Wanneer gaat een baby brabbelen?

 In mijlpalen

Wanneer gaat een baby vocaliseren en brabbelen?

Eén van de belangrijkste en kenmerkendste mijlpalen binnen de spraak- en taalontwikkeling van kinderen is het brabbelen. Brabbelen wordt vooraf gegaan door een andere belangrijke mijlpaal, het vocaliseren.

Op welke leeftijd gaan kinderen vocaliseren, brabbelen, sociaal brabbelen, verschijnt het eerste woord en begrijpen zij hun eigen naam en het woordje ‘nee’?

Meer lezen over de verschillende ontwikkelingsstadia binnen de spraakontwikkeling en taalontwikkeling? Dan raden wij het boek Kind in ontwikkeling en Taalontwikkeling van het kind aan.

Boekentips taalontwikkeling kinderen: 

 1. Taalontwikkeling van het kind, A. Schaerlaekens
 2. Liefde voor letters en lezen, H. van den Berg
 3. Al pratend wijs!, E. Bogers
 4. Taalontwikkeling en taalstimulering kinderen, S. Goorhuis-Brouwer
 5. Leren praten met plezier, E. Weitzman
 6. Praten doe je met zijn tweeën, E. Weitzman
 7. Meer dan woorden, F. Sussman
 8. Taaldiagnostiek bij kinderen, J. de Waal-Bogers
 9. Taalontwikkelingsstoornissen bij het jonge kind, B. Sanders
 10. Leren lezen doe je met je lijf, M. van Vuure

Hoe ontwikkelt zich het vocaliseren en brabbelen bij baby’s?

Vaardigheid Omschrijving
Vocaliseren
 • Het vocaliseren ontstaat na 6 tot 8 weken. De baby begint spontaan of als reactie op het toespreken van een volwassene klinkerachtige geluidjes te maken. Deze geluidjes worden tot ongeveer 13 weken gecombineeerd met keelmedeklinkers (k, g, ng).
Brabbelen
 • Vanaf maand 4 gaat de baby klinkers combineren met bilabiale (m, b, p), labiodentale (w, v, f) en dentale (d, t, l, s, n, z) medeklinkers. In deze fase is te onderscheiden in het moedertaal-vreemd brabbelen (de klanken en klankcombinaties zijn niet aan de moedertaal gebonden) en moedertaal-eigen brabbelen (vanaf maand 6 verdwijnen de vreemde klanken en wordt vervangen door meer taaleigen klanken). Vanaf dat moment gaan ouders vaak woorden herkennen en gaat het kind klanknuances in de spraak van anderen herkennen.
Sociaal brabbelen
 • Vanaf maand 8 gaat het brabbelen van de baby steeds meer elementen van de gesproken taal bevatten. Denk hierbij aan intonaties, pauzes en stembuigingen. Enkelvoudige lettergrepen  (bá, dá, ká) en dubbele lettergrepen (dada, bababa) worden uigesproken. Het kind is bewuster van de geluiden uit zijn omgeving en begrijpt vanaf 11 maanden zijn eigen naam en het woordje ‘nee’. Ook imiteert hij bewust geluiden zoals bijvoorbeeld hoesten.

Bovenstaand schema is een bewerking van de directe voorstadia van de spraak- en taalontwikkeling in het boek Kind in Ontwikkeling van A.C. Bilo.

Lees ook:

Showing 1 comments
pingbacks / trackbacks

Leave a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen

0