Lichamelijke ontwikkeling dreumes en peuter

Tussen de leeftijd van 1 en 4 jaar groeit jouw dreumes of peuter nog steeds snel, maar wel minder spectaculair als tijdens het eerste levensjaar. Wat is het gemiddelde gewicht en de gemiddelde lengte en hoeveel centimeter groeit een dreumes of peuter gemiddeld per jaar? 

Een dreumes groeit in het tweede levensjaar gemiddeld 12 centimeter en komt ongeveer 3 kilogram aan. Per jaar groeit een peuter gemiddeld 5 – 8 centimeter en komt 2 kilogram aan. Door de afname in groei en gewicht is het normaal dat kinderen minderen eten nodig hebben in deze leeftijdsfase. Gedurende deze periode komen ook de meeste tanden bij kinderen door. Kinderen van 1 jaar hebben gemiddeld 4 tanden (spreiding van 2 – 12 tanden) en over het algemeen is het melkgebit op de leeftijd van 3 jaar compleet.

Hulp of ondersteuning nodig?

Vind op de Kinderzorgkaart een therapeut of zorgaanbieder met expertise op het gebied van de lichamelijke ontwikkeling. Of stel je vraag over de lichamelijke ontwikkeling van kinderen aan de professionals van Kijk op Ontwikkeling.

Bekijk de Kinderzorgkaart

sociaal emotionele ontwikkeling dreumes nee is nee

Hoe verloopt de lichamelijke ontwikkeling?

Gemiddelde lengte en gewicht dreumes

Lichamelijke ontwikkeling dreumes

Leeftijd Gewicht Lengte
1 jaar 3 x geboortegewicht 75- 82 cm
2 jaar 4 x geboortegewicht 85- 89 cm
Gemiddelde lengte en gewicht peuter

Lichamelijke ontwikkeling peuter

Leeftijd Gewicht Lengte
2 jaar 4 x geboortegewicht 85- 89 cm
3 jaar 5 x geboortegewicht 95- 103 cm
4 jaar 15- 20 kg 100- 110 cm
Feitjes lichamelijke ontwikkeling

Feitjes dreumes:

  • Tussen de 12e en 13e maand weegt het kind al driemaal zoveel als bij de geboorte
  • De dreumes groeit ongeveer 12 centimeter per jaar en komt gemiddeld 3 kilo aan
  • Op de leeftijd van 1 jaar hebben kinderen gemiddeld 4 tanden
  • Fijne motoriek van de handen is nog erg onhandig omdat kinderen nog slechts drie beenderen hebben in de pols (volwassenen 28)
  • De fontanel kan in het eerste levensjaar al gesloten zijn en zal zich anders in het tweede levensjaar geheel gaan sluiten

Feitjes peuter:

  • Kinderen van deze leeftijd hebben ongeveer de helft van hun volwassen lengte bereikt en groeien 5 tot 7 cm per jaar
  • Peuters komen gemiddeld 2 tot 3 kilogram per jaar aan
  • Het hoofd is nog relatief groot ten opzichte van het lichaam
  • De spieren worden steeds sterker
  • Op de leeftijd van 3 jaar is het melkgebit bij de meeste kinderen compleet
Streeflengte berekenen

Streeflengte

{{streeflengte}}

Kijk waar jouw dreumes of peuter op de groeicurve zit

Groeicurve

{{groeimeter}}

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen