Motorische problemen kinderen

Motorische problemen kunnen van invloed zijn op het dagelijks functioneren en de gehele ontwikkeling van het kind. Zowel op het gebied van de fijne motoriek (schrijven, knippen) en grove motoriek (fietsen, zwemmen), kunnen problemen ontstaan.

Wanneer een kind een motorische achterstand heeft ten opzichte van leeftijdsgenootjes kunnen problemen op uiteenlopend gebied ontstaan. De omgeving van een kind kan motorische taken verwachten, die gezien zijn (motorische) ontwikkeling nog niet haalbaar zijn.

IMG_3137

Wat kan je doen bij motorische problemen?

Oorzaken motorische problemen

Oorzaken

Problemen in de fijne- en grove motoriek kunnen ontstaan door invloeden van buitenaf, zoals te weinig buitenspeelmogelijkheden of bijvoorbeeld te weinig stimulans om te bewegen vanuit de omgeving. Daarnaast kunnen problemen veroorzaakt worden door een lichamelijke afwijking, medische problemen of een in aanleg aanwezige stoornis.

Signalen en voorbeelden motorische problemen

Signalen

Kijk in het schema ‘signalen belemmerde motorische ontwikkeling’ of je kind zich op een normale manier ontwikkelt en/of er een reden voor zorg is en ondersteuning of advies van een professional noodzakelijk is.

Let op: De signalen hoeven niet direct een reden tot zorg zijn, omdat alle kinderen zich op hun eigen manier en tempo ontwikkelen, maar geven wel een indicatie.

Voorbeelden:

  • Onhandige, houterige motoriek
  • Zichzelf stoten en andere dingen stoten
  • Veel vallen
  • Moeite met knippen, veters strikken en andere fijn motorische taken
  • Slecht handschrift
  • Moeite met het leren van fietsen en zwemmen
  • Niet mee kunnen komen met spelen op straat of op het schoolplein
  • Niet mee kunnen komen met het sporten in de gymles of de sportvereniging
Welke professionals bieden ondersteuning?

Ondersteuning

Problemen in de grove en fijne motoriek zijn van grote invloed op de het dagelijks functioneren en de algehele ontwikkeling van kinderen. Onder andere de volgende hulpverleners kunnen betrokken zijn bij de behandeling en begeleiding van kinderen met motorische problemen:

  • Huisarts

Let op: Tussen de deskundigen kan een groot verschil in ervaring en kennis bestaan op het gebied van motorische problemen bij kinderen. Het is daarom raadzaam om navraag te doen naar de ervaring en kennis van de desbetreffende deskundige!

Zoek een professional bij jou in de buurt
Stel jouw vraag aan onze professionals (of kijk in het forum)

Let op: Maak je je ongerust over de motorische ontwikkeling van je kind? Neem gerust contact op met één van de deskundigen van Kijk op Ontwikkeling of een deskundige bij jou in de buurt.

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen