Hoe stimuleer je de taalontwikkeling van je kleuter of schoolkind?

Taal is overal om ons heen, de hele dag door. Voor het leren op school is taal van groot belang. Taal is bijvoorbeeld nodig voor het leren tellen, leren van de dagen van de week, opvolgen van instructies en vanaf groep 3 ook een voorwaarde voor het leren lezen en schrijven.

Het is dan ook niet vreemd dat het centrale doel van de kleuterperiode het stimuleren van een goede taalontwikkeling is. De woordenschat wordt opgebouwd door voorlezen, rijmspelletjes, liedjes en kringgesprekken. Hoe stimuleer je als ouders de taalontwikkeling van je kind en het leren lezen?

Tips stimuleren taalontwikkeling

Tip: Maak jouw kind lid van de bibliotheek. In veel gemeenten kunnen kinderen gratis lid worden van de bibliotheek.

slide_1
Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen