Leren en denken dreumes en peuter stimuleren

Een dreumes leert vooral door te ervaren en te ontdekken en de peuter leert vooral door het willen uitproberen van alles wat ervaren en ontdekt is en vervolgens de nieuwe ontdekkingen oeverloos te herhalen. Hoe stimuleer je op een speelse manier het leren en denken van jouw dreumes of peuter? Vind op deze pagina spelletjes en tips voor het stimuleren van de cognitieve ontwikkeling van je kind van 1, 2 en 3 jaar. Lees ook de speelgoedtips en geschikte uitjes per leeftijdsfase waarmee je de ontwikkeling van je kind stimuleert. Wij vinden het boek Het hele brein het hele kind een aanrader.

Stimuleer spelenderwijs de cognitieve ontwikkeling door jouw kind de kans te geven jou te imiteren en na te doen. Dit kan je doen door regelmatig samen te spelen en jouw kind te laten helpen met klusjes in huis. Laat jouw kind ook veel in contact komen (spelen) met andere kinderen. Kinderen leren veel van bijvoorbeeld de peuterspeelzaal. Lees ook over de mijlpalen in de ontwikkeling van het denken en leren en hoe je problemen kan signaleren in de ontwikkeling van je kind. In het boek Kind in ontwikkeling wordt de normale en afwijkende ontwikkeling helder met behulp van schema’s omschreven.

Boekentips met spelideeën voor stimuleren ontwikkeling: 

  1. Als je van spelen leren kan, N. Flamang
  2. Hey baby: van één tot twee jaar, L. van Bouchout
  3. Speel!, N. de Martelaere
  4. Mijn peuter speelt!, P. de Smet
  5. Kids in en met de natuur, E. Vanhouche
  6. Spelen in uitdagende hoeken, B. Antonissen

Uitgelicht:

Spelletjes en tips voor stimuleren cognitieve vaardigheden

Tip: Laat jouw kind veel spelen met andere kinderen en geef hem bijvoorbeeld op voor de peuterspeelzaal. Op de peuterspeelzaal leren kinderen ook belangrijke vaardigheden als delen, wachten en luisteren naar elkaar.

Boeken die je gelezen moet hebben:

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen

0