IMH specialist (Infant Mental Health specialist)

 In professional

Wat doet een IMH specialist?

Een Infant Mental Health specialist (IMH specialist) is gespecialiseerd in het bevorderen van het sociaal-emotioneel welbevinden van (zeer) jonge kinderen. Infant Mental Health richt zich op ongeboren kinderen, baby’s peuters, kleuters en hun ouders en/of verzorgers. De IMH specialist heeft kennis van de ontwikkeling van kinderen en de complexe samenhang tussen aanleg (genetische factoren) en omgevingsfactoren.

De IMH specialist stimuleert het opbouwen en verbeteren van een veilige band tussen het ongeboren kind of zeer jonge kind en de ouders of verzorgers. Behandeling richt zich dus op zowel de ouder als het kind. Oftewel de ouder-kindrelatie. Uit onderzoek blijkt dat hoe beter de kwaliteit van de relatie tussen ouder en kind is, hoe beter het kind opgewassen is tegen moeilijkheden in het leven en eventuele psychische problemen. IMH kan ingezet worden bij verschillende sociaal-emotionele problemen en stoornissen van jonge kinderen. En ook voor ouders die twijfels hebben over het ouderschap en/of veel stress of moeilijkheden ervaren bij het ouderschap. Deze twijfels of moeilijkheden kunnen namelijk van invloed zijn op de ouder-kindrelatie.

Lees ook:

Voor wie is IMH en wat zijn de indicaties voor IMH?

IMH kan ingezet worden om de (kwaliteit) van de ouder-kindrelatie te verbeteren. En/of op het moment dat er problemen zijn in de relatie tussen ouder en kind. Veel sociaal-emotionele problemen bij jonge kinderen zijn te voorkomen of te verhelpen door de ouder-kindrelatie te behandelen.

Denk aan IMH hulp bij de volgende problemen bij kinderen 0 – 5 jaar:

Maar IMH kan ook preventief ingezet worden. Dus op het moment dat er nog geen problemen bij het ongeboren of (zeer) jonge kind zijn. IMH wordt dan ingezet omdat er op basis van de kenmerken (factoren) van de ouder, kind of de omgeving problemen in de toekomst zijn te verwachten. Zo zijn psychische- of verslavingsproblemen van ouders, of een verleden van misbruik of verwaarlozing, of een onverwerkt trauma, van invloed op de interactie (relatie) tussen ouder en kind. Aangetoond is dat baby’s van ouders met deze kenmerken een sterk verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van allerlei problemen op het gebied van de ontwikkeling en gehechtheid.

IMH visie en wat is IMH?

IMH staat voor Infant Mental Health. Binnen de IMH visie staat de relatie (interactie) tussen ouder en kind centraal (ouder-kind relatie). Welke invloed hebben kenmerken (factoren) van de ouder, het kind en de omgeving op de relatie tussen de ouder en het kind? Bij kindfactoren kan je denken aan bijvoorbeeld een moeilijk temperament, medische problemen of een verstandelijke of lichamelijke beperking. Het is niet moeilijk om je voor te stellen dat deze factoren van invloed zijn op de interactie en relatie tussen de ouders en het kind. Ook kan je je dan voorstellen dat de kenmerken van een ouder, bijvoorbeeld geduldig of niet geduldig zijn, de aard van deze relatie vervolgens ook weer beïnvloedt. Behandeling richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van de ouder-kindrelatie. Wat vervolgens een positieve invloed moet hebben op de ontwikkeling van de baby of het kind.

Definitie IMH

De vereniging DAIMH (Dutch Association for Infant Mental Health) hanteert de volgende definitie voor IMH: ‘Infant Mental Health is een snel groeiend, multidisciplinair, internationaal werkveld van clinici, wetenschappers en beleidsmakers met als doel het sociaal- emotioneel welbevinden van (zeer) jonge kinderen te bevorderen.

Op de website van DAIMH is deze definitie en meer informatie over IMH terug te vinden.

Opleiding IMH specialist DAIMH

Een IMH specialist heeft na zijn of haar beroepsopleiding de twee jarige opleiding Infant Mental Health specialist (IMH specialist) gevolgd. De professionals die de Infant Mental Health opleiding volgen, hebben meestal een wetenschappelijke achtergrond. Bijvoorbeeld als GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog NIP, orthopedagoog, kinderarts, kinderpsychiater of psychotherapeut. Hulpverleners met een HBO (plus) achtergrond kunnen onder bepaalde voorwaarden ook de opleiding gevolg hebben. Denk hierbij aan gespecialiseerde fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychomotorische therapeuten, logopedisten, verloskundigen en verpleegkundigen. Een IMH-specialist kan zich registreren bij de vereniging DAIMH (Dutch Association for Infant Mental Health). Hiervoor moet de hulpverlener een geaccrediteerde opleiding gevolgd hebben.

Verwijzing en vergoeding IMH specialist

U heeft over het algemeen geen verwijzing van de huisarts of specialist nodig voor behandeling van een IMH-specialist. Wel stellen sommige zorgverzekeraars een verwijsbrief als voorwaarde om in aanmerking voor vergoeding te komen. Aangezien de (aanvullende) polissen van zorgverzekeringen jaarlijks veranderen, grote verschillen bestaan tussen de verschillende zorgverzekeringen, is het raadzaam goed bij uw zorgverzekeringsmaatschappij te informeren alvorens een IMH specialist in te schakelen. De vergoeding is ook afhankelijk van de achtergrond van de IMH specialist.

Vind een IMH specialist bij jou in de buurt

Kijk op de zorgkaart voor kinderen voor een overzicht van IMH specialisten bij jou in de buurt.

Handige linkjes en boekentips over Infant Mental Health

 

Leave a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen

0