Sociaal-emotionele ontwikkeling dreumes en peuter

Hoe ontwikkelt zich de sociaal-emotionele ontwikkeling van een dreumes en peuter? Deze leeftijdsfase staat in het teken van ontdekken, experimenten en het liefst dingen doen die niet mogen. Jouw dreumes en peuter kan erg egocentrisch en koppig zijn en moet nog leren wat anderen wel en niet leuk vinden. Welke sociaal-emotionele mijlpalen zijn te onderscheiden? Lees ook de speelgoedtips en geschikte spelletjes en uitjes per leeftijdsfase waarmee je de ontwikkeling van je kind stimuleert. Het boek Als je van spelen leren kan is een echte aanrader om door middel van spelen de ontwikkeling te stimuleren. 

De sociaal-emotionele ontwikkeling van jouw dreumes of peuter neemt in het tweede levensjaar een vogelvlucht. Doordat de taalontwikkeling zich ook in deze fase snel ontwikkelt, kan het kind zijn wensen en behoeften steeds beter aangeven en effectiever deelnemen in de sociale wereld. Jouw kind zal gaan zwaaien als een persoon vertrekt, (simpele) opdrachten beter begrijpen en kunnen uitvoeren en zal uiteindelijk al een beetje gaan samenspelen met leeftijdsgenootjes. Lees ook hoe je de ontwikkeling van je kind kan stimuleren en over problemen in de ontwikkeling van kinderen 1 tot 4 jaar.

Boekentips ontwikkeling kinderen: 

 1. Kind in ontwikkeling, A.C. Bilo
 2. Ontwikkeling in vogelvlucht, M. Delfos
 3. 50 spelletjes emotionele ontwikkeling
 4. Executieve functies versterken op school, J. Cooper-Kahn
 5. Spelen in uitdagende hoeken, B. Antonissen
 6. Taalontwikkeling van het kind, A. Schaerlaekens
 7. Ontwikkelingspsychologie, R. S. Feldman

Uitgelicht:

Ontwikkelingspsychologie: in dit handboek komt de sociaal-emotionele ontwikkeling gedurende alle levensfasen uitgebreid aan bod. Een mooi naslagwerk en om inzicht te krijgen in de gehele ontwikkeling van het kind.

Wat kan je dreumes en peuter op sociaal-emotioneel gebied?

1 - 1,5 jaar

Je dreumes van 1 -1,5 jaar kan:

 • mee helpen bij het aankleden
 • zijn bal aan het spiegelbeeld geven
 • steeds meer contacten krijgen met andere volwassenen en beginnend contact met andere kinderen
 • zich hechten aan anderen en zich hier ook veilig voelen
 • kan een lepel goed gebruiken, maar morst nog wel
 • kan een kopje vasthouden om te drinken
 • laten merken dat zijn luier vies of nat is
1,5 - 2 jaar

Je dreumes van 1,5 – 2 jaar kan:

 • een speeltje achter zich aan trekken bij het wandelen
 • zelf zijn sokken uitdoen
 • helpen bij het uitrekken van zijn broek
 • zijn armen door de mouwen van zijn trui trekken
 • met een lepel eten, het knoeien wordt minder
 • kan een vork goed gebruiken
 • een glas met twee handen vasthouden
 • door een rietje drinken
2 - 3 jaar

Je peuter van 2 – 3 jaar kan:

 • zelf eenvoudige kleren aantrekken
 • grote knopen lostrekken
 • zijn jas en speelgoed opruimen
 • door een rietje drinken
 • een tijdje zelf met poppen of knuffels spelen
 • steeds meer contact krijgen met andere kinderen
 • nog niet echt samenspelen, maar meer zijn activiteit ‘naast’ het andere kindje doen
 • Het contact met andere kinderen neemt toe . Het kind speelt nog niet echt samen
 • ervaren dat andere kinderen ‘lastig’ kunnen zijn en hem kunnen hinderen bij het spelen van zijn spel
 • misschien zindelijk zijn voor urine overdag
3 - 4 jaar

Je peuter van 3 – 4 jaar kan:

 • kan goed met een lepel eten
 • helpt bij het aantrekken van zijn sokken
 • kan zijn eigen schoenen aantrekken
 • met andere kinderen spelen, (steeds beter) op zijn beurt wachten en is zich bewust van het feit dat elders (bijvoorbeeld de crèche) andere regels kunnen gelden
 • zindelijk zijn voor urine overdag en misschien ook ’s nachts
 • langere afwezigheid van de moeder accepteren zonder protest en vervangende hechtingspersonen in de vorm van bijvoorbeeld een oppas accepteren

Boeken die je gelezen moet hebben:

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen

0