Vind hulp bij laat rollen, zitten, kruipen, staan, lopen baby

De ontwikkeling van motorische vaardigheden zoals rollen, zitten, kruipen en optrekken zijn opvallende mijlpalen in de ontwikkeling van jouw baby in het eerste levensjaar. Deze ontwikkeling verloopt bij veel kinderen ongeveer op dezelfde manier, maar wijkt soms ook af. Wanneer gaan kinderen gemiddeld rollen, zitten, kruipen en optrekken? En wanneer moet ik mij zorgen maken? In het boek Kind in Ontwikkeling is de (motorische) ontwikkeling aan de hand van schema’s praktisch weergegeven.

Over het algemeen doorlopen kinderen allemaal op dezelfde manier bepaalde ontwikkelingsfasen en bereiken zij allemaal de belangrijke mijlpalen zoals rollen, zitten, kruipen, optrekken en uiteindelijk staan en lopen. In het tempo van het bereiken van deze mijlpalen zitten echter grote verschillen tussen kinderen. Wanneer moet jij je als ouder wel zorgen maken over de motorische ontwikkeling? Is het erg als jouw kind niet kruipt? Welke professionele ondersteuning kan ik inschakelen en waar vind ik deze in de buurt?

Boekentips ontwikkeling baby:

  1. Kind in ontwikkeling, A.C. Bilo
  2. Stap voor Stap, L. verhoeven
  3. Al spelend de ontwikkeling van uw baby bevorderen, A. Pulkkinen
  4. Ontwikkeling in vogelvlucht, M. Delfos

Uitgelicht:

Stap voor stap: Geweldig praktisch boek met oefeningen en spelletjes om de motorische ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Zowel voor ouders als professionals die met jonge kinderen werken.

Wat kan je doen als je baby nog niet rolt, kruipt, zit, opricht?

Tips stimuleren rollen, zitten, kruipen, optrekken en lopen

Tips motorische ontwikkeling

Hierboven zijn spelletjes beschreven die het zitten, tijgeren, kruipen, optrekken, staan, lopen, reiken en grijpen stimuleren. Daarnaast zijn ook spelletjes opgenomen voor het spelen op de grond in buiklig of ruglig. Door het spelen op de rug of op de buik worden namelijk belangrijke vaardigheden getraind die later nodig zijn voor het kunnen rollen, zitten, kruipen, optrekken en reiken en grijpen van jouw baby. Om te leren kruipen is bijvoorbeeld het spelen op de buik erg belangrijk!

Geef je baby voldoende grondspeeltijd en probeer jouw kind niet te snel te stimuleren om te gaan zitten en lopen. Alle ontwikkelingsfasen zijn belangrijk en het niet kruipen van een baby is een risicofactor (zeker niet altijd het geval) voor ontwikkelingsproblemen op latere leeftijd.

Welke leeftijd rollen, zitten, kruipen, staan en optrekken?

Mijlpalen motorische ontwikkeling

Kijk in onderstaande schema’s wanneer je baby gaat draaien, rollen, zitten, tijgeren, buikkruipen, kruipen, staan, optrekken of zelfstandig lopen en wanneer je baby een blokje kan oppakken en een knikker met de pincetgreep.

Let op: de leeftijd waarop de mijlpalen worden bereikt zijn gemiddelden en er kunnen grote verschillen bestaan tussen kinderen.

Wanneer moet ik mij zorgen maken?

Kijk in onderstaand schema of je kind zich op een normale manier ontwikkelt en/of er een reden voor zorg is en ondersteuning of advies van een professional noodzakelijk is.

Let op: De signalen hoeven niet direct een reden tot zorg zijn, omdat alle kinderen zich op hun eigen manier en tempo ontwikkelen, maar geven wel een indicatie.

Ondersteuning en hulp motorische problemen baby

Welke therapeut?

Kijk in het overzicht welke verschillende zorgaanbieders baby’s met problemen in de motoriek ondersteuning bieden. Er bestaan veel verschillende zorgaanbieders. Welke therapeut heb je nodig voor welk probleem?

Vind een therapeut

Kijk op de Kinderzorgkaart van Kijk op Ontwikkeling voor een therapeut bij jou in de buurt. Verschillende zorgaanbieders bieden ondersteuning bij motorische problemen bij baby’s.

Stel je vraag

Stel je vraag over motoriek bij baby’s aan één van de professionals van Kijk op Ontwikkeling. Of kijk of jouw vraag al eerder is beantwoord.

Let op: Tussen de deskundigen kan een groot verschil in ervaring en kennis bestaan op het gebied van de motoriek van baby’s. Het is daarom raadzaam om navraag te doen naar de ervaring en kennis van de desbetreffende zorgaanbieder!

Zoek (professionele) ondersteuning voordat het jou echt te veel is geworden. Vraag gerust advies aan één van de professionals van Kijk op Ontwikkeling en/of neem contact op met een therapeut bij jou in de buurt via de Kinderzorgkaart.

Boekentips:

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen

0