Wat is PDD-NOS?

Wat is de ontwikkelingsstoornis PDD-NOS? Wat zijn de kenmerken en oorzaken van deze stoornis? Welke gevolgen heeft de stoornis voor de ontwikkeling van het kind? Waar vind je de juiste ondersteuning en begeleiding in de buurt?

PDD-NOS heeft invloed op de emotionele-, taal-, motorische ontwikkeling en het vermogen zich op anderen te richten en het sturen van het eigen gedrag in sociale situaties.  Kinderen met deze stoornis ervaren vaak een ernstige beperking in het dagelijks functioneren en heeft gevolgen voor het gehele gezin.

IMG_3782

Hoe kan je je kind met PDD-NOS helpen?

Wat is PDD-NOS en wat zijn de kenmerken?

Wat is PDD-NOS? 

PDD-NOS staat voor Pervasive Developmental Disorder – Not Otherwise Specified, oftewel een stoornis die wordt gerekend tot de pervasieve ontwikkelingsstoornissen. Een pervasieve ontwikkelingsstoornis heeft invloed op de gehele ontwikkeling van het kind. PDD-NOS wordt gerekend tot de autisme-spectrumstoornissen (ASS). Met name de ontwikkeling van het sociale begrip en de sociale interactie verloopt zeer moeizaam bij kinderen met PDD-NOS. Hierdoor zijn deze kinderen vaak onzeker en angstig. Om onzekerheid en angsten te voorkomen houden zij zich graag vast aan bekende patronen en regels, waardoor zij rigide en dwangmatig kunnen overkomen. PDD-NOS kan gezien worden als een sociale handicap. Kinderen met deze handicap hebben wel behoefte aan contact, maar kunnen slecht sociale situaties in schatten en zich aan passen aan de omgeving en omstandigheden, door een minder goed ontwikkelde intuïtie.

Kenmerken PDD-NOS

Wat zijn de kenmerken van PDD-NOS? Lees het artikel ‘Kenmerken PDD-NOS‘ voor een overzicht van kenmerken die bij kinderen met deze stoornis kunnen voorkomen.

Oorzaken en gevolgen

Oorzaken PDD-NOS

Men vermoedt dat PDD-NOS te maken heeft met een stoornis in de ontwikkeling van de hersenen die gevolgen heeft voor het verwerken van (met name sociale) informatie. De stoornis is over het algemeen erfelijk bepaald.

Gevolgen PDD-NOS

Aangezien PDD-NOS invloed heeft op de emotionele-, taal-, motorische ontwikkeling en het vermogen zich op anderen te richten en het sturen van het eigen gedrag in sociale situaties, hebben deze kinderen vaak een ernstige beperking in het dagelijks functioneren. Kinderen met PDD-NOS zijn vaak eenzaam en onzeker en kennen angsten. De mate waarin de stoornis zich uit, is voor iedereen anders. PDD-NOS heeft ook gevolgen voor het gezin en de school. Ouders kunnen weinig wederkerigheid in de relatie met het kind ervaren en mogelijk krijgen broertjes en zusjes minder aandacht van de ouders. Kinderen met deze stoornis kunnen moeilijk aan de verwachting van de omgeving en school voldoen en worden vaak slecht begrepen. Hierdoor kunnen leerproblemen en problemen met leerkrachten en klasgenootjes ontstaan. Zij functioneren vaak onder hun intelligentieniveau. Door de onhandige en stijve motoriek, gebrek aan inlevingsvermogen en achterstand in de emotionele ontwikkeling kunnen kinderen met PDD-NOS ook problemen ervaren bij het spelen op straat, spelen op het schoolplein, tijdens de gymles of op de sportvereniging.

Diagnose, behandeling en medicatie

Diagnose PDD-NOS

Kinderen met PDD-NOS vertonen een beperking in de ontwikkeling van de wederkerige sociale interactie in combinatie met tekortkomingen in ofwel de verbale ofwel non-verbale communicatieve vaardigheden. Tevens kan er sprake zijn van stereotiep gedrag, interesses en activiteiten. Echter bij PDD-NOS wordt niet voldoen niet aan alle criteria en symptomen van een autistische stoornis en wordt daarom ook wel aangeduid als een restcategorie. Het vaststellen van PDD-NOS kan dan ook lastig zijn. Aan de hand van de DSM-IV-definitie (een internationaal erkend classificatiesysteem van stoornissen) kunnen deskundigen op basis van gedragskenmerken de diagnose PDD-NOS vaststellen. Een deskundige brengt aan de hand van een onderzoek (systematisch verkregen gegevens van ouders en leerkrachten over het gedrag van het kind) de problematiek in kaart. De diagnose PDD-NOS kan gesteld worden door een kinder- en jeugdpsychiater of gz-psycholoog (kinder- en jeugdpsycholoog). Door de brede problematiek kunnen tevens logopedisten, fysiotherapeuten of andere deskundigen betrokken zijn bij het onderzoek en de eventuele behandeling.

Behandeling PDD-NOS

PDD-NOS is niet te genezen door bijvoorbeeld medicatie of therapie. Wel kan een juiste behandeling het leven voor het kind en de omgeving verbeteren. Behandeling kan bestaan uit opvoedingsondersteuning, begeleiding op school, gedragstherapie, (sociale)vaardigheidstraining en goede voorlichting over PDD-NOS (psycho-educatie). Voorlichting helpt de omgeving het gedrag van het kind beter te begrijpen en de verschillende therapieën kunnen het kind helpen bij het verbeteren van de communicatieve- en sociale vaardigheden en het gedrag. Ouderbegeleiding en begeleiding op school geeft handvatten hoe het best omgegaan kan worden met het kind en op welke wijze de omgeving van het kind ingericht kan worden. Kinderen met PDD-NOS zijn namelijk gebaat bij een gestructureerde en voorspelbare omgeving.

Medicatie PDD-NOS

In sommige gevallen kan medicatie ingezet worden om angst, depressie en agressie te verminderen. Ook kan psychostimulerende medicatie voorgeschreven worden om de concentratie en aandacht te verbeteren. Veelal in overleg met de behandelaar kan een arts deze medicijnen voorschrijven.

Ondersteuning en hulp

Zorgaanbieders

Kijk in het overzicht welke verschillende zorgaanbieders kinderen met PDD-NOS ondersteuning bieden. Gezien de uiteenlopende problematiek kunnen verschillende hulpverleners betrokken zijn bij de behandeling en begeleiding van PDD-NOS. Om het gezin tijdelijk te ontlasten en om de sociale vaardigheden van het kind te verbeteren, kunnen logeerweekenden en vakantieweken onderdeel zijn van de behandeling voor kinderen met PDD-NOS. Welke zorgaanbieder(s) heb je nodig?

Kinderzorgkaart

Kijk op de Kinderzorgkaart van Kijk op Ontwikkeling voor een zorgaanbieder bij jou in de buurt. Verschillende zorgaanbieders bieden ondersteuning aan kinderen met PDD-NOS.

Stel je vraag

Stel je vraag over stoornissen en PDD-NOS bij kinderen aan één van de professionals van Kijk op Ontwikkeling. Of kijk of jouw vraag al eerder is beantwoord.

Let op: Tussen de deskundigen kan een groot verschil in ervaring en kennis op het gebied van PDD-NOS bij kinderen. Het is daarom raadzaam om navraag te doen naar de ervaring en kennis van de desbetreffende deskundige!

Let op: Aan de hand van diagnostisch onderzoek kan bepaald worden of er sprake is van PDD-NOS en welke behandeling nodig is. Vragen over de ontwikkeling van uw kind? Neem contact op met één van de professionals van Kijk op Ontwikkeling of vind een zorgaanbieder voor kinderen bij jou in de buurt via de Kinderzorgkaart

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen

0