Ontwikkeling kleuter en schoolkind

Zodra je kind vier jaar wordt, breekt een totaal nieuwe fase aan. Je kind gaat naar de basisschool! De komende acht jaar zal de basisschool een belangrijke rol spelen in het leven van het gezin en een stempel drukken op de ontwikkeling van je kind. Wij raden het boek Ontwikkeling in Vogelvlucht aan op het moment je verder wil leven over de ontwikkeling van de verschillende ontwikkelingsgebieden. 

Wanneer is mijn kind schoolrijp? Wanneer moet een kind kunnen knippen, schrijven, lezen en rekenen, oftewel wat zijn de mijlpalen in de ontwikkeling? Wat moet ik doen als mijn kind achter loopt in zijn ontwikkeling en problemen ervaart op school? Hoe kan ik de ontwikkeling van mijn kind stimuleren en waar vind ik ondersteuning indien nodig?

Boekentips ontwikkeling en opvoeding kinderen: 

  1. Kind in ontwikkeling, A.C. Bilo
  2. Ontwikkeling in vogelvlucht, M. Delfos
  3. Ontwikkelingspsychologie, R. S. Feldman
  4. Oplossingsgericht opvoeden, L. de Bruin
  5. Mild ouderschap, N. Mouten
  6. Ontspannen ouders, blije kinderen, L. Markham

Uitgelicht:

Spelenderwijs verbinden en hechten: Een prachtig naslagwerk met meer dan 100 spelideeën om door middel van spel de relatie tussen ouder en kind te versterken. Een gezonde hechting is essentieel voor de ontwikkeling van het kind. Voor zowel ouders als professionals die met kinderen werken is dit een boekentip. 

Groei en ontwikkeling

Hoe verloopt de ontwikkeling van je kleuter en schoolkind? Lees alles over de lichamelijke-, motorische-, sociaal-emotionele, cognitieve- en spraak- en taalontwikkeling en de verschillende mijlpalen binnen deze ontwikkelingsgebieden.

Ontwikkeling stimuleren

Hoe stimuleer je de ontwikkeling van je kleuter en schoolkind? Wat zijn leuke spelletjes, geschikt speelgoed en leuke uitjes? Hoe stimuleer je zelfstandigheid, schoolrijpheid, taalontwikkeling, lezen, schrijven en rekenen?

Problemen in de ontwikkeling

Als ouders kan je ongerust zijn over de ontwikkeling van je kleuter of schoolkind. Lees alles over ontwikkelingsstoornissen, gedrags-, leer-, angst-, voedings-, zindelijkheids- en motorische problemen bij kinderen.

Hulp bij ontwikkeling

Welke verschillende therapeuten bieden steun aan ouders en hun kleuter en/of schoolkind? Welke kindertherapeut schakel je in bij welk probleem en waar vind ik goede hulp in de buurt?

Tip: rekenmat

Tip: stimuleren zelfstandigheid

Boekentips ontwikkeling kind:

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen

0