Gevolgen ADHD

 In Artikel

Wat zijn de gevolgen van ADHD?

Het gedrag van kinderen met ADHD heeft een verstorend effect op de omgeving. De omgeving heeft vaak te lijden onder ADHD en wordt om die reden door behandelaars een externaliserende stoornis genoemd, ofwel naar buiten gericht gedrag genoemd.

ADHD is dus een stoornis die vooral tot uiting komt in de relatie tussen het kind met ADHD en de omgeving. Jonge kinderen hebben nauwelijks door dat hun gedrag verstorend is. Naarmate de leeftijd toeneemt, krijgen zij dit beter in de gaten en krijgt het gedrag ook een grotere impact op het kind zelf.

Probleemgebied het gezin

Problemen ontstaan vaak in het gezin. Het gezinsleven wordt vaak als onrustig en chaotisch ervaren. Alle gezinsleden kunnen hierdoor lijden. Ouders hebben vaak al van alles geprobeerd om de kinderen in de hand te houden en kunnen hieronder last krijgen van uitputting, schuldgevoelens en een gespannen onderlinge relatie. De andere kinderen kunnen lijden door een aandachtstekort van de ouders en veel conflicten met het broertje of zusje met ADHD. Het kind met ADHD zelf kan last hebben van onzekerheid, angsten, sociale problemen en minder goed presteren op school.

Probleemgebied de school

Kinderen met ADHD hebben vaak moeite op school. Dit kan te maken hebben met een bijkomend leerprobleem, soms als een gevolg van een leerstoornis, een bijkomend gedragsprobleem (niet blijven zitten, voor de beurt praten, zich niet aan regels houden, andere kinderen lastig vallen), of omdat het voor een kind met ADHD moeilijk kan zijn om lang geconcentreerd te werken. Het gevolg kan een leerachterstand zijn. Hierdoor kan ook het zelfvertrouwen afnemen en kan faalangst ontstaan.

Probleemgebied relaties

Kinderen met ADHD hebben vaak moeite in de omgang met leeftijdsgenoten. Problemen kunnen ontstaan doordat zij (onbedoeld) bazig of opdringerig zijn, zich niet aan de grenzen van andere kinderen houden. Hierdoor kunnen snel ruzies ontstaan, worden zij afgewezen door andere kinderen en kunnen zij hierdoor alleen komen te staan.

Op zoek naar ondersteuning?

Verschillende deskundigen bieden ondersteuning aan kinderen met ADHD en hun ouders. Neem bijj vragen of problemen gerust contact op met één van de deskundigen van Kijk op Ontwikkeling of een deskundige bij u in de buurt.

Lees ook:

Leave a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen

0