Boosheid, drift en stemmingsbuien dreumes en peuter

Boosheid, drift, stemmingsbuien, duwen, schoppen, slaan en bijten zijn vaak niet onbekend bij ouders van een dreumes of peuter. Hoe kan je het beste omgaan met de boosheid, drift en stemmingsbuien van jouw dreumes en peuter?

Jonge kinderen uiten de emotie boosheid vaak nog op een impulsieve, ongecensureerde en fysiek wijze. Door kinderen de ruimte te geven om hun emoties te uiten, leren zij vaak vanzelf om te gaan met de boosheid. Na de leeftijd van drie jaar nemen over het algemeen de extreme driftbuien af.

sociaal emotionele ontwikkeling dreumes nee is nee

Wat kan je doen bij lastig gedrag dreumes en peuter?

Oorzaken boosheid, drift en stemmingsbuien

Oorzaken

Boosheid is een onmisbare en belangrijke menselijke emotie en is psychologisch gezien de eerste reactie om het territorium te bewaken en onrecht te vermijden. Door het bewaken van het territorium zorgen mensen ervoor dat de eigenwaarde intact blijft.Jonge kinderen moeten nog leren hoe zij deze impulsen uiten en het is dan ook heel normaal dat kinderen tot vier jaar hun boosheid nog impulsief en vaak fysiek uiten.

In het dagelijkse leven krijgen alle mensen te maken met een opbouw en afbouw van spanning en stress. Deze spanning en stress worden onder andere veroorzaakt doordat kinderen (nog) niet alles mogen en kunnen wat zij graag willen. Dit leidt tot frustraties en gaan vaak gepaard met (extreme) stemmingsbuiten bij jonge kinderen. De gevoeligheid voor deze spanning en stress en de frustratietolerantie is een kwestie van temperament. Ouders of opvoeders zijn de eerste jaren belangrijk om hun kinderen te ondersteunen bij het omgaan met spanning, stress en frustratie.

Tips bij boosheid, drift en stemmingsbuien

Tips

Hoe ga je om met boosheid, drift en stemmingsbuien van je dreumes en peuter? Lees het volgende artikel met tips:

Welke professionals bieden ondersteuning?

Ondersteuning

Er bestaan verschillende deskundigen (disciplines) die ondersteuning kunnen bieden bij dreumesen en peuters met lastig gedrag:

  • Huisarts

Let op: Tussen de deskundigen kan een groot verschil in ervaring en kennis op het gebied van lastig gedrag bij dreumesen en peuters. Het is daarom raadzaam om navraag te doen naar de ervaring en kennis van de desbetreffende deskundige!

Zoek een professional bij jou in de buurt
Stel jouw vraag aan onze professionals (of kijk in het forum)

Let op: Ben je als ouder onzeker of het gedrag van jouw dreumes of peuter nog onder de noemer ‘normaal lastig gedrag’ of meer onder de noemer ‘gedragsprobleem’ valt, neem dan contact op met één van de deskundigen van Kijk op Ontwikkeling of een deskundige bij u in de buurt. 

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen