Druk, ongeconcentreerd en impulsief gedrag dreumes en peuter

Veel dreumesen en peuters vertonen druk, ongeconcentreerd en impulsief gedrag. Dit past helemaal in de ontwikkelingsfase van het jonge kind. Afhankelijk van het temperament en de omgeving waarin het kind opgroeit is het kind in meer of mindere mate druk en onrustig.

Waar komt dit gedrag vandaan en hoe ga je als ouder om met dit soms lastige gedrag? Wat is normaal druk gedrag en wanneer moet ik mij zorgen maken? Waar vind ik de juiste hulp als ik wat extra ondersteuning kan gebruiken?

sociaal emotionele ontwikkeling dreumes nee is nee

Wat kan je doen bij lastig gedrag dreumes en peuter?

Oorzaken druk, ongeconcentreerd en impulsief gedrag

Oorzaken

Druk, ongeconcentreerd en impulsief gedrag zijn kenmerkend voor dreumesen en peuters. Wat zijn de oorzaken van dit lastige gedrag? Lees het artikel

Tips bij druk, ongeconcentreerd en impulsief gedrag

Tips

Druk, ongeconcentreerd en impulsief gedrag horen bij de ontwikkelingsfase van het jonge kind, maar kunnen soms heel lastig en vermoeiend zijn. Lees onderstaand artikel en leer hoe om te gaan met je drukke dreumes of peuter.

Hoogopmerkzame en hooggevoelige kinderen

Hoog sensitief

Hoogopmerkzame kinderen hebben van nature een hogere mentale alertheid en hooggevoelige kinderen zijn van nature meer gevoelig voor sfeer. Doordat deze kinderen sneller vol raken van indrukken, kunnen zij snel overprikkeld raken. Deze kenmerken kunnen als talent gezien worden, maar vergt vaak wel extra begeleiding van de opvoeders. Lees verder over:

Ontwikkelingsstoornis ADHD

Stoornis ADHD

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) is een kinderpsychiatrische diagnose. Bij sommige kinderen loopt de ontwikkeling schade op door hun hyperactiviteit, impulsiviteit en/of verhoogde afleidbaarheid. De normale ontwikkeling van de impulscontrole en zelfbeheersing kent grote variaties. Het is daarom onmogelijk om op jonge leeftijd (tot 4 jaar) al vast te stellen of kinderen daadwerkelijk een onvermogen (stoornis) hebben op het gebied van impulsbeheersing, of dat er sprake is van een vertraagde rijping op dit gebied.

Welke professionals bieden ondersteuning?

Ondersteuning

Er bestaan verschillende deskundigen (disciplines) die baby’s met darmkrampjes kunnen helpen:

  • Huisarts
  • Babyconsulente
  • Lactatiedeskundige
  • Kinderfysiotherapeut
  • Kinderoefentherapeut
  • Osteopaat
  • The Happiest Baby (THB)

Let op: Tussen de deskundigen kan een groot verschil in ervaring en kennis op het gebied van buikpijn en darmkrampjes bestaan. Het is daarom raadzaam om navraag te doen naar de ervaring en kennis van de desbetreffende deskundige!

Zoek een professional bij jou in de buurt
Stel jouw vraag aan onze professionals (of kijk in het forum)

Let op: Ben je als ouder onzeker of het gedrag van jouw dreumes of peuter nog onder de noemer ‘normaal lastig gedrag’ of meer onder de noemer ‘gedragsprobleem’ valt, neem dan contact op met één van de deskundigen van Kijk op Ontwikkeling of een deskundige bij u in de buurt. 

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen