Angstproblemen kinderen

Als angst ongegrond is en het dagelijks functioneren hierdoor (ernstig) belemmerd wordt, is sprake van een angstprobleem. Wat kan je doen bij angstproblemen en welke professionals bieden ondersteuning?

Angsten zijn heel normaal binnen de ontwikkeling van het kind. Angsten zorgen voor een grote alertheid in nieuwe situaties en biedt hierdoor bescherming tegen gevaar. Te veel angst werkt echter verlammend en verliest dan de positieve functie. Als angsten zich ontwikkelingen tot angstproblemen, is dit zeer ongunstig voor een gezonde persoonlijkheidsontwikkeling.

IMG_3137

Wat kan je doen bij angstproblemen?

Oorzaken angstproblemen

Oorzaken

Angst is een overlevingsmechanisme van de mens. Angst is een alarmfunctie en waarschuwt ons bij gevaar. Angsten kunnen leeftijdsgebonden zijn (passend bij de leeftijd), ontstaan vanuit de oerangst van de mens om te willen overleven en als gevolg van externe factoren, zoals bijvoorbeeld een traumatische gebeurtenis. Daarnaast kunnen angsten veroorzaakt worden door een in aanleg aanwezige stoornis.

Lees ook het artikel:

Voorbeelden en signalen angstproblemen

Voorbeelden

 • Faalangst
 • Angst voor dieren (honden, spinnen, muizen, wespen, etc.)
 • Angst voor bepaalde situaties en mensen (een prik, de dokter, het ziekenhuis)
 • Angst voor nieuwe situaties (uit logeren gaan, iemand te spelen vragen, etc.)
 • Angst voor een ander kind of groepen kinderen
 • Watervrees, hoogtevrees en verlatingsangst
 • Angst voor fysieke reacties (blozen, zindelijkheid, ongepast lachen)
 • Verlatingsangst (separatie-angst)

Signalen

Angstproblemen zijn soms lastig te ontdekken. Vaak hebben kinderen tussen de 7 en 12 jaar meer last van angsten dan de opvoeders denken. Vanuit de angst om afgewezen te worden door leeftijdsgenoten kunnen kinderen angsten vaak goed verbergen, of juist gekunsteld stoer of clownesk doen. De volgende signalen kunnen duiden op irrationele angsten bij je kind:

 • Allerlei dwangmatige controles of handelingen
 • Vermijdend gedrag
 • Teruggetrokken of juist clownesk en druk gedrag
 • Plotselinge verandering in het gedrag
 • Nachtelijke angstdromen
 • Overmatig behoefte hebben aan snoep of eten
 • Wegkruipen in een hoekje met een knuffel of deken
Welke professionals bieden ondersteuning?

Ondersteuning

Angstproblemen kunnen van invloed zijn op het dagelijks functioneren en de gehele ontwikkeling van het kind. Angst gaat vaak gepaard met gevoelens van paniek en depressieve klachten. Kinderen met angsten kunnen voortdurend gespannen en prikkelbaar zijn. Daarnaast kunnen het vermoeidheid, slaap- en concentratieproblemen het gevolg zijn van angstproblemen. Gezien de complexe problematiek kunnen verschillende deskundigen ondersteuning bieden bij het behandelen van angstproblemen. Onder andere de volgende hulpverleners kunnen betrokken zijn bij de behandeling en begeleiding van angstproblemen:

 • Huisarts

Let op: Tussen de deskundigen kan een groot verschil in ervaring en kennis bestaan op het gebied van angstproblemen bij kinderen. Het is daarom raadzaam om navraag te doen naar de ervaring en kennis van de desbetreffende deskundige!

Zoek een professional bij jou in de buurt
Stel jouw vraag aan onze professionals (of kijk in het forum)

Let op: Angstproblemen zijn van grote invloed op de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen. Maak je je ongerust over de ontwikkeling van je kind? Neem gerust contact op met één van de deskundigen van Kijk op Ontwikkeling of een deskundige bij jou in de buurt.

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen