Leerproblemen kinderen

Kinderen met leerproblemen hebben ten opzichte van leeftijdsgenootjes van hetzelfde onderwijsniveau op één of meerdere gebieden meer moeite om mee te komen met de lesstof. Welke leerproblemen bestaan er wat kan je doen als het leren niet vanzelf gaat?

Leerproblemen kunnen op verschillende manieren ontstaan. Veelal is een externe factor de oorzaak, denk aan slecht onderwijs of bijvoorbeeld een scheiding van de ouders. Daarnaast kunnen leerproblemen veroorzaakt worden door een in aanleg aanwezige stoornis. Men spreekt dan van een leerstoornis. Dyslexie en Dyscalculie zijn leerstoornissen.

IMG_3137

Wat kan je doen bij leerproblemen?

Oorzaken leerproblemen

Oorzaken

Allereerst kan de onderverdeling gemaakt worden tussen leerproblemen en leerstoornissen. Een leerstoornis wordt veroorzaakt door interne factoren, zoals de aanleg of een rijpingsstoornis van het centrale zenuwstelsel. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld een hoge of juist hele lage intelligentie en stoornissen zoals dyslexie, dyscalculie, ADHD, ADD, syndroom van Asperger, PDD-NOS en DCD. Een leerprobleem wordt veroorzaakt door externe factoren, oftewel omgevingsfactoren . Denk bijvoorbeeld aan simpelweg een slechte leerkracht of een problematische thuissituatie waardoor sociaal-emotionele of gedragsproblemen ontstaan. Ook kunnen medische problemen, zoals slecht kunnen horen of zien, een oorzaak zijn van leerproblemen.

Lees ook het artikel:

Voorbeelden en signalen van leerproblemen

Voorbeelden

Kinderen die niet goed mee kunnen komen op school kunnen problemen ervaren op verschillende gebieden. Voorbeelden van leerproblemen:

 • Taalproblemen
 • Spellingproblemen
 • Leesproblemen
 • Schrijfproblemen
 • Rekenproblemen
 • Leerachterstanden
 • Werkhoudingsproblemen
 • Huiswerkproblemen
 • Concentratieproblemen

Signalen

Vaak worden leerproblemen in groep 3 en 4 voor het eerst gesignaleerd. Vanaf dat moment ligt de nadruk op het leren lezen en rekenen en moet het kind zich voor een lagere periode kunnen concentreren. Hoe kan je leerproblemen vroegtijdig ontdekken? De volgende signalen kunnen op leerproblemen duiden:

 • Je kind heeft geen plezier in school
 • Je kind reageert thuis de frustraties af van school
 • Je kind verveelt zich op school
 • De prestaties van je kind nemen opeens af
 • Je hebt het gevoel dat je kind meer kan dan het op school laat zien
Dyslexie en Dyscalculie

Dyslexie en dyscalculie

Dyslexie en dyscalculie zijn leerstoornissen. Kinderen met dyslexie hebben hardnekkig problemen met het aanleren en vlot toepassen van lezen en spellen en kinderen met dyscalculie hebben hardnekkige problemen bij het aanleren en automatiseren van de basisvaardigheden van rekenen en wiskunde. Vroeg herkenning van de problemen en een gerichte aanpak zijn essentieel.

Lees meer over:

Tips bij leerproblemen

Tips en stimuleren

Lees het artikel met algemene tips bij leerproblemen en de artikelen met tips hoe je de taalontwikkeling, schrijfvaardigheden, leesvaardigheden en rekenvaardigheden van je kind kan stimuleren:

Welke professionals bieden ondersteuning?

Ondersteuning

Leerproblemen kunnen van invloed zijn op de gehele ontwikkeling van het kind. Naast het niet mee kunnen komen op school kunnen kinderen door leerproblemen gepest worden, onzeker worden en bijvoorbeeld een negatief zelfbeeld en faalangst ontwikkelen. Zowel binnen als buiten op school kunnen verschillende deskundigen ondersteuning bieden bij het behandelen van leerproblemen. De hulp kan gericht zijn op de sociaal-emotionele gevolgen van het leerprobleem en/of het inhalen van de leerachterstand in de vorm van bijvoorbeeld huiswerk- of studiebegeleiding (Remedial Teaching). Onder andere de volgende hulpverleners kunnen betrokken zijn bij de behandeling en begeleiding van leerproblemen:

 • Huisarts

Let op: Tussen de deskundigen kan een groot verschil in ervaring en kennis bestaan op het gebied van leerproblemen bij kinderen. Het is daarom raadzaam om navraag te doen naar de ervaring en kennis van de desbetreffende deskundige!

Zoek een professional bij jou in de buurt
Stel jouw vraag aan onze professionals (of kijk in het forum)

Let op: Heeft je kind leerproblemen en ben je op zoek naar antwoorden en ondersteuning? Neem gerust contact op met één van de deskundigen van Kijk op Ontwikkeling of een deskundige bij jou in de buurt.

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen