Omgaan met winst en verlies bij sport

 In Artikel

Een echtpaar komt bij mij in de praktijk met een hulpvraag i.v.m. hun 7 jarige zoon. Hij gedraagt zich regelmatig star en boos, soms WOEDEND. Ook is hij bang om fouten te maken. Dit komt met name tot uiting op het voetbalveld. Ouders vragen zich dan ook af of zij hem niet beter met voetbal kunnen laten stoppen? Bij tegenslag is de teleurstelling zo groot en intens en is hun zoon boos, agressief soms zelfs. Want hij wil WINNEN! Hij heeft als het ware twee uitersten…. Anderzijds is het zo’n heerlijk en vooral lief mannetje…

Winnen of verliezen

Voetballen is winnen of verliezen. Het is een echte wedstrijd. Voetbal is een leuk spel, maar je kunt plezier uit het oog verliezen wanneer je te hard aan het vechten bent. Wanneer je niet meer samen speelt, maar in je eentje strijdt.

Fluisterkind

Ouders doen het hele verhaal bij mij in de praktijk tijdens het intake gesprek. Vervolgens ga ik aan de slag met vertalen. Dit vertalen doe ik middels de methode Fluisterkind of internationaal ook wel Present Child. Als erkend Kindertolk heb ik mij deze methode eigen gemaakt binnen een één jaarlijkse vervolgopleiding. Tijdens het vertalen maak ik de zinnen die de ouders hebben gebruikt overdrachtelijk. In een teruggeefgesprek met de ouders richt ik me tot hen. Zo gaat het verhaal van strijden ineens over henzelf….alsof zij voortdurend bezig zijn met winnen en verliezen en dat de teleurstelling zo groot kan zijn bij ‘verlies’.

Grote emoties

Tijdens het teruggeefgesprek blijkt dat ouders zelf hard vechten tegen de emotie ‘boos’. Het is een niet wenselijke emotie waar met name vader vervelende ervaringen mee heeft. Er is een oordeel en strijd tegen het ongecontroleerde, onberekenbare. De enorme, explosie van emotie. Deze emotie leeft men niet. Daar is het nodige aan gedaan in eerdere hulpverlening, om de boosheid een plekje te geven. En toch geeft hun zoon feilloos aan dat deze emotie wel voelbaar is…. Wanneer we verder praten blijkt dat deze emotie letterlijk verbonden is aan ‘verlies’ van dierbaren. Onder de boosheid zit verdriet….

Boosheid mag er zijn

Wanneer deze ouders de liefdevolle boodschap van hun zoon helder krijgen, dat zij niet hoeven te vechten tegen boosheid. Dat dit er mag zijn en gevoeld mag worden i.p.v. onderdrukken, zodat er ruimte ontstaat om tot het verdriet wat er onder verborgen ligt te komen. Verdriet van verlies, waarvan eerder besloten is dit niet meer te willen voelen. Omdat het zo’n teleurstelling was, zoveel pijn deed. De boosheid ging af en toe vol in de ‘aanval’ om het verdriet te beschermen, niet te hoeven voelen….

Verbetering

Al snel merken de ouders dat er verandering in het gedrag van hun zoon plaatsvindt. Bij de voetbal wordt in overleg met de trainer een andere positie gekozen, de positie van keeper. Als doelman is de taak je doel verdedigen i.p.v. aanvallen. Dit gaat hun zoon goed af. Zowel bij de ouders als bij hun zoon merken we het proces. Anders leren omgaan met de emotie ‘boos’. Boos mag gezien worden als iets van jezelf. Je kunt er niet tegen vechten, buiten jezelf plaatsen of veroordelen. Met het veroordelen van ‘boos’ veroordeel je een stukje van jezelf. En iedere keer wanneer je toch boos wordt, faal je dan dus in je eigen optiek….Een waardevol inzicht wat voor de wenselijke verandering zorgt bij hun zoon.

Samenspelen

Tijdens het laatste, derde gesprek met de ouders, vertellen zij mij dat het voetballen inmiddels heel goed gaat. Hun zoon neemt zelfs alweer regelmatig positie ín het veld. Hij speelt zelfs goed samen met zijn teamgenoten. Zij zijn trots! Op hun zoon…en ook wel op zichzelf!

Meer informatie

Meer weten over de methode fluisterkind of het werk van een Kindertolk? Neem vrijblijvend contact op met Jeanet Sjardijn-Brandse van praktijk Kind&Kracht.

Leave a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen