Gedragsproblemen kinderen

Gedragsproblemen hebben grote invloed op de ontwikkeling van het kind. Wat zijn de oorzaken van gedragsproblemen, welke gedragsproblemen bestaan er zoal en wat kan je doen bij gedragsproblemen?

Gedragsproblemen kunnen op verschillende manieren tot uiting komen. Het gedrag kan naar buiten gericht zijn en waar de omgeving veel last van heeft, of juist naar binnen gericht en daardoor minder zichtbaar is voor de omgeving. Ook is het gedrag vaak afhankelijk van de setting. Het gedrag thuis, kan weer heel anders zijn dan het gedrag op school of op de sportvereniging.

IMG_3137

Wat kan je doen bij gedragsproblemen?

Oorzaken gedragsproblemen

Oorzaken

Gedragsproblemen worden veroorzaakt door factoren uit de omgeving van het kind. De problemen kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van iets wat het kind heeft meegemaakt of aan is bloot gesteld. Dit kan bijvoorbeeld een trauma zijn of een slechte inadequate opvoeding. Daarnaast kunnen gedragsproblemen veroorzaakt worden door een in aanleg aanwezige stoornis. Men spreekt dan over een gedragsstoornis.

Lees ook het artikel:

Voorbeelden van gedragsproblemen

Voorbeelden

Gedragsproblemen kunnen in twee groepen verdeeld worden. Geëxternaliseerde gedragsproblemen (problematiek naar buiten gericht, waarbij agressie centraal staat) en geïnternaliseerde gedragsproblemen (problematiek naar binnen gericht, waarbij angst centraal staat). Voorbeelden van gedragsproblemen:

  • Boosheid, agressie, woedeaanvallen en driftbuien
  • Jaloezie en afgunst
  • Pestgedrag
  • Druk, ongeconcentreerd en impulsief gedrag
  • Delinquent gedrag (vandalisme, brandstichten, liegen, stelen)
  • Angsten
  • Teruggetrokken gedrag en sombere gevoelens
  • Overheersend gedrag

Gedragsproblemen kunnen veroorzaakt worden door een stoornis. Lees meer over de gedragsstoornissen ODD en CD, de aandachtstekortstoornissen ADHD en ADD en de angststoornis OCD.

Lees ook het artikel:

Welke professionals bieden ondersteuning?

Ondersteuning

Gedragsproblemen kunnen van invloed zijn op de gehele ontwikkeling van het kind. Verschillende deskundigen kunnen ondersteuning bieden bij het behandelen van problemen in het gedrag. De hulp kan gericht zijn op het kind en/of het kind en de ouders samen. Onder andere de volgende hulpverleners kunnen betrokken zijn bij de behandeling en begeleiding van gedragsproblemen:

  • Huisarts

Let op: Tussen de deskundigen kan een groot verschil in ervaring en kennis op het gebied van gedragsproblemen bij kinderen bestaan. Het is daarom raadzaam om navraag te doen naar de ervaring en kennis van de desbetreffende deskundige!

Zoek een professional bij jou in de buurt
Stel jouw vraag aan onze professionals (of kijk in het forum)

Let op: Zoek je ondersteuning hoe om te gaan met de gedragsproblemen of vraag je je af of een stoornis aan het gedragsprobleem ten grondslag ligt? Neem dan gerust contact op met één van de deskundigen van Kijk op Ontwikkeling of een deskundige bij jou in de buurt. 

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen