Mijlpalen motorische ontwikkeling kinderen

 In mijlpalen

Hoe verloopt de motorische ontwikkeling?

Veel ouders vragen zich af in welke maand hun zoon of dochter voor het eerst het eerst gaat kruipen, staan of de eerste pasjes zal lopen. Later zullen ouders zich afvragen wanneer hun (school)kind een schaar zou moeten kunnen hanteren en wanneer hij of zij een net leesbaar handschrift zou moeten hebben. Voor meer informatie over de normale en afwijkende ontwikkeling van kinderen raden wij het boek Kind in ontwikkeling aan.

Wanneer start de motorische ontwikkeling en wanneer is deze voltooid? Welke stappen of stadia zijn te onderscheiden in de motorische ontwikkeling van kinderen en verloopt deze bij alle kinderen op dezelfde wijze? Meer lezen over hoe je de ontwikkeling van de motoriek kan stimuleren? Lees dan ook de tips en speeltips op deze website en het boek  Stap voor Stap vol met oefeningen en tips voor het stimuleren van de motoriek bij baby’s en peuters.

Boekentips (motorische) ontwikkeling kinderen:

  1. Kind in ontwikkeling, A.C. Bilo
  2. Ontwikkelingspsychologie, R. S. Feldman
  3. Ontwikkeling in vogelvlucht, M. Delfos
  4. Motorische ontwikkeling van kinderen
  5. Psychomotorische ontwikkeling kinderen
  6. Spelen in uitdagende hoeken, B. Antonissen
  7. Als je van spelen leren kan, N. Flamang

Mijlpalen in de motorische ontwikkeling

De motorische ontwikkeling van kinderen kent veel variatie, maar toch verloopt de ontwikkeling voorspelbaar genoeg om bij benadering te voorspellen op welke leeftijd gemiddeld genomen kinderen de belangrijkste motorische mijlpalen zullen bereiken. Als kinderen afwijken van deze gemiddelden hoeft dit niet direct een reden tot zorg te zijn.  Wel kan dit een aanleiding zijn om de ontwikkeling van deze kinderen extra in de gaten te houden. Op deze website zijn de volgende mijlpalen beschreven:

Ontwikkeling van de mijlpalen zoals; zitten, kruipen en lopen

In principe bereiken alle kinderen op een bepaalde leeftijd belangrijke mijlpalen zoals zitten, staan, lopen, kruipen en het kunnen reiken en grijpen. Maar hoe komen deze mijlpalen tot stand, hoe ontwikkelen zij zich?

Prenatale motoriek en babyreacties

De motorische ontwikkeling start in de baarmoeder en reflexen (de babyreacties) vormen een belangrijke basis voor de verdere motorische ontwikkeling. Op deze website zijn verschillende babyreflexen omschreven en de motoriek van de ongeboren baby.

Wanneer is de motorische ontwikkeling voltooid?

Er bestaat verdeeldheid onder de onderzoekers over het moment waarop de motorische ontwikkeling voltooid zou moeten zijn. Sommige onderzoekers zijn van mening dat na het tweede levensjaar de motorische ontwikkeling is voltooid, omdat dan de ontwikkeling van de primaire motorische en sensorische gebieden van de hersenschors grotendeels is afgerond. Andere onderzoekers geven aan dat de motorische ontwikkeling zich tot het vierde levensjaar ontwikkelt, omdat op het vierde levensjaar de zenuwen die het cerebellum met de hersenen verbinden pas volledig gemyeliniseerd zijn en de fijnmotorische controle dus nog kan toenemen. Anderen zeggen dat leeftijdsveranderingen in de motoriek nog tot het zesde levensjaar kunnen worden vastgesteld, terwijl andere onderzoekers weer van mening zijn dat de motorische ontwikkeling het hele leven doorgaat.

Lees ook:

Leave a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen

0