Vind hulp bij eetproblemen dreumes en peuter

Eetproblemen dreumes en peuter een fase? Veel ouders van een dreumes of peuter krijgen te maken met perioden waarin hun kind moeilijk of heel weinig eet. Waar de meeste baby’s in het eerste jaar nog zonder problemen alle soorten voedsel in hun mondje stoppen, gaan kinderen tussen de 1 en 2 jaar opeens minder eten.

Over het algemeen zijn grote zorgen over het eetgedrag niet nodig. Kinderen van deze leeftijd hebben ten opzichte van een volwassen persoon maar een beperkte hoeveelheid voedsel nodig en groeien veel minder hard dan in de babytijd. Toch kan je je als ouders afvragen waarom je kind zo slecht eet, of het niks te kort komt en hoe je ervoor kan zorgen dat het kind meer gaat eten.

Hulp of ondersteuning nodig?

Vind op de Kinderzorgkaart een therapeut of zorgaanbieder met expertise op het gebied van eetproblemen en opvoeding van peuters. Of stel je vraag over eetproblemen en de opvoeding van peuters aan de professionals van Kijk op Ontwikkeling.

Bekijk de Kinderzorgkaart

sociaal emotionele ontwikkeling dreumes nee is nee

Wat kan je doen bij eetproblemen dreumes en peuter?

Hoeveel voedsel heeft een kind nodig?

Hoeveel voedsel

In principe geldt: Een kind krijgt qua hoeveelheid voedsel (calorieën) voldoende binnen, als het niet afvalt en volgens de groeicurve goed doorgroeit. Ook kan je over het algemeen aannemen dat het kind voldoende eet als het er gezond uit ziet en vrolijk en levenslustig is.

Oorzaken eetproblemen

Oorzaken

Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van eetproblemen bij kinderen? Lees het artikel:

Tips bij eetproblemen

Tips

Hoe zorg je ervoor dat de maaltijden een gezellig moment van de dag worden? Lees het artikel:

Opvoedondersteuning en hulp bij eetproblemen

Welke therapeut?

Kijk in het overzicht welke verschillende zorgaanbieders dreumesen en peuters met eetproblemen ondersteuning bieden. Er bestaan veel verschillende zorgaanbieders. Welke therapeut heb je nodig voor welk probleem?

Vind een therapeut

Kijk op de Kinderzorgkaart van Kijk op Ontwikkeling voor een zorgaanbieder bij jou in de buurt. Verschillende therapeuten bieden ondersteuning aan dreumesen en peuters met eetproblemen.

Stel je vraag

Stel je vraag over eetproblemen bij dreumesen en peuters aan één van de professionals van Kijk op Ontwikkeling. Of kijk of jouw vraag al eerder is beantwoord.

Let op: Tussen de therapeuten kan een groot verschil in ervaring en kennis op het gebied van eetproblemen bij dreumesen en peuters. Het is daarom raadzaam om navraag te doen naar de ervaring en kennis van de desbetreffende deskundige!

Let op: Maak jij je als ouder zorgen over het eetgedrag van jouw kind en kan je wel wat tips en ondersteuning gebruiken om jouw kind meer en gezonder te laten eten? Neem dan contact op met één van de professionals van Kijk op Ontwikkeling of vind een therapeut bij jou in de buurt via de Kinderzorgkaart

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen