Vind hulp bij motorische problemen kind

Motorische problemen kunnen van invloed zijn op het dagelijks functioneren en de gehele ontwikkeling van het kind. Zowel op het gebied van de fijne motoriek (schrijven, knippen) en grove motoriek (fietsen, zwemmen), kunnen problemen ontstaan. Vind hulp bij motorische problemen kind. 

Wanneer een kind een motorische achterstand heeft ten opzichte van leeftijdsgenootjes kunnen problemen op uiteenlopend gebied ontstaan. De omgeving van een kind kan motorische taken verwachten, die gezien zijn (motorische) ontwikkeling nog niet haalbaar zijn.

Hulp of ondersteuning nodig?

Vind op de Kinderzorgkaart een therapeut of zorgaanbieder met expertise op het gebied van de motorische ontwikkeling en problemen in de ontwikkeling. Of stel je vraag over de motorische ontwikkeling aan de professionals van Kijk op Ontwikkeling.

Bekijk de Kinderzorgkaart

IMG_3137

Wat kan je doen bij motorische problemen?

Oorzaken motorische problemen

Oorzaken

Problemen in de fijne- en grove motoriek kunnen ontstaan door invloeden van buitenaf, zoals te weinig buitenspeelmogelijkheden of bijvoorbeeld te weinig stimulans om te bewegen vanuit de omgeving. Daarnaast kunnen problemen veroorzaakt worden door een lichamelijke afwijking, medische problemen of een in aanleg aanwezige stoornis.

Signalen en voorbeelden motorische problemen

Signalen

Kijk in het schema ‘signalen belemmerde motorische ontwikkeling’ of je kind zich op een normale manier ontwikkelt en/of er een reden voor zorg is en ondersteuning of advies van een professional noodzakelijk is.

Let op: De signalen hoeven niet direct een reden tot zorg zijn, omdat alle kinderen zich op hun eigen manier en tempo ontwikkelen, maar geven wel een indicatie.

Voorbeelden:

  • Onhandige, houterige motoriek
  • Zichzelf stoten en andere dingen stoten
  • Veel vallen
  • Moeite met knippen, veters strikken en andere fijn motorische taken
  • Slecht handschrift
  • Moeite met het leren van fietsen en zwemmen
  • Niet mee kunnen komen met spelen op straat of op het schoolplein
  • Niet mee kunnen komen met het sporten in de gymles of de sportvereniging
Ondersteuning en hulp bij motorische problemen

Welke therapeut?

Kijk in het overzicht welke verschillende zorgaanbieders kleuters en kinderen met motorische problemen hulp en ondersteuning bieden. Er bestaan veel verschillende therapeuten. Welke zorgaanbieder heb je nodig voor welk probleem?

Vind een therapeut

Kijk op de Kinderzorgkaart van Kijk op Ontwikkeling voor een therapeut bij jou in de buurt. Verschillende zorgaanbieders bieden ondersteuning aan kleuters en kinderen met motorische problemen.

Stel je vraag

Stel je vraag over motorische problemen bij kleuters en kinderen aan één van de professionals van Kijk op Ontwikkeling. Of kijk of jouw vraag al eerder is beantwoord.

Let op: Tussen de therapeuten kan een groot verschil in ervaring en kennis bestaan op het gebied van motorische problemen bij kinderen. Het is daarom raadzaam om navraag te doen naar de ervaring en kennis van de desbetreffende deskundige!

Let op: Maak je je ongerust over de motorische ontwikkeling van je kind? Neem gerust contact op met één van de professionals van Kijk op Ontwikkeling of vind een therapeut bij jou in de buurt via de Kinderzorgkaart.

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen

0