Vind hulp bij laat lopen dreumes en peuter

De wereld van de dreumes wordt letterlijk vergroot op het moment dat het kan lopen. Over het algemeen kunnen de meeste kinderen tussen de 12 en 18 maanden zelfstandig lopen. Maar wat als je kind zich langzamer dan leeftijdsgenootjes ontwikkelt? 

Alle kinderen ontwikkelen zich op hun eigen manier en in hun eigen tempo. Je hebt kinderen die zich motorisch snel en langzaam ontwikkelen. Als er geen lichamelijke oorzaken zijn, zullen de meeste kinderen voor het tweede levensjaar lopen. Op het moment dat het kind zich op meerdere motorische vlakken en/of andere ontwikkelingsgebieden anders of langzamer ontwikkelt, kan dit een reden voor zorg zijn.

Hulp of ondersteuning nodig?

Vind op de Kinderzorgkaart een therapeut of zorgaanbieder met expertise op het gebied van motorische problemen zoals laat lopen van peuters. Of stel je vraag over motorische ontwikkeling van peuters aan de professionals van Kijk op Ontwikkeling.

Bekijk de Kinderzorgkaart

sociaal emotionele ontwikkeling dreumes nee is nee

Wat kan je doen als jouw dreumes nog niet kruipt?

Tips om het lopen en de motoriek te stimuleren

Tips

Hoe kan je het lopen stimuleren bij jouw kind? Lees het artikel:

Lees ook: de leukste speeltips voor dreumes en peuter om spelenderwijs de motoriek te stimuleren.

wanneer gaat mijn kind zelfstandig lopen?

Mijlpalen

Wanneer gaan kinderen lopen en welke andere motorische mijlpalen zijn te onderscheiden? Kijk op de volgende pagina voor verschillende schema’s:

Let op: de leeftijd waarop de mijlpalen worden bereikt zijn gemiddelden en er kunnen grote verschillen bestaan tussen kinderen.

Wanneer moet ik mij zorgen maken over de motorische ontwikkeling?

Signalen problemen

Kijk in het schema signalen belemmerde motorische ontwikkeling 0 – 2 jaar of jouw kind zich op een normale manier ontwikkelt en/of er een reden voor zorg is en ondersteuning of advies van een professional noodzakelijk is.

Let op: De signalen hoeven niet direct een reden tot zorg zijn, omdat alle kinderen zich op hun eigen manier en tempo ontwikkelen, maar geven wel een indicatie.

Ondersteuning en hulp bij motorische problemen

Welke therapeut?

Kijk in het overzicht welke verschillende zorgaanbieders dreumesen en peuters met motorische problemen ondersteuning bieden. Er bestaan veel verschillende zorgaanbieders. Welke therapeut heb je nodig voor welk probleem?

Vind een therapeut

Kijk op de Kinderzorgkaart van Kijk op Ontwikkeling voor een zorgaanbieder bij jou in de buurt. Verschillende therapeuten bieden ondersteuning aan dreumesen en peuters met motorische problemen.

Stel je vraag

Stel je vraag over motorische problemen en laat lopen bij dreumesen en peuters aan één van de professionals van Kijk op Ontwikkeling. Of kijk of jouw vraag al eerder is beantwoord.

Let op: Tussen de therapeuten kan een groot verschil in ervaring en kennis bestaan op het gebied van de motoriek van kinderen. Het is daarom raadzaam om navraag te doen naar de ervaring en kennis van de desbetreffende deskundige!

Zorgen om de motorische ontwikkeling van jouw dreumes of peuter? Neem gerust contact op met één van de professionals van Kijk op Ontwikkeling en/of vind een therapeut bij jou in de buurt via de Kinderzorgkaart

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen