Kenmerken dyscalculie

 In Artikel

Wat zijn de kenmerken van dyscalculie?

In onderstaand schema zijn mogelijke kenmerken opgenomen die kunnen wijzen op dyscalculie. Opgemerkt dient te worden dat (sommige) kenmerken ook van toepassing zijn op andere (leer)stoornissen.

Kenmerken Dyscalculie
 • Blijft ten opzichte van leeftijdsgenootjes lang gebruik maken van simpele procedures (zoals op de vingers tellen)
 • Schrijft en leest cijfers verkeerd
 • Heeft moeite bij het tellen
 • Heeft moeite met het leren van tafels
 • Heeft moeite met automatiseren van rekenvaardigheden
 • Heeft moeite met de volgorde van de stappen die gebruikt moeten worden om (moeilijke) berekeningen uit te kunnen voeren
 • Heeft moeite bij het aflezen van tabellen en grafieken
 • Heeft moeite met het vlot klok kunnen kijken
 • Heeft moeite met ruimtelijk inzicht
 • Het werktempo is traag
 • Het korte termijngeheugen is minder goed ontwikkeld
 • Heeft moeite met het onthouden van instructie en essentie van een opdracht doorzien
 • Heeft een negatief zelfbeeld en faalangst als gevolg van de rekenproblemen
 De problematiek die kinderen met dyscalculie ervaren kunnen sterk van elkaar verschillen. Er zijn drie verschillende typen van dyscalculie te onderscheiden. Onderstaande informatie is overgenomen uit het artikel: ‘Dyscalculie: een verzamelnaam voor uiteenlopende rekenstoornissen van Tom Braams (Kinder- en jeugdpsycholoog).
Kenmerken van het visueel-ruimtelijke subtype
 • Problemen met het plaatsen van cijfers in de getallenrij
 • Moeite met het plaatsen van grote getallen in kolommen, zodanig dat eenheden onder eenheden komen te staat, tientallen onder tientallen etc.
 • Hardnekkige problemen met het verkeerd opschrijven van grote getallen (plaatsverwisselingen)
 • Latere problemen met onderdelen waarbij ruimtelijk inzicht en kennis van ruimtelijke begrippen van belang is (meetkunde)
Kenmerken van het procedurele subtype
 • Het vaak toepassen van een rekenaanpak die normaal is voor jongere kinderen (denk aan het op de vingers tellen)
 • Veel fouten in de uitvoering van rekenprocedures
 • Achterstand in het begrip van rekenprocedures
 • Moeite met de volgorde van de stappen die bij complexe berekeningen moeten worden uitgevoerd
Kenmerken van het verbaalgeheugen subtype
 • Traag rekenen, waarbij eenvoudige sommetjes (optellen en aftrekken tot twintig en de tafels van vermenigvuldiging) niet geautomatiseerd zijn
 • Als de antwoorden uit het geheugen worden gehaald (niet worden berekend) worden er veel fouten gemaakt
 • De tijd die ze nodig hebben om het antwoord uit het geheugen te vinden is zeer wisselend

Op zoek naar ondersteuning?

Dyscalculie heeft een grote impact hebben op het dagelijks functioneren van het kind. Kinderen met dyscalculie ervaren vaak problemen op school. Verschillende professionals kunnen ondersteuning bieden aan kinderen met dyscalculie. Neem gerust contact op met één van de deskundigen van Kijk op Ontwikkeling of een deskundige bij u in de buurt.

Lees ook:

Leave a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen

0