Wat is dyscalculie?

Wat is de ontwikkelingsstoornis dyscalculie? Wat zijn de kenmerken en oorzaken en welke gevolgen heeft dyscalculie voor de ontwikkeling van het kind? Waar vind je de juiste ondersteuning en begeleiding voor je kind bij jou in de buurt?

Dyscalculie is een leerstoornis en heeft grote invloed op het dagelijkse functioneren van het kind. Kinderen met deze stoornis hebben grote moeite met rekenen en kunnen hierdoor problemen ervaren bij bijvoorbeeld het afrekenen van de boodschappen en het klokkijken. De stoornis heeft invloed op schoolprestaties en het zelfbeeld en zelfvertrouwen van het kind.

IMG_3782

Hoe kan je je kind met dyscalculie helpen?

Wat is dyscalculie en wat zijn de kenmerken?

Wat is dyscalculie? 

Dyscalculie houdt letterlijk in dat iemand moeite heeft met rekenen, voortomend uit een stoornis. ‘Dys’ staat voor niet goed functioneren en ‘Calculie’ (in het Latijns ‘Calculare’) betekent rekenen. Kinderen met dyscalculie hebben hardnekkige problemen bij het aanleren en toepassen van bepaalde basisvaardigheden van rekenen en wiskunde. Op het gebied van rekenfeiten (rekenprocedures) en het inzicht in de plaats en waarde van getallen ontstaan problemen. Waar bij veel kinderen rekenvaardigheden door oefening geautomatiseerd worden, gaat dit bij kinderen met dyscalculie veel moeizamer. Dyscalculie kan samengaan met andere ontwikkelingsproblemen zoals Dyslexie (problemen met taal- en spelling), andere problemen met informatieverwerking in de hersenen, maar ook problemen in bijvoorbeeld het ruimtelijk inzicht en klokkijken.

Kenmerken dyscalculie

Wat zijn de kenmerken van dyscalculie? Lees het artikel Kenmerken dyscalculie voor een overzicht van kenmerken die bij kinderen met deze stoornis kunnen voorkomen.

Oorzaken en gevolgen

Oorzaken dyscalculie

De precieze oorzaak van dyscalculie is nog niet bekend. Mogelijk spelen erfelijke factoren en het anders of niet goed functioneren van de hersenen een rol.

Gevolgen dyscalculie

Dyscalculie heeft grote invloed op het dagelijkse functioneren van het kind. Het mag duidelijk zijn dat grote problemen kunnen ontstaan bij het afrekenen van de boodschappen, het klokkijken, het even snel uitrekenen hoe je het snelst van A naar B komt en hoe laat je dan moet vertrekken. De rekenproblemen kunnen leiden tot slechte leerprestaties, grote frustraties, een negatief zelfbeeld, faalangst en zelfs tot depressies. Dit kan nog versterkt worden als de omgeving het probleem niet erkent en niet weet hoe om te gaan met de gevolgen van dyscalculie.

Diagnose, behandeling en medicatie

Diagnose dyscalculie

De diagnose dyscalculie kan gesteld worden aan de hand van een diagnostisch onderzoek uitgevoerd door een orthopedagoog of gz-psycholoog (kinder- en jeugdpsycholoog) met specifieke deskundigheid op dit gebied. Het onderzoek kan bestaan uit een intelligentie-, capaciteiten- en neurologisch onderzoek. Aan de hand van deze onderzoeken kan het IQ bepaald worden, het niveau en de beheersing van de rekenvaardigheden en hoe de informatieverwerking in de hersenen verloopt. Wanneer uit het onderzoek naar voren komt dat het kind dyscalculie heeft, kan een dyscalculieverklaring door de orthopedagoog of gz-psycholoog worden afgegeven. In een dyscalculieverklaring wordt een beschrijving gegeven van de belemmeringen die het kind ondervindt (op school en in het dagelijkse leven) en geeft aan wat het kind nodig heeft om zo goed mogelijk om te gaan met deze belemmeringen. De verklaring is een officieel document en is voor het kind belangrijk om in aanmerking te komen voor speciale voorzieningen (op school, zorgverzekeraar). Gezien de onbekendheid van dyscalculie en de verdeeldheid onder deskundigen over de problematiek van dyscalculie, zijn deze voorzieningen vaak op scholen nog niet ingevoerd en/of aanwezig.

Behandeling dyscalculie

Het op een goede manier in kaart brengen van de problemen (diagnose) is belangrijk bij de behandeling van dyscalculie. Aan de hand van deze diagnose kan een behandelplan bedacht worden. Gezien het feit dat dyscalculie een stoornis is, zullen de problemen nooit helemaal maar verdwijnen, maar kan training de vaardigheden wel verbeteren. Veel oefening, gebruik van hulpmiddelen (telraam), aanleren van verschillende strategieën, en het opvullen van hiaten in kennis, kunnen onderdeel zijn van de behandeling. Daarnaast is goede informatievoorziening aan ouders en leerkrachten belangrijk, zodat in het dagelijks leven en op school rekening gehouden kan worden met de mogelijkheden en onmogelijkheden van het kind.

Medicatie dyscalculie

Wetenschappelijk is niet aangetoond dat medicatie een positieve werking heeft bij kinderen met dyscalculie.

Ondersteuning en hulp

Zorgaanbieders

Kijk in het overzicht welke verschillende zorgaanbieders kinderen met dyscalculie ondersteuning bieden. Welke zorgaanbieder heb je nodig?

Kinderzorgkaart

dyscalculie Verschillende zorgaanbieders bieden ondersteuning aan kinderen met dyscalculie. Kijk op de Kinderzorgkaart van Kijk op Ontwikkeling voor een zorgaanbieder bij jou in de buurt.

Stel je vraag

Stel je vraag over stoornissen en dyscalculie bij kinderen aan één van de professionals van Kijk op Ontwikkeling. Of kijk of jouw vraag al eerder is beantwoord.

Let op: Tussen de deskundigen kan een groot verschil in ervaring en kennis op het gebied van dyscalculie bij kinderen. Het is daarom raadzaam om navraag te doen naar de ervaring en kennis van de desbetreffende deskundige!

Let op: Aan de hand van diagnostisch onderzoek kan bepaald worden of er sprake is van dyscalculie en welke behandeling nodig is. Vragen over de ontwikkeling van uw kind? Neem contact op met één van de professionals van Kijk op Ontwikkeling of vind een zorgaanbieder voor kinderen bij jou in de buurt via de Kinderzorgkaart

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen