In de DSM-IV-TR (een internationaal erkend classificatiesysteem van stoornissen), worden de volgende kenmerken genoemd die voorkomen bij kinderen met ODD. Van ODD kan sprake zijn als aan vier van de acht kenmerken langere tijd aanwezig zijn.

Kenmerken ODD volgens de DSM-IV-TR
 • Is vaak driftig
 • Maakt vaak ruzie met volwassenen
 • Is vak opstandig of weigert zicht te voegen naar verzoeken of regels van volwassenen
 • Ergert vaak met opzet anderen
 • Geeft anderen vaak de schuld van eigen fouten of wangedrag
 • Is vaak prikkelbaar en ergert zich gemakkelijk aan anderen
 • Is vaak boos en gepikeerd
 • Is vaak hatelijk en wraakzuchtig
Uit: Diagnostische Criteria van de DSM-IV-TR, 2004
Mogelijke andere kenmerken ODD
 • Spreekt vaak volwassenen tegen (ouders, leerkrachten)
 • Legt de schuld van fouten neer bij anderen
 • Overgevoelig en snel op de teentjes getrapt