Sociale vaardigheden dreumes en peuter stimuleren

Een dreumes is nog heel egocentrisch en kinderen van deze leeftijd spelen vooral nog alleen of naast andere kinderen. Een peuter zal steeds meer geïnteresseerd raken in leeftijdsgenootjes en ook daadwerkelijk samen met kinderen kunnen spelen. Hoe stimuleer je spelenderwijs de sociale vaardigheden van jouw dreumes of peuter? Vind op deze pagina spelletjes en tips voor het stimuleren van de sociale vaardigheden van kinderen 1, 2 en 3 jaar. Lees ook de  speelgoedtips en geschikte uitjes per leeftijdsfase waarmee je de ontwikkeling van je kind stimuleert. Op zoek naar een boekentip? Wij vinden het boek Als je van spelen leren kan een echte aanrader.

Om te kunnen spelen met andere kinderen, moet een kind inzicht krijgen in zijn eigen capaciteiten en beperkingen (zelfbewustzijn). Ook is het van belang om rekening te leren houden met de behoeften van anderen (sociaal bewustzijn). Hoe stimuleer je de sociaal-emotionele ontwikkeling van jouw dreumes en peuter? Lees ook over de mijlpalen binnen de sociaal-emotionele ontwikkeling en problemen die in de ontwikkeling kunnen ontstaan. Nog meer lezen over hoe de ontwikkeling verloopt bij kinderen? In het boek Kind in ontwikkeling worden de verschillende ontwikkelingsgebieden per leeftijdsfase zeer helder omschreven en wordt ook ingegaan op de normale en afwijkende ontwikkeling van kinderen.

Boekentips stimuleren ontwikkeling kinderen: 

  1. Als je van spelen leren kan, N. Flamang
  2. Hey baby: van één tot twee jaar, L. van Bouchout
  3. Speel!, N. de Martelaere
  4. Mijn peuter speelt!, P. de Smet
  5. Kids in en met de natuur, E. Vanhouche
  6. Spelen in uitdagende hoeken, B. Antonissen
  7. Sociaal vaardig, S. Pont

Uitgelicht:

Spelletjes en tips voor stimuleren sociale vaardigheden

Tip: Geef jouw kind volop de gelegenheid voor sociaal contact met leeftijdsgenootjes. Ga op bezoek bij vriendjes, naar de speeltuin, een speelgroep in de buurt en de peuterspeelzaal.

Boeken die je gelezen moet hebben ontwikkeling kind:

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen