Zindelijkheidsproblemen dreumes en peuter

In Nederland worden kinderen over het algemeen zindelijk tussen de 2 en 3 jaar. Zindelijkheid ’s nachts komt ongeveer een half jaar tot een jaar later dan zindelijkheid overdag. Kinderen worden in principe zindelijk op het moment dat zij hier lichamelijk en mentaal rijp voor zijn.

Voor zindelijkheid is over het algemeen geen speciale training nodig. Wel kan de omgeving zo worden ingericht dat zindelijkheid wordt gestimuleerd. Problemen ontstaan vaak door de manier waarop ouders omgaan met de zindelijkheid, een angstige ervaring van het kind rondom het poepen en/of een stressvolle periode of gebeurtenis.

sociaal emotionele ontwikkeling dreumes nee is nee

Wat kan je doen bij zindelijkheidsproblemen dreumes en peuter?

Rijpheid voor zindelijkheid

Rijpheid zindelijkheid

Wanneer zijn kinderen rijp om zindelijk te kunnen worden? Kinderen moeten allereerst lichamelijk (blaas en zenuwstelsel) voldoende gerijpt zijn. Kinderen zijn mentaal gerijpt als zij interesse tonen in de wc of het potje, ook begrijpen waar deze voor dienen en als zij kleine opdrachtjes kunnen uitvoeren op het gebied van zelfredzaamheid (bijvoorbeeld aan- en uitkleden).

Mijlpalen in de ontwikkeling van zindelijkheid

Mijlpalen

Wanneer zijn kinderen gemiddeld zindelijk voor urine en voor ontlasting overdag en ‘s nachts? Kijk naar de verschillende  schema’s met percentages wanneer kinderen op een bepaalde leeftijd zindelijk zijn voor urine en ontlasting.

Tips om zindelijkheid te stimuleren

Tips

Hoe kan je zindelijkheid bij je dreumes of peuter stimuleren? Lees het artikel:

Ondersteuning en hulp

Zorgaanbieders

Kijk in het overzicht welke verschillende zorgaanbieders dreumesen en peuters met zindelijkheidsproblemen ondersteuning bieden. Er bestaan veel verschillende zorgaanbieders. Welke zorgaanbieder heb je nodig voor welk probleem?

Kinderzorgkaart

Kijk op de Kinderzorgkaart van Kijk op Ontwikkeling voor een zorgaanbieder bij jou in de buurt. Verschillende zorgaanbieders bieden ondersteuning aan dreumesen en peuters met zindelijkheidsproblemen.

Stel je vraag

Stel je vraag over zindelijkheidsproblemen bij dreumesen en peuters aan één van de professionals van Kijk op Ontwikkeling. Of kijk of jouw vraag al eerder is beantwoord.

Let op: Tussen de zorgaanbieders kan een groot verschil in ervaring en kennis op het gebied van zindelijkheidsproblemen bij dreumesen en peuters. Het is daarom raadzaam om navraag te doen naar de ervaring en kennis van de desbetreffende deskundige!

Let op: Heb je vragen over de zindelijkheid van je dreumes of peuter, maak je je zorgen of ben je op zoek naar extra begeleiding en tips? Neem dan gerust contact op met één van de professionals van Kijk op Ontwikkeling of vind een zorgaanbieder bij jou in de buurt via de Kinderzorgkaart

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen