Wat is ADHD?

Wat is de ontwikkelingsstoornis ADHD? Wat zijn de kenmerken en oorzaken? Welke gevolgen heeft de stoornis voor de ontwikkeling van het kind? Welke ondersteuning kan je als ouder bieden aan je kind met deze ontwikkelingsstoornis?

ADHD kan grote invloed hebben op de gehele ontwikkeling van het kind. Kinderen met deze stoornis zijn meer dan gemiddeld druk, snel afgeleid en impulsief. Het gedrag van het kind heeft vaak een grote impact op de omgeving.

IMG_3782

Hoe kan je je kind met ADHD helpen?

Wat is ADHD en wat zijn de kenmerken?

Wat is ADHD? 

ADHD staat voor ‘Attention Deficit Hyperactivity Disorder’ (Aandachtstekort-Hyperactiviteitstoornis). Kinderen (en volwassenen) met ADHD zijn snel afleidbaar (aandachtstekort) en/of er druk (hyperactiviteit) en onnadenkend (impulsiviteit). Aandachtstekort, hyperactiviteit en impulsiviteit zijn de drie hoofdkenmerken van deze stoornis.

De stoornis gaat vaak samen met ontwikkelings- en gedragsstoornissen, angst en depressie, leerstoornissen en motorische stoornissen (= comorbiditeit). ADHD wordt vaak in de kindertijd vastgesteld, maar kan ook op volwassen leeftijd worden vastgesteld. Het drukke gedrag kan met het ouder worden vaak afnemen of veranderen, maar in de regel blijft de stoornis tot in de volwassenheid bestaan.

Kenmerken ADHD

Wat zijn de kenmerken van ADHD? In welk gedrag komen de hoofdkenmerken van deze stoornis tot uiting?

Lees het artikel: Kenmerken ADHD

Oorzaken en gevolgen

Oorzaken ADHD

ADHD is voor een belangrijk deel aangeboren. Bij kinderen met ADHD hebben bepaalde delen van de hersenen, die met concentratie, zelfbeheersing, plannen en organiseren te maken, zich net iets anders ontwikkeld. De kans op de stoornis neemt toe als een kind met aanleg voor ADHD veel negatieve reacties uit de omgeving krijgt, als de moeder tijdens de zwangerschap rookt of alcohol drinkt of als het kind te vroeg en te licht wordt geboren.

Gevolgen ADHD

ADHD kan een grote invloed hebben voor de ontwikkeling van het kind. Ook heeft de omgeving vaak te lijden onder het gedrag van het kind. Problemen kunnen zich in meer of mindere mate voordoen in het gezin, op school, op het werk en in relaties.

Lees ook het artikel:

Diagnose, behandeling en medicatie

Diagnose ADHD

De diagnose ADHD kan vanaf het zesde jaar worden gesteld. Aan de hand van de DSM-IV-definitie (internationaal gebruikte definitie) kunnen deskundigen op basis van gedragskenmerken de diagnose vaststellen. Een deskundige brengt aan de hand van een onderzoek in kaart wat precies aan de hand is. Onderzocht wordt of inderdaad sprake is van ADHD en wordt nagegaan of naast deze stoornis nog andere stoornissen aanwezig zijn (comorbiditeit). Uitgesloten dient te worden dat de ADHD-kenmerken voortkomen uit externe factoren. Het tweede onderdeel van het onderzoek is een probleeminventarisatie. Problemen in het gezin, op school, elders worden in kaart gebracht. Het onderzoek kan gedaan worden door een kinderarts of – psychiater of gz-psycholoog.

Behandeling ADHD

Aan de hand van de diagnose kan een plan voor de begeleiding en behandeling opgesteld worden. Goede behandeling en begeleiding heeft een positieve effect op het verloop van deze stoornis bij kinderen. Door de juiste begeleiding kan de situatie beheersbaar worden en de negatieve spiraal van steeds terugkerende frustraties en conflicten doorbroken worden. Behandeling kan bestaan uit voorlichting (psycho-educatie), medicatie en psychologische behandelingen (gedragstherapie, zelfregulatietraining, socialevaardigheidstraining).

Medicatie ADHD

In de behandeling van ADHD speelt medicatie vaak een hoofdrol. Medicijnen tegen ADHD genezen echter niet, maar bestrijden enkel de symptomen. Verschillende soorten medicatie voor deze stoornis zijn beschikbaar (psychostimulantia). Deze medicijnen stimuleren de activiteit in de delen van de hersenen die betrokken zijn bij zaken als concentreren, organiseren en plannen. Vaak leiden ze tot een duidelijke merkbare verbetering van de aandacht en worden kinderen rustiger en minder impulsief. Ondanks medicatie blijken kinderen met ADHD in de praktijk toch drukker dan andere kinderen. Bij sommige kinderen heeft medicatie een gering effect of treden teveel bijwerkingen op. Een arts kan medicijnen voor deze stoornis voorschrijven. Dit gebeurt veelal in overleg met de behandelaar.

Ondersteuning en hulp

Zorgaanbieders

Kijk in het overzicht welke verschillende zorgaanbieders kinderen met ADHD ondersteuning bieden. Gezien de uiteenlopende problematiek kunnen verschillende hulpverleners betrokken zijn bij de behandeling en begeleiding van ADHD. Om het gezin tijdelijk te ontlasten en om de sociale vaardigheden van het kind te verbeteren, kunnen logeerweekenden en vakantieweken onderdeel zijn van de behandeling voor kinderen met ADHD. Welke zorgaanbieder(s) heb je nodig?

Kinderzorgkaart

Kijk op de Kinderzorgkaart van Kijk op Ontwikkeling voor een zorgaanbieder bij jou in de buurt. Verschillende zorgaanbieders bieden ondersteuning aan kinderen met ADHD.

Stel je vraag

Stel je vraag over stoornissen en ADHD bij kinderen aan één van de professionals van Kijk op Ontwikkeling. Of kijk of jouw vraag al eerder is beantwoord.

Let op: Tussen de deskundigen kan een groot verschil in ervaring en kennis op het gebied van ADHD bij kinderen. Het is daarom raadzaam om navraag te doen naar de ervaring en kennis van de desbetreffende deskundige!

Let op: Aan de hand van diagnostisch onderzoek kan bepaald worden of er sprake is van ADHD en welke behandeling nodig is. Vragen over de ontwikkeling van uw kind? Neem contact op met één van de professionals van Kijk op Ontwikkeling of vind een zorgaanbieder voor kinderen bij jou in de buurt via de Kinderzorgkaart.

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen

0