Vind hulp bij gedragsproblemen kleuter en schoolkind

Gedragsproblemen hebben grote invloed op de ontwikkeling van het kind. Wat zijn de oorzaken van gedragsproblemen, welke gedragsproblemen bestaan er zoal en wat kan je doen bij gedragsproblemen? Vind hulp bij gedragsproblemen via de kinderzorgkaart. 

Gedragsproblemen kunnen op verschillende manieren tot uiting komen. Het gedrag kan naar buiten gericht zijn en waar de omgeving veel last van heeft, of juist naar binnen gericht en daardoor minder zichtbaar is voor de omgeving. Ook is het gedrag vaak afhankelijk van de setting. Het gedrag thuis, kan weer heel anders zijn dan het gedrag op school of op de sportvereniging.

Hulp of ondersteuning nodig?

Vind op de Kinderzorgkaart een therapeut of zorgaanbieder met expertise op het gebied van gedragsproblemen kleuter en schoolkind. Of stel je vraag over gedragsproblemen, ontwikkeling en opvoeding van kinderen aan de professionals van Kijk op Ontwikkeling.

Bekijk de Kinderzorgkaart

IMG_3137

Wat kan je doen bij gedragsproblemen?

Oorzaken gedragsproblemen

Oorzaken

Gedragsproblemen worden veroorzaakt door factoren uit de omgeving van het kind. De problemen kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van iets wat het kind heeft meegemaakt of aan is bloot gesteld. Dit kan bijvoorbeeld een trauma zijn of een slechte inadequate opvoeding. Daarnaast kunnen gedragsproblemen veroorzaakt worden door een in aanleg aanwezige stoornis. Men spreekt dan over een gedragsstoornis.

Lees ook het artikel:

Voorbeelden van gedragsproblemen

Voorbeelden

Gedragsproblemen kunnen in twee groepen verdeeld worden. Geëxternaliseerde gedragsproblemen (problematiek naar buiten gericht, waarbij agressie centraal staat) en geïnternaliseerde gedragsproblemen (problematiek naar binnen gericht, waarbij angst centraal staat). Voorbeelden van gedragsproblemen:

  • Boosheid, agressie, woedeaanvallen en driftbuien
  • Jaloezie en afgunst
  • Pestgedrag
  • Druk, ongeconcentreerd en impulsief gedrag
  • Delinquent gedrag (vandalisme, brandstichten, liegen, stelen)
  • Angsten
  • Teruggetrokken gedrag en sombere gevoelens
  • Overheersend gedrag

Gedragsproblemen kunnen veroorzaakt worden door een stoornis. Lees meer over de gedragsstoornissen ODD en CD, de aandachtstekortstoornissen ADHD en ADD en de angststoornis OCD.

Lees ook het artikel:

Ondersteuning en hulp bij gedragsproblemen

Welke therapeut?

Kijk in het overzicht welke verschillende zorgaanbieders kleuters en kinderen met gedragsproblemen ondersteuning bieden. Er bestaan veel verschillende therapeuten. Welke zorgaanbieder heb je nodig voor welk probleem? Gedragsproblemen kunnen van invloed zijn op de gehele ontwikkeling van het kind. Verschillende therapeuten kunnen ondersteuning bieden bij het behandelen van problemen in het gedrag. De hulp kan gericht zijn op het kind en/of het kind en de ouders samen.

Vind een therapeut

Kijk op de Kinderzorgkaart van Kijk op Ontwikkeling voor een zorgaanbieder bij jou in de buurt. Verschillende therapeuten bieden ondersteuning aan kleuters en kinderen met gedragsproblemen.

Stel je vraag

Stel je vraag over gedragsproblemen bij kleuters en kinderen aan één van de professionals van Kijk op Ontwikkeling. Of kijk of jouw vraag al eerder is beantwoord.

Let op: Tussen de therapeuten kan een groot verschil in ervaring en kennis op het gebied van gedragsproblemen bij kinderen bestaan. Het is daarom raadzaam om navraag te doen naar de ervaring en kennis van de desbetreffende deskundige!

Let op: Zoek je ondersteuning hoe om te gaan met de gedragsproblemen of vraag je je af of een stoornis aan het gedragsprobleem ten grondslag ligt? Neem dan gerust contact op met één van de professionals van Kijk op Ontwikkeling of vind een therapeut bij jou in de buurt via de Kinderzorgkaart

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen

0