Vind hulp bij ontwikkelingsstoornissen kleuters en schoolkinderen

Wat zijn ontwikkelingsstoornissen en welke invloed heeft een stoornis op de ontwikkeling van het kind? Lees alles over ADHD, ADD, ODD, CD, Syndroom van Asperger, PDD-NOS, DCD / dyspraxie, OCD, Dyslexie, Dyscalculie, NLD, MCDD en groeistoornissen. 

Helaas is een stoornis niet weg te nemen, wel kunnen door behandeling en therapie de problemen voortkomend uit de stoornis veelal verminderd worden. Lees verder over aandachtstekortstoornissen, angststoornissen, gedragsstoornissen, autisme, leerstoornissen en stoornissen in de motoriek.

Hulp of ondersteuning nodig?

Vind op de Kinderzorgkaart een therapeut of zorgaanbieder met expertise op het gebied van ontwikkelingsstoornissen en ontwikkelingsproblemen. Of stel je vraag over de ontwikkeling van kinderen aan de professionals van Kijk op Ontwikkeling.

Bekijk de Kinderzorgkaart

IMG_3137

Wat kan je doen als je kind een ontwikkelingsstoornis heeft?

Wat is een ontwikkelingsstoornis?

Stoornis

Een stoornis kent haar oorsprong in de aanleg en rijping van het zenuwstelsel en de hersengebieden en is in principe bij de geboorte al aanwezig. Of de stoornis ook daadwerkelijk tot uiting zal komen en tot problemen zal leiden, wordt mede bepaald door de omgevingsfactoren van het kind. Wat is het verschil tussen een ontwikkelingsstoornis en ontwikkelingsprobleem?

Lees het artikel: Ontwikkelingsstoornis of ontwikkelingsprobleem?

Overzicht ontwikkelingsstoornissen

Aandachtstekortstoornissen 

Gedragsstoornissen

Pervasieve ontwikkelingsstoornis (autisme)

Stoornissen in motorische vaardigheden

Angststoornissen

Leerstoornissen

Overige stoornissen

Primaire groeistoornissen

Lees ook het artikel

Ondersteuning en hulp bij ontwikkelingsstoornissen

Welke therapeut?

Kijk in het overzicht welke verschillende zorgaanbieders kleuters en schoolkinderen met stoornissen ondersteuning bieden. Er bestaan veel verschillende zorgaanbieders. Welke therapeut heb je nodig voor welk probleem?

Vind een therapeut

Kijk op de Kinderzorgkaart van Kijk op Ontwikkeling voor een therapeuten bij jou in de buurt. Verschillende zorgaanbieders bieden ondersteuning aan kleuters en schoolkinderen met stoornissen.

Stel je vraag

Stel je vraag over stoornissen bij kleuters en schoolkinderen aan één van de professionals van Kijk op Ontwikkeling. Of kijk of jouw vraag al eerder is beantwoord.

Let op: Tussen de zorgaanbieders kan een groot verschil in ervaring en kennis op het gebied van stoornissen bij kinderen. Het is daarom raadzaam om navraag te doen naar de ervaring en kennis van de desbetreffende deskundige!

Let op: Aan de hand van diagnostisch onderzoek kan bepaald worden of er sprake is van een stoornis en welke behandeling nodig is. Vragen over de ontwikkeling van uw kind? Neem contact op met één van de professionals van Kijk op Ontwikkeling of vind een therapeut bij jou in de buurt via de Kinderzorgkaart.

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen

0