Groei en ontwikkeling dreumes en peuter

Jouw dreumes en peuter ontwikkelt op verschillende ontwikkelingsgebieden ontzettend snel. De belangrijkste ontwikkelingsgebieden zijn de lichamelijke-, motorische-, cognitieve-, sociaal-emotionele- en  de spraak- en taalontwikkeling.

Wat kan jouw dreumes en peuter in welke maand op het gebied van deze ontwikkelingsgebieden? Wanneer gaat jouw kind voor het eerst zelfstandig lopen, poppetjes tekenen, samenspelen, helpen bij het aankleden, zelfstandig drinken uit een beker en meerwoordzinnen maken?

sociaal emotionele ontwikkeling dreumes nee is nee

Motorische ontwikkeling

Wanneer gaat jouw dreumes of peuter voor het eerst zelfstandig lopen, kralen rijgen, knippen en bladzijden van een boek omslaan? Hoe verloopt en wat is eigenlijk de motorische ontwikkeling?

Sociaal-emotioneel

Wanneer gaat jouw dreumes of peuter zich hechten aan andere personen dan de ouders, helpen bij het aankleden en samenspelen met leeftijdsgenootjes? Hoe verloopt de sociale ontwikkeling?

Cognitieve ontwikkeling

Wanneer weet jouw dreumes of peuter dat ‘objecten’ blijven bestaan als deze uit het zicht worden gehaald en kunnen zij onderscheid maken tussen fantasie en werkelijkheid?

Spraak en taalontwikkeling

Wanneer gaat jouw dreumes en peuter de eerste woordjes zeggen, tweewoordzinnen maken, voorzetsels en het woordje ik, hij, zij gebruiken en cijfers en letters benoemen.

Lichamelijke ontwikkeling

Wat is de gemiddelde lengte en het gewicht van jouw dreumes en peuter? Hoeveel centimeter groeit een peuter per jaar en wanneer is het melkgebit compleet? Hoe verloopt de lichamelijke ontwikkeling?

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen