Kenmerken MCDD

 In Artikel

Wat zijn de kenmerken van MCDD?

In de literatuur zijn veel kenmerken te vinden die kunnen voorkomen bij kinderen met MCDD. Mogelijk dragen problemen in de auditieve en visuele informatieverwerking en de problemen met taalgebruik bij aan de sociale problemen of aan denkstoornissen van kinderen met MCDD. De kenmerken van MCDD worden veelal in drie groepen verdeeld. In onderstaand schema zijn de drie groepen opgenomen met bijbehorende kenmerken. De lijst is overgenomen van belangenbehartigingsorganisatie Balans.

1. Stoornissen in de regulatie van affecten (angst en agressie: angst schiet door in paniek, boosheid in woede)
 • intense angst of gespannenheid
 • vreesachtigheid of fobie (ziekelijke vrees), meestal voor ongebruikelijke situaties of voorwerpen
 • paniekaanvallen of ‘overspoeld worden door primitieve angsten’
 • momenten of periodes van gedragsmatige terugval met driftbuien of primitieve woedeaanvallen
 • uitgesproken emotionele en stemmingsschommelingen zonder duidelijk aanwijsbare aanleiding
 • frequente oninvoelbare, bizarre angstreacties
2. Stoornissen in de gevoeligheid voor sociale signalen en stoornissen in het sociale gedrag in relatie tot leeftijdgenoten en volwassenen
 • sociale desinteresse, vermijding van sociale contacten of grenzeloze contactname, ondanks aanwezige sociale vaardigheden
 • ontbreken van bestendige relaties met leeftijdgenoten
 • aanklampende ‘haat-liefderelaties’, met name met volwassenen (in het bijzonder ouders/primaire verzorgers)
 • diep gebrek aan empathie en het vermogen om zich te verplaatsen in de gedachten en gevoelens van anderen
3. Stoornissen van het denken (onnavolgbaar van de hak op de tak springen, bizarre fantasieën, geheel opgaan in fantasieën, moeite hebben met het onderscheid tussen fantasie en werkelijkheid)
 • onlogische gedachtegang of plotselinge onnavolgbare gedachtesprongen (magisch denken, neologismen, bizarre gedachten)
 • verwarring tussen fantasie en realiteit
 • gemakkelijk verward raken (moeite met het begrijpen van wat er om hen heen gebeurt)
 • overwaardige gedachten (grootheidsideeën, verhoogde achterdocht, overgeïnvolveerd raken in fantasiefiguren, imaginaire vrienden)

Uit: Cohen, D.J. & Towbin, K.E. & Mayes, L. & Volkmar, Developmental Psychopathology of Multiplex Developmental Disorder?. In: Friedman e.a. (eds.), Developmental Follow-up: Concepts, Genres, Domains and Methods. Academic Press, 1994.

Op zoek naar ondersteuning?

MCDD heeft een grote impact hebben op het dagelijks functioneren en de ontwikkeling  van het kind. Verschillende professionals kunnen ondersteuning bieden aan kinderen met MCDD. Neem gerust contact op met één van de deskundigen van Kijk op Ontwikkeling of een deskundige bij u in de buurt.

Lees ook:

Leave a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen

0