‘Kijk op ontwikkeling’ is een initiatief van Suzanne van Grasstek en Michiel Lems. Op deze website vindt u onafhankelijke informatie over de algehele ontwikkeling van het kind, bestemd voor ouders, leerkrachten, professionals en of andere geïnteresseerden.

Suzanne van Grasstek

Suzanne is Psycholoog NIP en heeft de masters Klinische Psychologie en Kinder- en jeugdpsychologie succesvol afgerond aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Na haar studie is zij met een aantal collega’s een pedagogisch en psychologisch expertise centrum gestart in Haarlem waar het kind centraal staat en waar iedereen met vragen en zorgen over de ontwikkeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar terecht kan.

Tijdens haar werk in het expertisecentrum heeft Suzanne zich met name bezig gehouden met kortdurende individuele psychologische begeleiding en met de uitvoering van diagnostiek op het gebied van leerproblemen/persoonlijke ontwikkeling en sociaal emotionele ontwikkeling van een groot leeftijdsbereik. Daarnaast heeft zij zich gericht op ouderbegeleiding en advisering en consultatie aan scholen.

Michiel Lems

Michiel is van origine docent Lichamelijke Opvoeding en heeft zich verder gespecialiseerd tot Motorisch Remedial Teacher.

Hij heeft lesgegeven in het basis- en voortgezet onderwijs en heeft een aantal jaar een eigen praktijk voor Motorische Remedial Teaching in Haarlem gehad. Daarna heeft hij gewerkt voor een sportadviesbureau, waarin hij zich o.a. bezig hield met beweegprogramma’s voor kinderen met overgewicht, motorische achterstanden en gedragsproblemen. Nu werkt hij als beleidsadviseur sport.

Door zijn werk in de praktijk en het sportadviesbureau heeft Michiel ervaring opgedaan in het begeleiden van kinderen met overgewicht en kinderen met motoriek-, schrijf- en gedragsproblemen. Ook heeft hij ervaring met de advisering van scholen, leerkrachten en gemeenten op het gebied van sport en bewegen.

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen

0