De verschillende professionals

Het is belangrijk om kinderen met problemen in hun ontwikkeling tijdig te helpen. In sommige gevallen is hulp of advies van een deskundige bij de opvoeding, groei en ontwikkeling van een kind nodig. Kijk hieronder voor een overzicht van de verschillende disciplines die ondersteuning kunnen bieden aan ouders en hun dreumes of peuter.

De deskundigen zijn op één of meerdere ontwikkelingsgebieden ingedeeld en vervolgens op alfabetische volgorde. De indeling is slechts een leidraad en het is goed mogelijk dat een deskundige ook op een ander gebied betrokken is dan hieronder beschreven. Kijk op de pagina welke professional voor welk probleem voor een indeling van professionals per probleemgebied en/of kijk op de kinderzorgkaart voor een professional bij u in de buurt.

sociaal emotionele ontwikkeling dreumes nee is nee

Overzicht van de verschillende disciplines

Ondersteuning lichamelijke ontwikkeling

Lichamelijke ontwikkeling

 • Kinderarts
 • Kinderergotherapie
 • Kinderoefentherapie (Mensendieck en Cesar)
 • Kinderfysiotherapie
 • Manuele therapie
 • Oogarts
 • Opticien, Optometrist, Optoloog
 • Orthopeed
 • Podotherapeut, podoloog
 • Sensomotorische therapie

Denk aan: groeistoornissen, kinderziekten en aandoeningen, problemen met de zintuigen, houdingsproblemen

Ondersteuning motorische ontwikkeling

Motorische problemen

 • Kinderergotherapie
 • Kinderoefentherapie (Mensendieck en Cesar)
 • Kinderfysiotherapie
 • Manuele therapie
 • Sensomotorische therapie

Denk aan: laat lopen, schokkerig, houterig en onhandig bewegen, houdingsproblemen, overgevoeligheid, evenwichtsproblemen, coördinatieproblemen

Ondersteuning cognitieve ontwikkeling

Cognitieve ontwikkeling

 • Kinderpsychiater
 • Kinderpsycholoog
 • Kinderpsychotherapeut
 • Orthopedagoog
 • Pedagoog
Ondersteuning sociaal-emotionele ontwikkeling

Sociaal-emotionele ontwikkeling

 • Kinderpsychiater
 • Kinderpsycholoog
 • Kinderpsychotherapeut
 • Orthopedagoog
 • Pedagoog
Ondersteuning voeding en eten

Voeding en eten

 • Babyconsulente
 • Diëtist
 • Lactatiedeskundige
 • Logopedist
 • Maatschappelijk werkster
 • Kinderpsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Pedagoog
Ondersteuning opvoeding

Opvoedondersteuning

 • Kinderpsycholoog
 • Maatschappelijk werkster
 • Orthopedagoog
 • Pedagoog

Vraag advies aan één van de professionals van Kijk op Ontwikkeling en/of zoek een professional bij jou in de buurt!

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen