Vind hulp bij zindelijkheidsproblemen kind

Ongeveer 85% van de gezonde kinderen wordt op de leeftijd van twee tot vijf jaar spontaan zindelijk ’s nachts, waarbij onbewuste controle over de blaas spontaan wordt aangeleerd. Bij de overige 15% gebeurt het continent worden trager. Vind hulp bij zindelijkheidsproblemen kind. 

Zindelijkheidsproblemen kunnen van grote invloed zijn op de ontwikkeling en het zelfvertrouwen van het kind. Wat kan je doen als je kind zindelijkheidsproblemen heeft en waar vind je een professionele therapeut bij jou in de buurt?

Hulp of ondersteuning nodig?

Vind op de Kinderzorgkaart een therapeut of zorgaanbieder met expertise op het gebied van zindelijkheidsproblemen en ontwikkeling. Of stel je vraag over de ontwikkeling  van kinderen en zindelijkheid aan de professionals van Kijk op Ontwikkeling.

Bekijk de Kinderzorgkaart

IMG_3137

Wat kan je doen bij zindelijkheidsproblemen?

Wat zijn zindelijkheidsproblemen?

Zindelijkheidsproblemen

De DSM-IV-TR (diagnostisch en statistisch handboek voor psychische stoornissen) omschrijft onwillekeurig urineverlies ofwel enuresis als het al dan niet intentioneel lozen van urine in het bed of in de kleding. Dit komt minstens tweemaal per week gedurende drie opeenvolgende maanden voor bij kinderen die een mentale leeftijd van vijf jaar of ouder hebben. De klacht is niet direct het gevolg van een somatische ziekte en is niet gebaseerd op onderliggende pathofysiologische mechanismen.

Incontinentie wordt omschreven als ongecontroleerd urineverlies (minstens één milliliter urine), niet volgens het normale systeem van blaaslediging, en minstens één keer per week bij een kind ouder dan vijf jaar. Urineverlies overdag wordt urine-incontinentie genoemd.
Ongeveer 85% van de gezonde kinderen wordt op de leeftijd van twee tot vijf jaar spontaan zindelijk ’s nachts, waarbij onbewuste controle over de blaas spontaan wordt aangeleerd. Bij de overige 15% gebeurt het continent worden trager. Zindelijkheidsproblemen komen meer voor bij jongens dan bij meisjes.

Bij zindelijkheidsproblemen kan onderscheid gemaakt worden in het tijdstip waarop de urinelozing zich voordoet, namelijk nachtelijk (nocturna), overdag (diurna) of gecombineerd (nocturna en diurna). Tevens wordt er onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire enuresis, Bij primaire enuresis is het kind nooit zindelijk geweest, terwijl er bij secundaire enuresis ooit een droge periode van minstens zes maanden is geweest.

Mijlpalen ontwikkeling zindelijkheid

Mijlpalen

Wat zijn de mijlpalen binnen de ontwikkeling van zindelijkheid bij kinderen? Wanneer zijn kinderen gemiddeld zindelijk voor urine en wanneer zijn kinderen gemiddeld zindelijk voor ontlasting overdag en ‘s nachts? Kijk naar de verschillende schema’s met percentages wanneer kinderen op een bepaalde leeftijd zindelijk zijn voor urine en ontlasting.

Behandeling zindelijkheidsproblemen

Behandeling

Welke behandelmethoden bestaan er voor kinderen met zindelijkheidsproblemen? Lees de artikelen:

Ondersteuning en hulp bij zindelijkheidsproblemen

Welke therapeut?

Kijk in het overzicht welke verschillende zorgaanbieders kinderen met zindelijkheidsproblemen hulp bieden. Er bestaan veel verschillende zorgaanbieders. Welke therapeut heb je nodig voor welk probleem?

Vind een therapeut

Kijk op de Kinderzorgkaart van Kijk op Ontwikkeling voor een therapeut bij jou in de buurt. Verschillende zorgaanbieders bieden ondersteuning aan kleuters en schoolkinderen met zindelijkheidsproblemen.

Stel je vraag

Stel je vraag over zindelijkheidsproblemen bij kleuters en schoolkinderen aan één van de professionals van Kijk op Ontwikkeling. Of kijk of jouw vraag al eerder is beantwoord.

Let op: Tussen de therapeuten kan een groot verschil in ervaring en kennis bestaan op het gebied van zindelijkheidsproblemen bij kinderen. Het is daarom raadzaam om navraag te doen naar de ervaring en kennis van de desbetreffende deskundige!

Let op: Maak je je ongerust over de zindelijkheidsproblemen van je kind? Neem gerust contact op met één van de deskundigen van Kijk op Ontwikkeling of vind een therapeut bij jou in de buurt via de Kinderzorgkaart.

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen

0