Leren en denken dreumes en peuter stimuleren

Een dreumes leert vooral door te ervaren en te ontdekken en de peuter leert vooral door het willen uitproberen van alles wat ervaren en ontdekt is en vervolgens de nieuwe ontdekkingen oeverloos te herhalen. Hoe stimuleer je op een speelse manier het leren en denken van jouw dreumes of peuter?

Stimuleer spelenderwijs de cognitieve ontwikkeling door jouw kind de kans te geven jou te imiteren en na te doen. Dit kan je doen door regelmatig samen te spelen en jouw kind te laten helpen met klusjes in huis. Laat jouw kind ook veel in contact komen (spelen) met andere kinderen. Kinderen leren veel van bijvoorbeeld de peuterspeelzaal.

Hulp of ondersteuning nodig?

Vind op de Kinderzorgkaart een therapeut of zorgaanbieder met expertise op het gebied van het stimuleren van de cognitieve ontwikkeling van peuters. Of stel je vraag over de cognitieve ontwikkeling van kinderen aan de professionals van Kijk op Ontwikkeling.

Bekijk de Kinderzorgkaart

Spelletjes en tips voor stimuleren cognitieve vaardigheden

Tip: Laat jouw kind veel spelen met andere kinderen en geef hem bijvoorbeeld op voor de peuterspeelzaal. Op de peuterspeelzaal leren kinderen ook belangrijke vaardigheden als delen, wachten en luisteren naar elkaar.

sociaal emotionele ontwikkeling dreumes nee is nee
Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen