Groei, ontwikkeling en opvoeding kleuter en schoolkind

Het kind van 4 – 12 jaar ontwikkelt zich mede onder invloed van de basisschool razend snel. De belangrijkste ontwikkelingsgebieden zijn de lichamelijke-, motorische-, cognitieve-, sociale-, emotionele– en  de spraak- en taalontwikkeling. Lees alles over de groei en ontwikkeling kleuter en schoolkind. Meer lezen? Wij raden het boek Kind in Ontwikkeling aan. In dit boek is zowel de normale als afwijkende ontwikkeling van het kind helder omschreven met behulp van mijlpalen in schema’s. 

Wat kan je kind op welke leeftijd op het gebied van deze ontwikkelingsgebieden? Wanneer kan je kind bijvoorbeeld hinkelen, huppelen, de eigen naam schrijven, goed lezen, begint de groeispurt en wanneer ontstaan hechte vriendschappen? Lees alles over de mijlpalen van de groei en ontwikkeling kleuter en schoolkind.

Boekentips ontwikkeling en opvoeding kinderen: 

  1. Kind in ontwikkeling, A.C. Bilo
  2. Ontwikkeling in vogelvlucht, M. Delfos
  3. Ontwikkelingspsychologie, R. S. Feldman
  4. Mild ouderschap, N. Mouten
  5. Ontspannen ouders, blije kinderen, L. Markham
  6. Opgroeien in kleur, J. Mesman

Uitgelicht:

Ontwikkeling in vogelvlucht: Een heel compleet boek. Op toegankelijke wijze wordt de ontwikkeling van kinderen en adolescenten omschreven. Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod.

Motorische ontwikkeling

Wanneer kan je kin hinkelen, huppelen, veters strikken, knippen en netjes schrijven? Hoe verloopt en wat is eigenlijk de motorische ontwikkeling?

Sociaal-emotioneel

Wanneer kan je kind goed samenspelen, met anderen rekening houden, emoties herkennen en wanneer ontstaan hechte vriendschappen?

Cognitieve ontwikkeling

Wanneer kan je kind tot 20 tellen, kleuren en vormen benoemen, digitale klokkijken en bijvoorbeeld discussiëren en beredeneren?

Spraak en taalontwikkeling

Wanneer kan je kind het alfabet opnoemen, de eigen naam schrijven, netjes schrijven, leestekens gebruiken en bijvoorbeeld een tekst samenvatten?

Lichamelijke ontwikkeling

Hoe verloopt de groei van je kind tijdens de basisschoolleeftijd? Hoeveel centimeter groeit je kind per jaar en wanneer start de groeispurt ?

Tips educatief speelgoed:

Boekentips ontwikkeling kind:

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen

0