Kinderfysiotherapeut

 In professional

Wat doet een kinderfysiotherapeut?

Fysiotherapie is een paramedisch specialisme dat zich bezig houdt met het behandelen van klachten aan het bewegingsapparaat van de mens. Bevoegde fysiotherapeuten staan geregistreerd in het centraal kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en moeten verplicht na- en bijscholingen volgen voor herregistratie.

Kinderfysiotherapeuten hebben na de reguliere opleiding fysiotherapie nog een 3-jarige opleiding gevolgd. Hierdoor beschikken zij over specifieke kennis en vaardigheden, attitude en invoelend vermogen passend bij kinderen. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het bewegingsapparaat en bewegend functioneren van kinderen in ontwikkeling.

Daarnaast observeert, onderzoekt en behandelt hij of zij kinderen van nul tot achttien jaar met een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Deze vertraagde of afwijkende ontwikkeling kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. De behandeling bestaat hoofdzakelijk uit oefentherapie, waarbij kinderen op speelse wijze en met behulp van kindvriendelijke materialen hun motorische vaardigheden kunnen verbeteren.

Mogelijke indicaties kinderfysiotherapie

Indicaties baby’s (0-2jaar):

 • De baby voelt heel slap of juist gespannen aan
 • De baby overstrekt zich veel
 • De baby is onrustig, huilt veel of is juist veel te rustig
 • De baby wil niet op de buik liggen en er begint een achterstand te ontstaan in de ontwikkeling in buikligging
 • Er is sprake van een voorkeurshouding van het hoofdje al dan niet gepaard gaande met een afplatting van de schedel (plagiocephalie)
 • Bijzondere voortbewegingsvormen zoals billenschuiven en als dit een belemmering vormt voor de verdere ontwikkeling
 • Orthopedische problemen (bijvoorbeeld aangeboren klompvoetjes)
 • Neurologische problemen (hersenbeschadiging, Erbse parese, spina bifida)
 • Prematuriteit (te vroeg geboren), dysmaturiteit (te laag geboortegewicht in verhouding tot de zwangerschapsduur)
 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden ( bijv. syndroom van Down)

Indicaties peuters (2-4 jaar):

 • Een vertraagde of afwijkende motorische ontwikkeling
 • Meer dan gemiddeld struikelen of vallen
 • Een afwijkend looppatroon
 • Angstig zijn bij op- en afstappen of bij het klimmen en klauteren
 • Neuromusculaire aandoeningen (aandoeningen van spieren en zenuwen)

Indicaties basisschoolleeftijd (4-12 jaar):

 • Houdingsafwijkingen
 • Orthopedische afwijkingen, standsafwijkingen van de extremiteiten, status na fracturen
 • (Sport) blessures, overbelastingsklachten
 • Ademhalingsproblemen
 • Reumatische aandoeningen
 • Neurologische problemen: cerebrale parese, spierziekten, hersenletsel t.g.v. een trauma of tumor, spieruitval als bijwerking van medicatie
 • Mentale retardatie
 • Problemen met de prikkelverwerking
 • ADHD, PPD- NOS, DCD, syndroom van Asperger, waarbij motorische problemen aanwezig zijn
 • Motorische onrijpheid, motorische onhandigheid

Signalen motorische onrijpheid:

 • Motorische mijlpalen laat bereiken ten opzichte van leeftijdsgenootjes,
 • Moeite hebben met het leren hinkelen, huppelen, fietsen of zwemmen
 • Motorisch onhandig zijn, houterig bewegen
 • Veelvuldig vallen
 • Vaak dingen omstoten of laten vallen
 • Niet stil kunnen zitten
 • Problemen met het leren schrijven; een slechte schrijfmotoriek, problemen met het schrijftempo

Indicaties jongeren (12 tot 18 jaar):

In de periode van de groeispurt en de puberteit vinden er veel lichamelijke veranderingen plaats, waardoor jongeren te maken kunnen krijgen met:

 • Houdingsafwijkingen
 • Hoofdpijn-, nek- en rugklachten
 • Overbelastingsklachten optreden tijdens het sporten (knieklachten, enkelklachten)

Verwijzing en vergoedingen kinderfysiotherapie:

U heeft geen verwijzing nodig van de huisarts voor fysiotherapie. Aangezien de (aanvullende) polissen van zorgverzekeringen jaarlijks veranderen, grote verschillen kunnen bestaan tussen de verschillende zorgverzekeringen, is het raadzaam goed bij uw zorgverzekeringsmaatschappij te informeren alvorens fysiotherapie in te schakelen.

Leave a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen

0