Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen

Wat zijn ontwikkelingsstoornissen en welke invloed heeft een stoornis op de ontwikkeling van het kind? Lees alles over ADHD, ADD, ODD, CD, Syndroom van Asperger, PDD-NOS, DCD / dyspraxie, OCD, Dyslexie, Dyscalculie, NLD, MCDD en groeistoornissen. 

Helaas is een stoornis niet weg te nemen, wel kunnen door behandeling en therapie de problemen voortkomend uit de stoornis veelal verminderd worden. Lees verder over aandachtstekortstoornissen, angststoornissen, gedragsstoornissen, autisme, leerstoornissen en stoornissen in de motoriek.

IMG_3137

Wat kan je doen als je kind een ontwikkelingsstoornis heeft?

Wat is een ontwikkelingsstoornis?

Stoornis

Een stoornis kent haar oorsprong in de aanleg en rijping van het zenuwstelsel en de hersengebieden en is in principe bij de geboorte al aanwezig. Of de stoornis ook daadwerkelijk tot uiting zal komen en tot problemen zal leiden, wordt mede bepaald door de omgevingsfactoren van het kind. Wat is het verschil tussen een ontwikkelingsstoornis en ontwikkelingsprobleem?

Lees het artikel: Ontwikkelingsstoornis of ontwikkelingsprobleem?

Overzicht ontwikkelingsstoornissen

Aandachtstekortstoornissen 

Gedragsstoornissen

Pervasieve ontwikkelingsstoornis (autisme)

Stoornissen in motorische vaardigheden

Angststoornissen

Leerstoornissen

Overige stoornissen

Primaire groeistoornissen

Lees ook het artikel

Welke professionals bieden ondersteuning?

Ondersteuning

Mensen die problemen ervaren in de ontwikkeling, al dan niet veroorzaakt door een stoornis, kunnen baat hebben bij deskundige begeleiding. Verschillende professionals bieden ondersteuning aan ouders en kinderen met een stoornis:

  • Huisarts

Let op: Tussen de deskundigen kan een groot verschil in ervaring en kennis op het gebied van stoornissen bij kinderen. Het is daarom raadzaam om navraag te doen naar de ervaring en kennis van de desbetreffende deskundige!

Zoek een professional bij jou in de buurt
Stel jouw vraag aan onze professionals (of kijk in het forum)

Let op: Aan de hand van diagnostisch onderzoek kan bepaald worden of er sprake is van een stoornis en welke behandeling nodig is. Vragen over de ontwikkeling van uw kind? Neem contact op met één van de deskundigen van Kijk op Ontwikkeling of een deskundige bij u in de buurt.

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen