . Denk bijvoorbeeld aan simpelweg een slechte leerkracht of een problematische thuissituatie waardoor sociaal-emotionele of gedragsproblemen ontstaan. Ook kunnen medische problemen, zoals slecht kunnen horen of zien, een oorzaak zijn van leerproblemen.

Lees ook het artikel:

Voorbeelden en signalen van leerproblemen

Voorbeelden

Kinderen die niet goed mee kunnen komen op school kunnen problemen ervaren op verschillende gebieden. Voorbeelden van leerproblemen:

 • Taalproblemen
 • Spellingproblemen
 • Leesproblemen
 • Schrijfproblemen
 • Rekenproblemen
 • Leerachterstanden
 • Werkhoudingsproblemen
 • Huiswerkproblemen
 • Concentratieproblemen

Signalen

Vaak worden leerproblemen in groep 3 en 4 voor het eerst gesignaleerd. Vanaf dat moment ligt de nadruk op het leren lezen en rekenen en moet het kind zich voor een lagere periode kunnen concentreren. Hoe kan je leerproblemen vroegtijdig ontdekken? De volgende signalen kunnen op leerproblemen duiden:

 • Je kind heeft geen plezier in school
 • Je kind reageert thuis de frustraties af van school
 • Je kind verveelt zich op school
 • De prestaties van je kind nemen opeens af
 • Je hebt het gevoel dat je kind meer kan dan het op school laat zien
Dyslexie en Dyscalculie

Dyslexie en dyscalculie

Dyslexie en dyscalculie zijn leerstoornissen. Kinderen met dyslexie hebben hardnekkig problemen met het aanleren en vlot toepassen van lezen en spellen en kinderen met dyscalculie hebben hardnekkige problemen bij het aanleren en automatiseren van de basisvaardigheden van rekenen en wiskunde. Vroeg herkenning van de problemen en een gerichte aanpak zijn essentieel.

Lees meer over:

Tips bij leerproblemen

Tips en stimuleren

Lees het artikel met algemene tips bij leerproblemen en de artikelen met tips hoe je de taalontwikkeling, schrijfvaardigheden, leesvaardigheden en rekenvaardigheden van je kind kan stimuleren:

Ondersteuning en hulp bij leerproblemen

Welke therapeut?

Kijk in het overzicht welke verschillende zorgaanbieders kleuters en schoolkinderen met leerproblemen ondersteuning bieden. Er bestaan veel verschillende therapeuten. Welke zorgaanbieder heb je nodig voor welk probleem? Leerproblemen kunnen van invloed zijn op de gehele ontwikkeling van het kind. Naast het niet mee kunnen komen op school kunnen kinderen door leerproblemen gepest worden, onzeker worden en bijvoorbeeld een negatief zelfbeeld en faalangst ontwikkelen. Zowel binnen als buiten op school kunnen verschillende zorgaanbieders ondersteuning bieden bij het behandelen van leerproblemen. De hulp kan gericht zijn op de sociaal-emotionele gevolgen van het leerprobleem en/of het inhalen van de leerachterstand in de vorm van bijvoorbeeld huiswerk- of studiebegeleiding (Remedial Teaching).

Vind een therapeut

Kijk op de Kinderzorgkaart van Kijk op Ontwikkeling voor een therapeut bij jou in de buurt. Verschillende zorgaanbieders bieden ondersteuning aan kleuters en schoolkinderen met leerproblemen.

Stel je vraag

Stel je vraag over leerproblemen bij kleuters en schoolkinderen aan één van de professionals van Kijk op Ontwikkeling. Of kijk of jouw vraag al eerder is beantwoord.

Let op: Tussen de therapeuten bestaat een groot verschil in ervaring en kennis bestaan op het gebied van leerproblemen bij kinderen. Het is daarom raadzaam om navraag te doen naar de ervaring en kennis van de desbetreffende deskundige!

Let op: Heeft je kind leerproblemen en ben je op zoek naar antwoorden en ondersteuning? Neem gerust contact op met één van de professionals van Kijk op Ontwikkeling of vind een therapeut bij jou in de buurt via de Kinderzorgkaart.

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen

0