Problemen lichamelijke of biologische ontwikkeling

 In Artikel

Problemen lichamelijke ontwikkeling kinderen

Veranderingen in de lichaamsverhoudingen en gewicht van kinderen zijn goed te volgen en te vergelijken aan de hand van de bekende groeidiagrammen of groeicurven. Wanneer kinderen significant afwijken van het gemiddelde spreekt men van een groeistoornis of groeiachterstand. Wij raden het boek Kind in ontwikkeling van A. C. Bilo aan als je meer wilt weten over de normale en afwijkende ontwikkeling van kinderen. 

Zoals hierboven beschreven zijn de lichaamsverhoudingen en het gewicht goed te volgen middels de groeidiagrammen, echter veel processen van de biologische ontwikkeling voltrekken zich binnen in het lichaam en zijn daarom moeilijk te volgen. Een goede ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel is essentieel voor de algehele ontwikkeling van het kind, maar het goed doorlopen hiervan is onmogelijk exact te volgen voor ouders. Het is dan ook goed mogelijk dat een verstoorde biologische ontwikkeling op zichzelf niet altijd zichtbaar is, maar zich wel kan uiten in problemen in de cognitieve-, motorische- en of sociaal- emotionele ontwikkeling.

Boekentips (lichamelijke) ontwikkeling kinderen: 

  1. Kind in ontwikkeling, A.C. Bilo
  2. Ontwikkeling in vogelvlucht, M. Delfos
  3. Motorische ontwikkeling van kinderen
  4. Ontwikkelingspsychologie, R. S. Feldman
  5. Mensenkinderen, S. Pont

Oorzaken groeistoornis of groeiachterstand

Verschillende oorzaken zijn te noemen voor een groeistoornis of groeiachterstand. Vaak maakt men een onderverdeling in primaire- en secundaire groeistoornissen. Men spreekt van een primaire groeistoornis als de kern van het probleem veroorzaakt wordt door afwijkingen van het bot en/of steunweefsel. Wanneer de afwijking door externe factoren bepaald wordt spreekt men over een secundaire groeistoornis. Wanneer de stoornis niet veroorzaakt wordt door primaire- en/of secundaire groeistoornissen of andere afwijkingen en de lichaamsverhoudingen zijn normaal, spreekt men over idiopathisch klein gestalte.

Ontdekken groeistoornis of groeiachterstand

Volgens vastgestelde richtlijnen van de overheid worden kinderen tussen 4 en 19 jaar een aantal keer gezien door het consultatiebureau (0-4 jaar) en de GGD (4-19 jaar). Het consultatiebureau en de GGD volgen de gezondheid en ontwikkeling van het kind en kunnen daarom een groeistoornis of groeiachterstand ontdekken. Daarnaast spelen ouders en school een belangrijke rol in het signaleren van afwijkende lichaamsverhoudingen en/of gewicht. In de groeidiagrammen kunt u de lichaamsverhoudingen en gewicht van uw kind opzoeken.

Signaleren groeistoornis of groeiachterstand

Naast grote afwijkingen ten opzichte van het gemiddelde uit de groeidiagrammen kunnen bepaalde afwijkingen van lengte- en gewichtstoename aan de hand van de leeftijd van het kind ook een signaal van een groeistoornis of groeiachterstand zijn. Kijk in het artikel ‘Signalen van groeistoornis of groeiachterstand’ voor verschijnselen die kunnen duiden op een groeistoornis of groeiachterstand.

Lees ook:

Leave a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen

0