Wat is MCDD?

Wat is de ontwikkelingsstoornis MCDD? Wat zijn de kenmerken en oorzaken en welke gevolgen heeft MCDD voor de ontwikkeling van het kind? Waar vind je de juiste ondersteuning en begeleiding voor je kind bij jou in de buurt?

MCDD heeft grote invloed op de ontwikkeling van het kind en voor het gezin. Kinderen met deze stoornis kunnen in onoverzichtelijke situaties snel in paniek raken, wat zich kan uiten in boosheid en woede. Hierdoor kunnen grote problemen ontstaan op school en in het dagelijkse leven. Door de stoornis ontstaan vaak grote ruzies met leeftijdsgenootjes en volwassenen. Vriendschappen sluiten is vaak lastig.

IMG_3782

Hoe kan je je kind met MCDD helpen?

Wat is MCDD en wat zijn de kenmerken?

Wat is MCDD? 

MCDD staat voor Multiple Complex Developmental Disorder, oftewel een meervoudige complex ontwikkelingsstoornis en wordt gezien als variant op de autisme-spectrumstoornissen (ASS). MCDD is nog niet officieel opgenomen in de DSM-IV (een internationaal erkend classificatiesysteem van stoornissen), maar de diagnose wordt wel steeds vaker gesteld door deskundigen. De kern van het probleem bij kinderen met MCDD ligt in het reguleren van gedachten en emoties. Onderscheid kunnen maken tussen fantasie en werkelijkheid is moeilijk voor deze kinderen. Door een verstoord evenwicht in gedachten en emoties kunnen vooral in complexere situaties angsten en paniek ontstaan, wat vervolgens kan omslaan in boosheid en razernij. Het probleem van MCDD ligt, zoals bij de andere autisme-spectrumstoornissen, minder op het gebied van de sociale contacten, desondanks missen deze kinderen vaak het vermogen sociale verhoudingen goed te doorzien. In de puberteit lopen deze kinderen een verhoogde kans om psychotisch of schizofreen te worden. Vaak zijn kinderen met deze stoornis het hele leven aangewezen zijn op hulp en begeleiding bij het wonen en werken.

Kenmerken MCDD

Wat zijn de kenmerken van MCDD? Lees het artikel Kenmerken MCD voor een overzicht van kenmerken die bij kinderen met deze stoornis kunnen voorkomen.

Oorzaken en gevolgen

Oorzaken MCDD

Men vermoedt dat MCDD te maken heeft met een stoornis in de informatieverwerking in de hersenen, wat met name gevolgen heeft voor de regulatie van emoties en gedachten. Waarschijnlijk spelen erfelijke factoren en de omstandigheden waarin het kind opgroeit een rol. Om dit ook daadwerkelijk vast te kunnen stellen is nog te weinig specifiek onderzoek gedaan naar deze stoornis.

Gevolgen MCDD

Vooral in complexere of minder overzichtelijke situaties kunnen kinderen met MCDD in paniek raken, wat zich kan uiten in boosheid en woede. Hierdoor kunnen grote problemen ontstaan op school, het spelen op straat, bij het boodschappen doen of bijvoorbeeld verjaardagen. Omdat deze kinderen in één-op-één relaties, waar zij zich veilig en geborgen voelen, vaak wel redelijk functioneren, kan dit tot onbegrip van de omgeving leiden. De stoornissen in de gevoeligheid van sociale contacten en sociale gedrag leiden vaak tot grote ruzies met leeftijdsgenoten en volwassenen, waardoor het onderhouden van sociale contacten en vriendschappen moeilijk blijkt. MCDD heeft grote gevolgen voor het gezin en de school. De opvoeding van het kind vergt veel van de ouders, wat ook invloed heeft op broertjes en zusjes. Op school kunnen leerproblemen en problemen met leerkrachten en klasgenoten ontstaan. Door de woede- en paniekaanvallen kunnen kinderen met MCDD ook problemen ervaren bij het spelen op straat, spelen op het schoolplein, tijdens de gymles of op de sportvereniging.

Diagnose, behandeling en medicatie

Diagnose MCDD

Deskundigen kunnen op basis van gedragskenmerken de diagnose MCDD vaststellen. Door middel van systematisch verkregen gegevens van ouders, leerkrachten en andere hulpverleners over het gedrag van het kind, wordt in kaart gebracht wat precies aan de hand is. Aangezien vergelijkbare symptomen bij verschillende stoornissen kunnen voorkomen, is het belangrijk dat uitsluitende criteria ontwikkeld worden, zodat er grenzen ontstaan tussen de onderzochte stoornis en verwante stoornissen (bij MCDD). De diagnose MCDD kan gesteld worden door een kinder- en jeugdpsychiater of gz-psycholoog (kinder- en jeugdpsycholoog). Door de ernst van de problematiek zal behandeling over het algemeen gedaan worden door de kinder- en jeugdpsychiater.

Behandeling MCDD

MCDD is niet op te heffen door medicatie of therapie. Vaak is behandeling en medicatie wel noodzakelijk om het leven van het kind en de omgeving te verbeteren. Behandeling is vaak gericht op voorlichting over MCDD, opvoedingsondersteuning, begeleiding op school en gedragstherapie gericht op het omgaan met angsten, frustraties en woede en het leren uiten van gevoelens en leren over de gevoelens van andere mensen. Aangezien kinderen met MCDD gebaat zijn bij een veilige en gestructureerde omgeving, richt de ouderbegeleiding en begeleiding op school zich op het bieden van structuur, hoe het best omgegaan kan worden met MCDD en hoe angsten gekalmeerd kunnen worden. Opname binnen een gestructureerde setting (opnamekliniek), kan onderdeel zijn van de behandeling.

Medicatie MCDD

Medicatie kan ingezet worden om angsten te dempen en een psychotische ontwikkeling te voorkomen. Veelal in overleg met de behandelaar kan een arts deze medicijnen voorschrijven.

Ondersteuning en hulp

Zorgaanbieders

Kijk in het overzicht welke verschillende zorgaanbieders kinderen met MCDD ondersteuning bieden. Gezien de uiteenlopende problematiek kunnen verschillende hulpverleners betrokken zijn bij de behandeling en begeleiding van MCDD. Om het gezin tijdelijk te ontlasten en om de sociale vaardigheden van het kind te verbeteren, kunnen logeerweekenden en vakantieweken onderdeel zijn van de behandeling voor kinderen met MCDD. Welke zorgaanbieder(s) heb je nodig?

Kinderzorgkaart

Kijk op de Kinderzorgkaart van Kijk op Ontwikkeling voor een zorgaanbieder bij jou in de buurt. Verschillende zorgaanbieders bieden ondersteuning aan kinderen met MCDD.

Stel je vraag

Stel je vraag over stoornissen en MCDD bij kinderen aan één van de professionals van Kijk op Ontwikkeling. Of kijk of jouw vraag al eerder is beantwoord.

Let op: Tussen de deskundigen kan een groot verschil in ervaring en kennis op het gebied van MCDD bij kinderen. Het is daarom raadzaam om navraag te doen naar de ervaring en kennis van de desbetreffende deskundige!

Let op: Aan de hand van diagnostisch onderzoek kan bepaald worden of er sprake is van MCDD en welke behandeling nodig is. Vragen over de ontwikkeling van uw kind? Neem contact op met één van de professionals van Kijk op Ontwikkeling of vind een zorgaanbieder voor kinderen bij jou in de buurt via de Kinderzorgkaart.

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen

0