Voedingsproblemen en eetproblemen kinderen

Bij een voedings- en eetprobleem krijgt een kind meer voeding dan het kan eten of nodig heeft of eet het kind te weinig, helemaal niet of te eenzijdig. Wat kan je doen bij voeding- en eetproblemen en welke professionals bieden ondersteuning?

Voedingsproblemen en eetproblemen zijn van invloed op de gehele ontwikkeling van het kind en kunnen ook een grote invloed hebben op het gezinsleven. De oorzaken van de problemen zijn niet altijd makkelijk te achterhalen en vaak het gevolg van een complex samenspel van verschillende factoren.

IMG_3137

Wat kan je doen bij voedings- en eetproblemen?

Oorzaken voedings- en eetproblemen

Oorzaken

Een voedings- en eetprobleem kan door externe factoren ontwikkeld worden. Denk bijvoorbeeld aan een nare gebeurtenis of de manier waarop ouders met de eten binnen het gezin omgaan. Daarnaast kunnen voedings- en eetproblemen veroorzaakt worden door een lichamelijke afwijking, medische probleem of een in aanleg aanwezige stoornis. Vaak spelen zowel de omgeving, als fysieke klachten een rol binnen het eetgedrag van kinderen.

Voorbeelden voedings- en eetproblemen

Voorbeelden

Welke vormen van voedings- en eetproblemen bestaan zoal? De problemen kunnen globaal in vier categorieën verdeeld worden. Kinderen kunnen:

  • Te veel eten (overeten)
  • Te weinig eten
  • Niet willen eten (voedselweigering)
  • Zeer kieskeurig zijn
Welke professionals bieden ondersteuning?

Ondersteuning

Voedings- en eetproblemen kunnen problemen opleveren binnen het gezin en van invloed zijn op de gehele ontwikkeling van het kind. De problemen zijn vaak het gevolg van een complex samenspel van verschillende factoren. Omdat vaak zowel de omgeving als fysieke klachten een rol spelen in het eetgedrag van kinderen, kunnen verschillende deskundigen betrokken zijn bij de behandeling van voedings- en eetproblemen. Onder andere de volgende hulpverleners kunnen betrokken zijn bij de behandeling en begeleiding van voedings- en eetproblemen:

  • Huisarts

Let op: Tussen de deskundigen kan een groot verschil in ervaring en kennis bestaan op het gebied van voedings- en eetproblemen bij kinderen. Het is daarom raadzaam om navraag te doen naar de ervaring en kennis van de desbetreffende deskundige!

Zoek een professional bij jou in de buurt
Stel jouw vraag aan onze professionals (of kijk in het forum)

Let op: Maak je je ongerust over het eetgedrag van je kind en/of heb je vragen over voeding? Neem gerust contact op met één van de deskundigen van Kijk op Ontwikkeling of een deskundige bij jou in de buurt.

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen