Zindelijkheidsproblemen kinderen

Ongeveer 85% van de gezonde kinderen wordt op de leeftijd van twee tot vijf jaar spontaan zindelijk ’s nachts, waarbij onbewuste controle over de blaas spontaan wordt aangeleerd. Bij de overige 15% gebeurt het continent worden trager.

Zindelijkheidsproblemen kunnen van grote invloed zijn op de ontwikkeling en het zelfvertrouwen van het kind. Wat kan je doen als je kind zindelijkheidsproblemen heeft en waar vind je professionele ondersteuning bij jou in de buurt?

IMG_3137

Wat kan je doen bij zindelijkheidsproblemen?

Wat zijn zindelijkheidsproblemen?

Zindelijkheidsproblemen

De DSM-IV-TR (diagnostisch en statistisch handboek voor psychische stoornissen) omschrijft onwillekeurig urineverlies ofwel enuresis als het al dan niet intentioneel lozen van urine in het bed of in de kleding. Dit komt minstens tweemaal per week gedurende drie opeenvolgende maanden voor bij kinderen die een mentale leeftijd van vijf jaar of ouder hebben. De klacht is niet direct het gevolg van een somatische ziekte en is niet gebaseerd op onderliggende pathofysiologische mechanismen.

Incontinentie wordt omschreven als ongecontroleerd urineverlies (minstens één milliliter urine), niet volgens het normale systeem van blaaslediging, en minstens één keer per week bij een kind ouder dan vijf jaar. Urineverlies overdag wordt urine-incontinentie genoemd.
Ongeveer 85% van de gezonde kinderen wordt op de leeftijd van twee tot vijf jaar spontaan zindelijk ’s nachts, waarbij onbewuste controle over de blaas spontaan wordt aangeleerd. Bij de overige 15% gebeurt het continent worden trager. Zindelijkheidsproblemen komen meer voor bij jongens dan bij meisjes.

Bij zindelijkheidsproblemen kan onderscheid gemaakt worden in het tijdstip waarop de urinelozing zich voordoet, namelijk nachtelijk (nocturna), overdag (diurna) of gecombineerd (nocturna en diurna). Tevens wordt er onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire enuresis, Bij primaire enuresis is het kind nooit zindelijk geweest, terwijl er bij secundaire enuresis ooit een droge periode van minstens zes maanden is geweest.

Mijlpalen ontwikkeling zindelijkheid

Mijlpalen

Wat zijn de mijlpalen binnen de ontwikkeling van zindelijkheid bij kinderen? Wanneer zijn kinderen gemiddeld zindelijk voor urine en wanneer zijn kinderen gemiddeld zindelijk voor ontlasting overdag en ‘s nachts? Kijk naar de verschillende schema’s met percentages wanneer kinderen op een bepaalde leeftijd zindelijk zijn voor urine en ontlasting.

Behandeling zindelijkheidsproblemen

Behandeling

Welke behandelmethoden bestaan er voor kinderen met zindelijkheidsproblemen? Lees de artikelen:

Welke professionals bieden ondersteuning?

Ondersteuning

Zindelijkheidsproblemen kunnen van invloed zijn op het dagelijks functioneren en de gehele ontwikkeling van het kind. Gezien de complexe problematiek kunnen verschillende deskundigen ondersteuning bieden bij het behandelen van zindelijkheidsproblemen en is vaak een multidisciplinaire aanpak nodig. Onder andere de volgende hulpverleners kunnen betrokken zijn bij de behandeling en begeleiding van kinderen met zindelijkheidsproblemen:

  • Huisarts

Let op: Tussen de deskundigen kan een groot verschil in ervaring en kennis bestaan op het gebied van zindelijkheidsproblemen bij kinderen. Het is daarom raadzaam om navraag te doen naar de ervaring en kennis van de desbetreffende deskundige!

Zoek een professional bij jou in de buurt
Stel jouw vraag aan onze professionals (of kijk in het forum)

Let op: Maak je je ongerust over de zindelijkheidsproblemen van je kind? Neem gerust contact op met één van de deskundigen van Kijk op Ontwikkeling of een deskundige bij jou in de buurt.

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen