Jongste dochter kopieert gedrag oudere zus

 In Vraag en antwoord

Mijn jongste dochter blijft het gedrag van haar oudere zus steeds kopiëren, wat kan ik daar tegen doen?

Kopieergedrag

Kopieergedrag is een natuurlijk proces. Jonge dieren leren door te kopiëren. Doordat ze kijken wat hun moeder doet en vervolgens na te doen, stijgt hun overlevingskans in de natuur. Kinderen kopiëren ook spelenderwijs het gedrag van hun ouders. Vanaf baby af aan leren we door na te doen. Zo leren kinderen lachen, lopen en praten. Ook ander gedrag en gewoonten die we als ouders hebben, worden overgenomen. Kortom, kinderen leren van de voorbeelden die ze voor handen hebben.

Tips voor eigen identiteit

En zoals u in uw vraag stelt kopieert uw jongste dochter het gedrag van haar oudste zus.
Als uw jongste dochter gedrag kopieert om nieuwe vaardigheden te leren is dit heel waardevol en nuttig. Belangrijk is in de gaten te houden dat uw jongste dochter een eigen identiteit ontwikkelt. Dit kan op verschillende manieren:

  • Benoem de kwaliteiten van uw jongste dochter en bespreek samen waar zij goed in is.
  • Bespreek de verschillen tussen de 2 dochters, in positieve zin, natuurlijk. Wat zijn hun talenten? Misschien is bijvoorbeeld de één beter in rekenen en de ander in spelling. Kan de één goed rennen en is de ander misschien heel lenig?
  • Als uw dochters veel met elkaar optrekken, bekijk dan of u dit iets kan verminderen door ze met eigen leeftijdsgenoten te laten spelen, eigen hobby’s en sporten te kiezen. Dit ook naar aanleiding van het ontdekken van je talenten, kwaliteiten en eigen kracht.
  • Wat ook altijd goed werkt en vaak leuk is om over te hebben is om ouders en kinderen te vergelijken; waarin lijk je op vader, moeder of zelfs oma of opa? Je kan bijvoorbeeld goed tekenen, dit kon opa ook heel goed. Dan wordt het vergelijkingsgebied van uw jongste dochter verbreed.
  • Laat het verschil duidelijk zijn dat uw oudste dochter de oudste is en dus meer mag en kan en dat u daar andere afspraken mee maakt. Leg uit dat uw jongste dochter nu eenmaal de jongste is en dat, als zij zo oud is als haar zus, deze afspraken ook met haar gemaakt zullen worden. Dan is de plek in het familiesysteem duidelijk, dit is prettig voor zowel uw oudste dochter als uw jongste dochter.
  • Achterhaal wat de reden is dat uw jongste dochter het gedrag van haar zus kopieert. Wat is haar ”winst” om haar zus na te doen? Als dit bekend is kan met deze kennis het gedrag omgebogen worden. Kopieert u jongste dochter bijvoorbeeld uit onzekerheid haar grote zus, dan is het goed om met dit aandachtspunt aan de slag te gaan en haar de vaardigheden te leren om te geloven in zichzelf zodat ze vol zelfvertrouwen met haar eigen kwaliteiten, talenten en eigen kracht haar leven kan leiden.

Daar de vraag algemeen was, zijn dit algemene tips om een kind zijn eigen identiteit te leren kennen. Wilt u meer weten of heeft u naar aanleiding hiervan een specifieke vraag, dan beantwoorden wij dit graag.

Vindt u of uw jongste dochter het moeilijk om haar eigen kwaliteiten en krachten te benoemen, dan kan een kindercoach helpen om samen op ontdekkingsreis te gaan om dit bij haarzelf te laten ontdekken.

Leave a Comment

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen