Ontwikkeling kleuter en schoolkind

Zodra je kind vier jaar wordt, breekt een totaal nieuwe fase aan. Je kind gaat naar de basisschool! De komende acht jaar zal de basisschool een belangrijke rol spelen in het leven van het gezin en een stempel drukken op de ontwikkeling van je kind. 

Wanneer is mijn kind schoolrijp? Wanneer moet een kind kunnen knippen, schrijven, lezen en rekenen? Wat moet ik doen als mijn kind achter loopt in zijn ontwikkeling en problemen ervaart op school? Hoe kan ik de ontwikkeling van mijn kind stimuleren en waar vind ik ondersteuning indien nodig?

slide_1

Groei en ontwikkeling

Hoe verloopt de ontwikkeling van je kleuter en schoolkind? Lees alles over de lichamelijke-, motorische-, sociaal-emotionele, cognitieve- en spraak- en taalontwikkeling en de verschillende mijlpalen binnen deze ontwikkelingsgebieden.

Ontwikkeling stimuleren

Hoe stimuleer je de ontwikkeling van je kleuter en schoolkind? Wat zijn leuke spelletjes, geschikt speelgoed en leuke uitjes? Hoe stimuleer je zelfstandigheid, schoolrijpheid, taalontwikkeling, lezen, schrijven en rekenen?

Problemen in de ontwikkeling

Als ouders kan je ongerust zijn over de ontwikkeling van je kleuter of schoolkind. Lees alles over ontwikkelingsstoornissen, gedrags-, leer-, angst-, voedings-, zindelijkheids- en motorische problemen bij kinderen.

Hulp bij ontwikkeling

Welke verschillende therapeuten bieden steun aan ouders en hun kleuter en/of schoolkind? Welke kindertherapeut schakel je in bij welk probleem en waar vind ik goede hulp in de buurt?

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen