Mijlpalen spraak- en taalontwikkeling 0 – 6 jaar

 In mijlpalen

Mijlpalen spraakontwikkeling en taalontwikkeling 0 – 6 jaar

Hoe verloopt de taalverwerving van baby, dreumes, peuter, kleuter en schoolkind? Wat moet een kind op welke leeftijd kunnen? Wanneer ontstaan de eerste woorden, de tweewoordzinnen en de meerwoordzinnen?

Hieronder zijn twee schema’s met mijlpalen van de spraak- en taalontwikkeling opgenomen.

Mijlpalen spraak- en taalontwikkeling baby tot schoolkind

Leeftijd Omschrijving vaardigheden
0-6 maanden Reactie op menselijke stem;Baby’s reageren op taalgeluiden en vertonen kleine lichaamsbewegingen bij het horen van de menselijke stem en bijvoorbeeld niet bij een krakende deur.
vanaf 1 maand Gorgelen en koeren;Deze geluiden worden ook wel vocalisaties genoemd en ontstaan spontaan. Vanaf 2 à 3 maanden worden allerlei geluiden gefabriceerd, ook geluiden die niet eigen zijn aan de moedertaal. Vanaf 4 maanden gaan kinderen brabbelen.
vanaf 6 maanden Geluiden als ba-ba;Deze geluiden worden ook wel moedertaal-eigen brabbelen genoemd. Vanaf maand 8 gaan kinderen sociaal brabbelen. Elementen van de volwassene taal inclusief intonaties zijn te herkennen.
vanaf 1 jaar Éenwoordzinnen;Wanneer kinderen 1 jaar zijn gaan ze losse woorden zeggen. Waarschijnlijk staat 1 woord in deze fase voor een volledige zin. Door de intonatie en de context waarin het kind iets zegt, wordt vaak begrepen wat de baby wil.
vanaf 1,5 jaar Tweewoordzinnen;Vanaf ongeveer anderhalf jaar gaan kinderen woorden combineren en neemt de woordenschat flink toe.
tussen 2 en 3 jaar Besef zinstructuur;Kinderen krijgen nu een beter inzicht in de zinstructuur, gaan vaker meer worden gebruiken in een zin en kinderen gaan de eerste vervoegingen maken.
tussen 3 en 6 jaar Besef grammaticale regels, overregulariseren;Kinderen gaan in deze fase vrij complexe grammaticale regels toepassen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een bevestigende zin ombuigen tot een vragende. Ook ontstaat het fenomeen ‘overregulariseren’. Dit kan tot aan de basisschoolleeftijd duren. Dit is het zoeken naar algemene regels om dit vervolgens voor alles toe te passen. Denk hierbij aan het voorbeeld ‘hij loopte’. In principe grammaticaal correct, mits dit geen uitzondering was geweest op de grammaticale regel.

Bovenstaand schema is een bewerking van ontwikkelingsschema 13 uit het boek Ontwikkeling in Vogelvlucht van Martine F. Delfos.

Mijlpalen spraak- en taalontwikkeling baby en dreumes

Leeftijd Vaardigheden
4 weken
 • de baby maakt keelgeluiden
 • de baby reageert op geluidjes van bijvoorbeeld een belletje
16 weken
 • de baby kirt en lacht
 • de baby brabbelt tegen mensen
28 weken
 • de baby brabbelt tegen het speelgoed
 • de baby maakt combinaties van klinkers en medeklinkers zoals ‘ah-ah-ah, oh-oh-oh’
40 weken
 • de baby kan één woord zeggen
 • de baby doet geluiden na die hij of zij hoort
52 weken
 • het kind (dreumes) zegt twee of meer woorden
 • het kind kan voorwerpen herkennen aan hun naam
18 maanden
 • het kind kan plaatjes herkennen
 • het kind gebruikt eigen taal (vroem, vroem voor auto)
24 maanden
 • het kind (peuter) gebruikt woordcombinaties (twee- of meerwoordzinnen)
 • het kind begrijpt eenvoudige aanwijzingen
36 maanden
 • het kind (peuter) praat in zinnen
 • het kind kan eenvoudige vragen beantwoorden
48 maanden
 • het kind (kleuter) gebruikt voegwoorden
 • het kind begrijpt voorzetsels
60 maanden
 • het kind praat zonder kinderlijke articulatie

Bovenstaand schema is gebaseerd op de door Gesell gevonden sleutelleeftijden voor Amerikaanse kinderen en komt uit het boek Kind in Ontwikkeling van A.C. Bilo. De vaardigheden zijn redelijk vergelijkbaar voor Nederlandse kinderen. 

Lees ook:

 

Leave a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen