Voedingsproblemen en eetproblemen kleuters en schoolkinderen

Bij een voedings- en eetprobleem krijgt een kind meer voeding dan het kan eten of nodig heeft of eet het kind te weinig, helemaal niet of te eenzijdig. Wat kan je doen bij voeding- en eetproblemen en welke professionals bieden ondersteuning?

Voedingsproblemen en eetproblemen zijn van invloed op de gehele ontwikkeling van het kind en kunnen ook een grote invloed hebben op het gezinsleven. De oorzaken van de problemen zijn niet altijd makkelijk te achterhalen en vaak het gevolg van een complex samenspel van verschillende factoren.

IMG_3137

Wat kan je doen bij voedings- en eetproblemen?

Oorzaken voedings- en eetproblemen

Oorzaken

Een voedings- en eetprobleem kan door externe factoren ontwikkeld worden. Denk bijvoorbeeld aan een nare gebeurtenis of de manier waarop ouders met de eten binnen het gezin omgaan. Daarnaast kunnen voedings- en eetproblemen veroorzaakt worden door een lichamelijke afwijking, medische probleem of een in aanleg aanwezige stoornis. Vaak spelen zowel de omgeving, als fysieke klachten een rol binnen het eetgedrag van kinderen.

Voorbeelden voedings- en eetproblemen

Voorbeelden

Welke vormen van voedings- en eetproblemen bestaan zoal? De problemen kunnen globaal in vier categorieën verdeeld worden. Kinderen kunnen:

  • Te veel eten (overeten)
  • Te weinig eten
  • Niet willen eten (voedselweigering)
  • Zeer kieskeurig zijn
Ondersteuning en hulp

Zorgaanbieders

Kijk in het overzicht welke verschillende zorgaanbieders kleuters en schoolkinderen met voedings- en eetproblemen ondersteuning bieden. Er bestaan veel verschillende zorgaanbieders. Welke zorgaanbieder heb je nodig voor welk probleem?

Kinderzorgkaart

Kijk op de Kinderzorgkaart van Kijk op Ontwikkeling voor een zorgaanbieder bij jou in de buurt. Verschillende zorgaanbieders bieden ondersteuning aan kleuters en schoolkinderen met motorische problemen.

Stel je vraag

Stel je vraag over voedings- en eetproblemen bij kleuters en schoolkinderen aan één van de professionals van Kijk op Ontwikkeling. Of kijk of jouw vraag al eerder is beantwoord.

Let op: Tussen de zorgaanbieders kan een groot verschil in ervaring en kennis bestaan op het gebied van voedings- en eetproblemen bij kinderen. Het is daarom raadzaam om navraag te doen naar de ervaring en kennis van de desbetreffende deskundige!

Let op: Maak je je ongerust over het eetgedrag van je kind en/of heb je vragen over voeding? Neem gerust contact op met één van de professionals van Kijk op Ontwikkeling of vind een zorgaanbieder bij jou in de buurt via de Kinderzorgkaart.

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen