Ontwikkeling stimuleren dreumes en peuter

Een dreumes en peuter ontwikkelt zich spelenderwijs. Stimuleer de ontwikkeling door te zorgen voor een uitdagende en betekenisvolle omgeving, het spelen van leuke spelletjes, het doen van leuke activiteiten en uitstapjes en het aanbieden van geschikt speelgoed.

Welk speelgoed en welke spelletjes zijn geschikt voor deze leeftijdsfase? Wat zijn leuke activiteiten en uitstapjes die je kan ondernemen met kinderen tussen de 1 en 2 jaar en de 2 en 4 jaar? Hoe leer je een kind veilig traplopen en hoe stimuleer je op een leuke manier het zelfstandig lopen en de cognitieve-, sociale- en taalvaardigheden van jouw dreumes en peuter?

IMG_3137

Leukste speeltips

Wat zijn geschikte spelletjes voor een dreumes en peuter? Stimuleer spelenderwijs de ontwikkeling van jouw kind!

Geschikt speelgoed

Speelgoed is belangrijk voor de ontwikkeling van een dreumes en peuter. Wat is het leukste en meest geschikte speelgoed voor welke leeftijd?

Geschikte uitjes

Wat zijn de leukste en meest geschikte uitjes, activiteiten, cursussen, clubjes en sporten voor jouw dreumes en peuter?

Motoriek stimuleren

Stimuleer spelenderwijs het (trap)lopen, klimmen en klauteren van jouw dreumes en peuter. Hoe stimuleer je de grove en fijne motoriek?

Cognitie stimuleren

Stimuleer spelenderwijs het denken en leren van jouw dreumes en peuter! Hoe stimuleer je de cognitieve ontwikkeling?

Taal stimuleren

Stimuleer spelenderwijs de spraak en taal van jouw dreumes en peuter! Hoe stimuleer je de spraak- en taalontwikkeling?

Sociale spelletjes

Stimuleer spelenderwijs de sociale vaardigheden van jouw dreumes en peuter. Hoe stimuleer je de sociaal-emotionele ontwikkeling?

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen