Risicofactoren prenatale ontwikkeling baby

 In mijlpalen

Wat zijn de risicofactoren ontwikkeling baby tijdens de zwangerschap?

Wat zijn de risicofactoren tijden de zwangerschap? Een normale prenatale ontwikkeling is niet vanzelfsprekend. Gedurende dit ingewikkelde proces kan van alles misgaan. Gedurende de zwangerschap zijn kritieke perioden te onderscheiden waarin de ontwikkeling van organen of weefsels een verhoogde kans hebben te ontsporen. Deze perioden zijn kritiek wanneer binnen de organen of weefsels snelle celdeling plaats vindt.

Met name in deze kritieke perioden is de ontwikkeling van het kind gevoelig voor invloeden van buitenaf. De externe invloeden die schade aan de baby of zelfs tot spontane abortussen kunnen leiden worden teratogene factoren genoemd. Dertien procent van alle zwangerschappen eindigt in een spontane abortus (Needlman, 1996).

Risicofactoren ontwikkeling kind tijdens zwangerschap

De volgende factoren (de prenatale risicofactoren), kunnen invloed hebben op de prenatale ontwikkeling van een kind:

1. Leeftijd van de moeder
Bij moeders tussen de 20 en 35 jaar is het sterftecijfer van de baby’s relatief laag. Dit percentage ligt hoger bij jonge en oudere moeders. Een verhoogde kans op het krijgen van een kind met het Down-syndroom wordt met name gezien bij oudere moeders en een te vroeg geboren kind relatief vaak voor bij jonge moeders.
2. Alcohol en roken
Deze factoren kunnen invloed hebben op het gewicht en de geestelijke ontwikkeling van het kind. Tevens is er een verhoogde kans op een miskraam of op een doodgeboorte. Het drinken van veel alcohol kan leiden tot het foetale alcoholsyndroom bij kinderen. Deze kinderen kunnen afwijkingen hebben in het gelaat, ledematen en het hart. Bij kinderen van moeders die alcohol drinken of roken zijn ook nadelige lange-termijneffecten aangetoond, zoals aandachtsstoornissen en een verhoogde kans op kanker.
3. Dieet van de moeder
Door een afwijkend dieet kunnen relatief veel complicaties ontstaan. Bij ondervoeding van de moeder is de kans groot dat het kind te klein en te mager is bij de geboorte met als gevolg een verhoogde kans op infectieziekten en/of een beschadigd zenuwstelsel.
4. Chemische en farmaceutische middelen (drugs en medicijnen)
Sommige geneesmiddelen zijn schadelijk voor de ongeborene. In het verleden heeft het gebruik van bepaalde medicijnen tijdens de zwangerschap door de moeder geleid tot ernstig mismaakte kinderen. Aangetoond is dat kinderen van moeders die hard-drugs gebruiken na de geboorte allerlei ernstige stoornissen en defecten kunnen vertonen.
5. Ziekte van de moeder
Een ongeboren kind wordt lang niet altijd ziek door ziekte van de moeder. Bepaalde ziekten kunnen echter wel leiden tot beschadiging van het kind. Bekend is dat Rode Hond bij de moeder mentale retardatie, beschadiging van het hart en/of doofstomheid bij het kind tot gevolg kan hebben. De geslachtsziekte syfilis kan gevolgen hebben op het centrale zenuwstelsel van het kind en kan blindheid veroorzaken. Wanneer kinderen bij de geboorte met genitale herpes in aanraking komen, kan dit de dood als gevolg hebben of hersenbeschadiging. Het HIV-virus kan tijdens of na de zwangerschap overgedragen worden aan het kind.
6. Bestraling en milieuverontreinigende stoffen
Röntgenstraling kan leiden tot lichamelijke en/of geestelijke afwijkingen van het kind. Dit risico bestaat met name tijdens de eerste zes weken van de zwangerschap. Ook is bekend dat milieuverontreinigende stoffen als lood en kwik een negatief effect hebben op de ontwikkeling van het kind.
7. Resusantagonisme
In het bloed van de moeder worden antistoffen gevormd die in het bloed van het kind terecht komen. Dit is het geval als het bloed van een kind “Rh- positief” is en dat van de moeder “Rh- negatief”. Gevolgen kunnen hersenbeschadiging van het kind zijn, een miskraam of een doodgeboren kind.

Lees ook:

Leave a Comment

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen