De verschillende professionals

Het is belangrijk om kinderen met problemen in hun ontwikkeling vroegtijdig te helpen. In de praktijk blijkt dat kinderen een achterstand vaak niet zelfstandig kunnen inlopen en hierbij hulp nodig hebben van een professional of specialist. Kijk hieronder voor een overzicht van de verschillende disciplines die ondersteuning kunnen bieden aan ouders en hun kind.

De deskundigen zijn op één of meerdere ontwikkelingsgebieden ingedeeld en vervolgens op alfabetische volgorde. De indeling is slechts een leidraad en het is goed mogelijk dat een deskundige ook op een ander gebied betrokken is dan hieronder beschreven. Kijk op de pagina welke professional voor welk probleem voor een indeling van professionals per probleemgebied en/of kijk op de kinderzorgkaart voor een professional bij u in de buurt.

IMG_3137

Overzicht van de verschillende disciplines

Ondersteuning lichamelijke ontwikkeling

Lichamelijke ontwikkeling

 • Kinderarts
 • Kinderergotherapie
 • Kinderoefentherapie (Mensendieck en Cesar)
 • Kinderfysiotherapie
 • Manuele therapie
 • Oogarts
 • Opticien, Optometrist, Optoloog
 • Orthopeed
 • Podotherapeut, podoloog
 • Sensomotorische therapie

Denk aan: groeistoornissen, kinderziekten en aandoeningen, problemen met de zintuigen, houdingsproblemen

Ondersteuning motorische ontwikkeling

Motorische ontwikkeling

 • Kinderergotherapie
 • Kinderoefentherapie (Mensendieck en Cesar)
 • Kinderfysiotherapie
 • Manuele therapie
 • Sensomotorische therapie

Denk aan: problemen schoolrijpheid en zelfstandigheid, schrijfproblemen, schokkerig, houterig en onhandig bewegen

Ondersteuning cognitieve ontwikkeling

Cognitieve ontwikkeling

 • Kinderpsychiater
 • Kinderpsycholoog
 • Kinderpsychotherapeut
 • Orthopedagoog
 • Pedagoog
Ondersteuning sociaal-emotionele ontwikkeling

Sociaal-emotionele ontwikkeling

 • Kinderpsychiater
 • Kinderpsycholoog
 • Kinderpsychotherapeut
 • Orthopedagoog
 • Pedagoog
Ondersteuning voeding en eten

Voeding en eten

 • Babyconsulente
 • Diëtist
 • Lactatiedeskundige
 • Logopedist
 • Maatschappelijk werkster
 • Kinderpsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Pedagoog
Ondersteuning opvoeding

Opvoedondersteuning

 • Babyconsulente
 • Kinderpsycholoog
 • Maatschappelijk werkster
 • Orthopedagoog
 • Pedagoog

Vraag advies aan jouw huisarts of jeugdverpleegkundige of –arts van het consultatiebureau en/of zoek een professional bij jou in de buurt!

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen