Kind zelf leren slapen

 In slaapproblemen

Baby, dreumes, peuter en kleuter zelf leren slapen

Een essentiële vaardigheid binnen het zelf leren slapen is het zelfstandig in slaap vallen van je kind. Maar hoe stimuleer je het zelfstandig leren slapen en het zelf in slaap vallen van je baby, dreumes, peuter of kleuter? Lees snel verder in dit artikel. Op zoek naar meer achtergrondinformatie? Wij raden dan boeken Slaap, baby, slaap, Het babyslaapboek en Slaap! Voor dreumes en peuter aan. Lees ook de boekrecensies van deze boeken.

In dit artikel lees je over hoe belangrijk het is dat je kind leert zelfstandig in slaap te vallen. Ook lees je over hoe positieve slaapassociaties jouw kind kunnen helpen bij het leren slapen. Verder leer je over de aanpak met vijf stappen om je baby, dreumes, peuter, kleuter en kind te leren slapen. Tot slot wordt ingegaan op de verschillende slaaptraining methodes en in welk boek welke methode beschreven staat. Kortom, in dit artikel leer je wat je kan doen om je kind te leren slapen.

Boekentips zelf leren slapen kind:

Voorwaarde zelf leren slapen kind: zelfstandig in slaap vallen

Iedereen kan leren slapen. Slapen en doorslapen is net als lopen, fietsen en zwemmen een aangeleerde vaardigheid. Een ontzettend belangrijk onderdeel van zelfstandig leren slapen is het zelf in slaap kunnen vallen van je baby, dreumes, peuter of kleuter.

Jonge baby’s kunnen nog niet zelfstandig in slaap vallen. Maar in principe kan elk gezond kind vanaf circa 6 maanden leren om zelfstandig in slaap te vallen en door te slapen. Of kinderen dit ook daadwerkelijk leren is vaak afhankelijk van de ouders.

Definitie zelfstandig in slaap vallen

Wat wordt verstaand onder zelfstandig in slaap vallen? In het boek Het Babyslaapboek wordt de volgende definitie gegeven: Zelfstandig in slaap vallen is het vermogen van een kind om zelfstandig vanuit een wakkere toestand in slaap te vallen zonder directe hulp van de ouders.

Leren slapen overdag en ’s nachts: veel variaties mogelijk

Binnen het zelfstandig in slaap vallen en leren slapen bestaan veel verschillen bij kinderen. Sommige kinderen kunnen bij het naar bed gaan wel zelfstandig in slaap vallen, maar midden in de nacht bijvoorbeeld niet. Of je hebt baby’s, dreumesen en peuters die overdag niet slapen, maar rond bedtijd wel in slaap kunnen vallen. En zo zijn er nog veel meer variaties van het wel of niet beheersen van het zelfstandig in slaap vallen.

Leren slapen kind afhankelijk van verschillende factoren

Hoe goed je baby, dreumes en peuter zelfstandig kan slapen is afhankelijk van verschillende factoren. Zo kan het slapen beïnvloed worden door onderliggende medische oorzaken. Maar vaak zijn er bij slaapproblemen en het niet goed zelfstandig in slaap vallen gedragsmatige aspecten die een rol spelen. Zo speelt het temparement, de aard van je kind en de opvoeding een rol bij het leren slapen. Daarnaast spelen slaapassociaties een belangrijke rol bij het leren slapen van je baby, dreumes, peuter en kleuter.

Belang zelfstandig in slaap vallen

Het niet zelfstandig in slaap kunnen vallen is een veel voorkomende oorzaak van slaapproblemen. Denk aan niet in slaap kunnen vallen, niet kunnen doorslapen en veel wakker worden ’s nachts en (te) vroeg wakker zijn in de ochtend. Het is dan ook ontzettend belangrijk om jouw kind zelfstandig in slaap te leren vallen.

Wakker worden ’s nachts onderdeel van zelf leren slapen

Een baby, dreumes, peuter en kleuter wordt meerdere malen per nacht wakker. Dat is heel normaal. Elk mens wordt namelijk tegen het einde van een slaapcyclus geheel of gedeeltelijk wakker. Kinderen kunnen dus net als wij dus een aantal keer per nacht heel kort bewust of onbewust wakker zijn. Op het moment dat jouw kind niet geleerd heeft zelfstandig in te slapen, zal jij dus als ouder nodig zijn om je kind gerust te stellen en weer in slaap te krijgen.

Relatie slaapcyclus en zelf leren slapen

Een slaapcyclus bestaat uit een aantal slaapfases (remslaap, lichte niet-remslaap en diepe niet-remslaap) die elkaar opvolgen en die verschillende keren opnieuw worden doorlopen. Een slaapcyclus bij volwassenen duurt tussen de 90 en 120 minuten. Die van een pasgeboren baby duurt circa 45 minuten en die van een kind van 1 jaar circa 60 minuten. Als jouw kind dus niet geleerd heeft om zelfstandig in slaap te vallen, kan het dus heel goed voorkomend dat je meerdere keren per nacht je bed uit moet om je kind weer in slaap te helpen!

Slaapcyclus pasgeboren baby is anders

Een pasgeboren baby slaapt nog niet echt in een slaapcyclus. Nadat een pasgeboren baby in slaap valt duurt het vaak 20 tot 25 minuten voordat zij in een iets diepere slaap vallen. Je baby gaat dan rustiger en ritmischer ademhalen en de armen en benen bewegen dan veel minder. Baby’s slapen in deze leeftijdsfase vooral in een soort van remslaap en hierdoor veel minder diep. Dit is waarschijnlijk een soort van veiligheidsmechanisme, zodat je kind regelmatig wakker wordt en om voeding kan vragen.

Vanaf welke leeftijd baby zelf in slaap vallen?

Rondom de leeftijd van 4 – 6 maanden verandert de slaapcyclus van een baby en gaat deze veel meer op die van een volwassen persoon lijken. De slaapcyclus duurt wel korter, maar doorloopt meer dezelfde stappen. Zo komt je kind ook in een niet-remslaap en is de slaap gedurende deze fase veel dieper. Ook worden baby’s rond deze leeftijd zich veel meer bewust van het einde van een slaapcyclus. Wanneer een baby op deze leeftijd nog niet zelfstandig in slaap kan vallen, kunnen ouders dus verandering gaan zien in het slaapgedrag en meer slaapproblemen gaan ervaren. Vanaf de leeftijd van 4 maanden wordt het dus erg belangrijk dat jouw kind leert zelfstandig in slaap te vallen.

Vanaf 4 maanden kunnen baby’s zelfstandig leren slapen

Vanaf de leeftijd van 4 maanden komen baby’s op de neurologische leeftijd dat zij kunnen leren om zelfstandig in slaap te vallen. Een essentiële vaardigheid om te leren doorslapen. De meeste kinderen moeten de vaardigheid om zelf in slaap te vallen leren. Vanaf 4 maanden zal je kind dus steeds vaker zonder jouw hulp een langer dutje overdag en ’s nachts gaan doen. Er zijn echter ook uitzonderingen van baby’s van vier maanden die het slapen al helemaal zelf onder de knie hebben.

Slaapassociaties sleutel voor zelf leren slapen kind

Slaapassociaties zijn omstandigheden, handelingen of voorwerpen (dingen) die een baby, dreumes, peuter of kleuter associeert of koppelt met het in slaap vallen. Dit is heel normaal. Ieder mens heeft zichzelf een prettige manier aangeleerd om (makkelijk) in slaap te komen. Jij zal je zelf ook vast manieren hebben aangeleerd om sneller in slaap te vallen. Bijvoorbeeld met een ingetrokken been, een tijdje wiebelen of wrijven met je voet, of je kussen op een bepaalde manier opkloppen voordat je gaat liggen. Deze gewoonten maken simpelweg deel uit van de manier waarop een kind gewend is om tot rust te komen en/of in slaap te vallen.

Afhankelijkheid slaapassociatie bij zelf leren slapen

Het goede nieuws is dus dat slaapassociaties een kind helpen bij het zelf leren slapen en in slaap vallen. Een kind ‘koppelt’ deze handeling of het voorwerp met slapen en komt hierdoor tot rust. Een baby, dreumes, peuter of kleuter leert vaak onbewust een slaapassociatie aan. Dit kan per toeval ontstaan en/of met behulp van externe factoren zoals de ouders. Vaak worden kinderen in meer of mindere mate afhankelijk van de slaapassociatie. Dit kan heel handig zijn of minder handig. Dat hangt van het type slaapassociatie af.

Positieve slaapassociatie bij zelf leren slapen

Zoals hierboven beschreven kan een bepaalde handeling of voorwerp (slaapassociatie) een baby, dreumes, peuter of kleuter helpen bij het in slaap vallen. Positieve slaapassociaties kunnen zeer nuttig zijn bij het zelf in slaap leren vallen van je baby, dreumes, peuter of kleuter.

Wat is een positieve slaapassociatie?

Bij een positieve slaapassociatie heeft het kind niet de ouder nodig en zijn voorwerpen of omstandigheden gedurende de gehele nacht constant.

Een aantal voorbeelden van positieve slaapassociaties zijn:

 • Inbakeren of een bepaalde slaapzak of deken
 • White noise (witte ruis), die de gehele nacht aan staat
 • Een babydoekje of knuffel (i.v.m. veiligheid niet voor jonge baby’s)
 • Vast slaapritueel
 • Vaste slaapplek
 • Donkere kamer
 • Een t-shirt (met de parfum) van één van de ouders
 • Nachtlampje met rood licht (voor oudere kinderen)
 • Een speen (alleen als je kind deze zelfstandig in kan doen ’s nachts)

Bij deze slaapassociaties heeft het kind dus niet een ‘interventie’ van de ouder nodig om in slaap te vallen.

Negatieve of onhandige slaapassociatie en zelf leren slapen

Bij negatieve of onhandige slaapassociaties heeft je baby, dreumes, peuter of kleuter elke keer een ‘interventie’ van de ouder nodig om in slaap te vallen. Zoals eerder in dit artikel geschreven worden kinderen in meer of mindere mate kort wakker tussen elke slaapcyclus. Op het moment dat je kind afhankelijk is van een onhandige slaapassociatie, is de kans dus groot dat jouw kind steeds weer die desbetreffende handeling en jouw hulp nodig heeft om in slaap te komen. Er is een afhankelijkheid ontstaan tussen het zelfstandig in slaap vallen van het kind en de ouder.

Is dit erg? Dat hangt natuurlijk af of jij dit erg vindt als ouder en wat de leeftijd is van je kind en jij acceptabel vindt. Bij jonge baby’s (tot vier maanden) is de hulp van de ouder bij het leren slapen van de baby noodzakelijk en zeer aan te raden. Uiteraard kan je ook proberen positieve slaapassociaties te introduceren, maar help vooral je kind bij het in slaap vallen als hij dat nodig heeft! Vanaf de leeftijd van vier maanden worden baby’s steeds beter in staat om zelfstandig in slaap te vallen en worden zij zich bewuster van het wakker worden tussen de slaapcycli. Dat is het moment dat je voorzichter moet zijn met onhandige slaapassociaties wil je slaapproblemen bij je kind voorkomen.

Wat is een negatieve of onhandige slaapassociatie?

Negatieve of onhandige slaapassociaties zijn handelingen die herhaald moeten worden tijdens de dutjes overdag of in de nacht en waarvoor het kind afhankelijk is van een ouder of verzorger.

Een aantal voorbeelden van negatieve slaapassociaties zijn:

 • Voeden, zowel borst als fles, om in slaap te kunnen vallen
 • In slaap wiegen en je kind slapend in bed leggen
 • Hand van je kind vasthouden tijdens het in slaap vallen
 • Inslapen in het bed bij de ouders of halverwege de nacht bij ouders in bed
 • Naast het bedje liggen tot je kind in slaap valt
 • Met de kinderwagen of auto rijden om je kind in slaap te krijgen
 • Een speen geven (als je kind de speen nog niet zelf kan pakken)

Op zich is niks mis met bovenstaande slaapassociaties, maar wel op het moment dat jij als ouder geen zin hebt om midden in de nacht deze handeling uit te moeten voeren om je baby, dreumes, peuter of kleuter in slaap te helpen. Dan kan je beter zorgen dat jij je kind helpt bij het afleren van deze onhandige slaapassociaties en positieve slaapassociaties introduceert!

Kan je negatieve slaapassociaties afleren?

Je bent nooit te laat om je kind negatieve slaapassociaties af te leren en positieve slaapassociaties aan te leren. Of jouw kind nu 6 maanden, 8 maanden, 9 maanden, 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar of 4 jaar: je kan altijd nieuwe gewoonten leren op  het gebied van slaap. Op het moment dat bepaalde slaapgewoonten al heel lang bestaan zal het natuurlijk lastiger zijn om deze te doorbreken, maar dit is met de juiste aanpak en doorzettingsvermogen altijd mogelijk.

Hoe leer ik mijn kind zelf slapen?

Je hebt al heel veel over het slapen kunnen lezen in dit artikel. Maar hoe leer je nou je baby, dreumes, peuter, kleuter of kind zelf slapen? De sleutel ligt er dus in om je kind te leren om zelfstandig in slaap te vallen, eventueel met behulp van positieve slaapassociaties. Jouw kind kan alleen zelfstandig slapen op het moment dat hij wakker in bed gelegd wordt en daarna in staat is zelfstandig (en rustig) in slaap te vallen. Sommige baby’s en kinderen leren dit uit zichzelf. Andere kinderen hebben hier (veel) ondersteuning en begeleiding bij nodig.

Zoals eerder gezegd in dit artikel is slapen een aangeleerde vaardigheid en kan ieder kind dus leren doorslapen en zelfstandig in slaap vallen. Als ouder kan je een kind helpen bij de ontwikkeling van meer slaaponafhankelijkheid. Je kan stapje voor stapje ervoor zorgen dat je baby, dreumes, peuter, kleuter of kind jouw hulp om in slaap te komen steeds minder nodig heeft en gaat aan de slag met het doorbreken van de bestaande negatieve slaapassociaties.

Aanpak zelf leren slapen

In dit artikel zijn vijf stappen omschreven hoe jij je baby, dreumes, peuter, kleuter of kind kan helpen bij het zelf in slaap leren vallen. Ook geven we nog wat extra tips om succesvol aan de slag te gaan met de aanpak om je kind zelfstandig te leren slapen. Maar wanneer kan je eigenlijk beginnen met het leren zelf in slaap vallen van je kind?

Vanaf welke leeftijd kan je beginnen met je kind zelf in slaap leren vallen?

Vanaf de geboorte van je baby kan je starten met het introduceren van positieve slaapassociaties en gezonde slaapgewoonten. Denk aan een goede slaapomgeving, bedritueel en white noise. Maar jonge baby’s hebben vaak ook nog veel hulp van de ouders nodig om in slaap te vallen. Dit is tot vier maanden geen enkel probleem en zelfs noodzakelijk voor een goede ontwikkeling en veilige hechting. Vanaf 4 maanden kan je echt starten met gerichter je kind te helpen of coachen bij het zelfstandig in slaap leren vallen. Lees hieronder de vijf stappen om jouw kind zelf te leren slapen.

Stap 1: Sluit onderliggende oorzaken niet zelf leren slapen uit

Het succes van je kind zelfstandig leren slapen kan afhankelijk zijn van andere factoren. Sluit daarom medische oorzaken van de eventuele slaapproblemen uit. Zo kunnen bijvoorbeeld keel-, neus- of oorpijn, eczeem, obstipatie, reflux of slaapapneu oorzaken zijn van niet zelf in slaap kunnen vallen of niet kunnen doorslapen.

Maar ook honger kan zorgen voor slaapproblemen. Zorg dat je kind overdag voldoende voeding en drinken aangeboden krijgt. Maar let op: te veel eten en drinken vlak voor het slapen gaan kan ook voor problemen met in slaap vallen zorgen en ’s nachts wakker liggen. Voeding- en slaapschema’s kunnen helpen om dit uit te sluiten en te voorkomen.

Verder is het belangrijk om uit te sluiten dat je kind moeite heeft met in slaap vallen of doorslapen omdat hij te veel of te weinig slaapt overdag. Onder- of oververmoeidheid kan namelijk ook voor slaapproblemen zorgen. Aan de hand van de gemiddelde schema’s met hoeveel slaap (overdag en ’s nachts) kinderen per leeftijdsfase nodige hebben kan je dit inschatten.

Stap 2: Zorg voor een goede slaapomgeving en juiste slaaphulpmiddelen

De slaapomgeving heeft invloed op het slaapgedrag van je kind. Zorg daarom altijd dat er een ideale slaapomgeving is. Het is belangrijk dat je baby, dreumes, peuter en kleuter in een rustige en pik donkere ruimte slaapt. Eventueel met White noise (witte ruis), zodat geluiden van buitenaf geblokt worden en deze niet zorgen dat je kind vroegtijdig wakker wordt. Ook moet je kind het niet te warm of koud hebben. Het is essentieel om de juiste slaapkleding te hebben en deze aan te passen aan de temperatuur van de kamer. Tot slot is het belangrijk dat je kind vanaf circa 8 weken dagelijks één of meerdere dutjes in een donkere kamer doet en het liefst vanaf 4 maanden alle belangrijke dutjes op zijn eigen donkere kamer doet. Zie onderstaande artikelen voor meer uitleg over de juiste slaapomgeving, slaapkleding, slaaphulpjes en meer tips.

Stap 3: Ontwikkel een slaapritueel

Deze stap zal je ongetwijfeld op elke website en in elk boek al gelezen hebben. Maar het ontwikkelen van een bedritueel is dan ook echt essentieel voor het succesvol leren slapen van je kind. Zowel voor jonge baby’s, dreumesen, peuters, kleuters, als voor een kind van 6, 7 of 8 jaar is dit van groot belang! Je kan het beste met een bedritueel op een zo vroeg mogelijke leeftijd starten. Op het moment dat je baby overdag ook dutjes in zijn eigen kamer en/of bedje gaat doen start je ook met een bedritueel voor overdag. Zoals eerder gezegd is het nooit te laat om met goede slaapgewoonten te starten. Dus ook als je nooit een vast bedritueel hebt gehanteerd, kan je hier bijvoorbeeld ook nog bij een peuter of kleuter mee starten. Lees in onderstaand artikel meer over het belang van een slaapritueel, hoe je dit aanpakt en een voorbeeld van een bedritueel.

Stap 4: Leg je kind wakker in bed!

Stap vier is misschien wel de belangrijkste en mogelijk moeilijkste stap van de aanpak om je kind zelf te leren slapen! Maar zoals je in dit artikel hebt kunnen lezen is het zelfstandig in slaap kunnen vallen een essentiële voorwaarde voor het zelf leren slapen. Na het bedritueel is het dus van groot belang om je kind voldoende wakker in bed te leggen. Op het moment dat jouw kind al slaapt of half slaapt, leert hij niet om zelfstandig in slaap te vallen. Je kind kan bij het wakker worden tussen een slaapcyclus ook schrikken omdat hij voor zijn gevoel opeens ergens ligt zonder dat hij dat wist en zonder de nabijheid van zijn vader of moeder.

Vanaf de leeftijd van vier maanden zou je baby steeds beter in staat moeten zijn om regelmatig zelfstandig in slaap te vallen, zonder al te veel te huilen en overstuur te raken. Het is dus handig om rond deze leeftijd zoveel mogelijk de onhandige slaapassociaties, zoals een speen en in slaap wiegen, afgebouwd te hebben en je kind als alternatief positieve slaapassociaties aan te bieden. Uiteraard hoeft het zelf in slaap vallen nog niet bij elk slaapje te lukken en zal je een jonge baby af en toe nog wel moeten helpen bij het in slaap vallen. Maar hoe vaker het zelfstandig in slaap vallen lukt, hoe groter de kans wordt dat je kind gaat doorslapen.

Stap 5: Pas een slaaptrainingsmethode toe

Bij sommige kinderen is deze laatste stap overbodig. Na het bedritueel slapen deze kinderen zelfstandig lekker in en ook ’s nachts vallen zij bijna altijd zonder de hulp van de ouders weer in slaap als zij wakker worden. Maar dit geldt voor de meeste kinderen niet! Zij moeten het zelf in slaap vallen echt leren. Op het moment dat na stap vier jouw kind niet rustig gaat slapen pas je een slaaptrainingsmethode toe. Het doel is om je kind in zijn bed te kunnen leggen en vervolgens de kamer uit te wandelen terwijl je baby of kind rustig en vredig zelf in slaap valt. Je past de slaaptrainingsmethode zowel overdag, ’s avonds bij het naar bed gaan en ’s nachts als je kind wakker wordt toe.

Er zijn verschillende methoden om je kind zelfstandig te leren slapen. Je hebt zachte methoden waarin je het kind nog heel veel helpt en methodes waarbij je jouw kind veel meer alleen laat en meer laat huilen. De methode die je kiest of gebruikt is erg afhankelijk van jou als ouder en wat bij jullie opvoedstijl past. Waar voel jij je goed bij, hoe heb jij geleerd om zelfstandig te slapen en welke methodes gebruiken jouw kennissen of heb je bij jullie eerste kind gebruikt? Daarnaast is de leeftijd en het temperament van je kind belangrijk. Hoe jonger de baby of het kind, hoe meer hulp hij nog nodig zal hebben om zich over te geven.

Tips aanpak zelf leren slapen

Om zelf te leren slapen en door te slapen zijn vier kernelementen van groot belang:

 1. Laat je kind op tijd naar bed gaan in de avond. Een te laten bedtijd kan zorgen voor moeilijker slapen.
 2. Laat je kind overdag voldoende slapen. Kinderen slapen slechter als zij oververmoeid zijn.
 3. Laat je kind niet te lang op zijn tot bedtijd. Hierdoor kan je kind ook over zijn vermoeidheid heen zijn en moeite hebben met in slaap vallen.
 4. Laat je kind niet (te) slaperig of slapend naar bed gaan. Het duurt gemiddeld 10 tot 20 minuten voordat een kind in slaap valt. Hierdoor leert hij ook weer in slaap te vallen als hij ’s nachts wakker wordt.

Daarnaast is consistent zijn zeer belangrijk en het volgen van vaste routines. Zowel overdag als bij het naar bed gaan. Lees voor de uitgebreide tips om je baby, dreumes, peuter of kind te leren doorslapen onderstaand artikel.

Slaaptraining methodes

Welke slaaptraining methodes zijn er voor een baby, dreumes, peuter, kleuter en kind? Er bestaan veel verschillende slaaptraining methodes voor kinderen. Verschillende kinderslaapcoaches hebben boeken geschreven, waarin zij deze methoden beschrijven. In veel gevallen kan het lezen en zelf toepassen van deze methodes genoeg zijn om je kind te leren slapen.

Soms lukt het ouders echter niet om zonder extra begeleiding de slaaptraining succesvol uit te voeren. In dit geval kan een kinderslaapcoach ook slaapcoaching aanbieden en de ouders stap voor stap begeleiden bij het aanleren van slaaponafhankelijkheid van het kind. Slaapcoaching is laagdrempelig (kan vaak online), praktisch en levert vaak altijd resultaat op.

Welke slaaptraining methodes in welk boek?

Hieronder is schematisch weergeven welke methode in welk boek is beschreven. Het lezen en toepassen van een methode kan jou en je kind helpen bij het zelf leren slapen, doorslapen, (te) vroeg wakker worden, niet naar bed willen en oplossen van andere slaapproblemen.

Slaap, baby, slaap, N. Schittekatte

Lees de boekrecensie

1. Slaaptraining methode: Samen slapen / in slaap helpen

Geschikt voor alle leeftijden. Geen stress of prestatiedruk en go with the flow. Nadeel dat slechte slapers slechte slapers kunnen blijven.

2. Slaaptraining methode: SLOW

SLOW: Stop, Listen, Observe, What’s up?. Geschikt voor alle leefijden. Bij deze methode grijp je bij het huilen niet direct in, maar wacht je altijd eerst even af door goed te luisteren en te observeren om te achterhalen wat er aan de hand is.

3. Slaaptraining methode: Hulp afbouwen

Geschikt voor alle leeftijden, maar meest geschikt voor baby’s jonger dan zes maanden. Voordeel is dat je niet ‘cold turkey’ onhandige slaapassociaties hoeft af te leren.

4. Slaaptraining methode: Hogg’s 4S

Als je kind toch iets meer hulp nodig heeft dan de SLOW methode is de Hogg’s 4S methode misschien geschikt. De eerste S staat voor ‘setting’ (slaapritueel), de tweede S voor ‘swaddling’ (inbakeren), derde S voor ‘sitting’ (ingebakerd je kind even vasthouden op bepaalde manier) en de vierde S voor ‘shush pat’ (wanneer je huilt pas je een bepaald ritueel toe, van optillen en ‘Shhhh’ fluisteren in het oor). Geschikt voor baby’s baby’s tot vier maanden.

5. Slaaptraining methode: Pick up, put down

Geschikt voor baby’s ouder dan vier maanden en ouder. Voordeel dat je veel troost biedt en bij je baby kan blijven. Nadeel is dat de resultaten soms wat langer op zich laten wachten.

6. Slaaptraining methode: Gecontroleerd laten huilen

Geschikt voor baby’s ouder dan vier à zes maanden en ouder. Let op: dit is niet hetzelfde als de methode laten huilen! Bij gecontroleerd laten huilen kan je nog veel fysieke en verbale troost bieden. Je kan ook het tempo van afbouwen van hulp en de intervallen tussen het laten huilen zelf aanpassen. Voordelen dat er vaak snelle resultaten zijn. Nadeel is dat veel ouders het lastig vinden om kinderen (eventjes) te laten huilen.

Het babyslaapboek, M. Stapper

Lees de boekrecensie

1. Slaaptraining methode: Pick up, put down

Zie hierboven. Geschikt voor baby’s ouder dan vier maanden en ouder (best tot 8 maanden). Voordeel dat je veel bij je baby kan blijven en troost kan bieden. Nadeel dat resultaat vaak wat langer duurt.

2. Slaaptraining methode: Put down, put down

Net als pick up, put down is dit een niet huilen methode. Deze methode is geschikt voor iets oudere baby’s vanaf 8 maanden tot en met de peuterleeftijd. De methode kost tijd, geduld en vertrouwen. Resultaat kan pas na twee weken zichtbaar worden.

3. Slaaptraining methode: Put down, put down

Net als pick up, put down is dit een niet huilen methode. Deze methode is geschikt voor iets oudere baby’s vanaf 8 maanden tot en met de peuterleeftijd. De methode kost tijd, geduld en vertrouwen. Resultaat kan pas na twee weken zichtbaar worden.

4. Slaaptraining methode: Gecontroleerd laten huilen

Geschikt voor baby’s ouder dan 6 maanden tot 2,5 jaar. Let op: dit is niet hetzelfde als de methode laten huilen! Zie ook hierboven. De methode is vooral de eerste dagen en nachten intensief. Na ongeveer 3 dagen zie je al verschil.

5. Slaaptraining methode: Stap voor stap

Deze methode is met name geschikt voor kinderen van 2,5 jaar tot en met 4 jaar. Bij deze methode mag je in de kamer blijven en ondersteun je met zo min mogelijk interactie je kind bij het zelfstandig in slaap vallen. Deze methode is geschikt voor angstige kinderen en duurt gemiddeld twee weken om tot een goed resultaat te komen.

Slaap! Voor dreumes en peuter, S. Willekes

Lees de boekrecensie

1. Slaaptraining methode: Shuffle

In dit boek is één slaapcoachingmethode beschreven. Deze methode is wel enorm uitgebreid omschreven en er zijn heel veel wat als scenario’s opgenomen. Verder bevat het boek enorm veel praktische tips en goede achtergrondinformatie over slaap. Het boek en de beschreven methode is geschikt voor kinderen van 1 tot 4 jaar.

Bewust of onbewust toepassen methode slaaptraining?

Heel veel ouders passen niet bewust een slaaptrainingsmethode toe, maar begeleiden hun kind wel op een bepaalde manier bij het zelfstandig in slaap leren vallen. Dit gaat dan op gevoel, heel natuurlijk en soms geheel onbewust. Dat is natuurlijk fantastisch als dit zo werkt.

Maar het is veel vaker het geval dat ouders veel slaapproblemen ervaren en zoekende zijn naar de juiste methode om hun kind te leren slapen. Dit is absoluut heel normaal en je hoeft je hier absoluut niet voor te schamen. Om ergere en hardnekkige slaapproblemen te voorkomen, doe je er juist goed aan om tijdig ondersteuning te zoeken.

Leave a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen

0