Lastig gedrag dreumes en peuter

Bijna alle ouders krijgen te maken met lastig gedrag bij hun dreumes en peuter. Iedereen kent wel de term ‘peuterpuberteit’ en de gevleugelde uitspraak ‘ik ben twee en zeg nee’. Hoe kan je als ouders het beste omgaan met dit gedrag en waar vind je hulp als het gedrag tot wanhoop leidt?

Lastig gedrag kan inderdaad lastig zijn, maar is volstrekt normaal voor deze ontwikkelingsfase. Maar wat is lastig gedrag en wanneer is dit gedrag niet meer gewoon? Er bestaan grote verschillen in temperament tussen kinderen. De meeste ouders van dreumesen en peuters krijgen in meer of mindere mate te maken met claimgedrag, druk en impulsief gedrag en kinderen die slecht luisteren, extreem koppig zijn en op de meest vreemde momenten een driftbui ontwikkelen.

sociaal emotionele ontwikkeling dreumes nee is nee

Wat kan je doen bij lastig gedrag dreumes en peuter?

Vormen van lastig gedrag

Vormen lastig gedrag

Hieronder staan de problemen die vaak voorkomen bij dreumesen en peuters. Deze problemen, of ook wel lastig gedrag genoemd, zijn heel normaal voor deze leeftijdsfase.

Let op: Aangezien alle kinderen verschillen in aard en temperament, kunnen deze vormen van lastig gedrag bij jouw kind in meer of mindere mate tot uiting komen en/of helemaal niet van toepassing zijn.

Algemene opvoedtips

Opvoedtips

  • Jullie als ouders zijn hét voorbeeld voor het kind. Wees het goede voorbeeld. Opvoeden is voordoen!
  • Beloon en benoem met name het goede en gewenste gedrag van jouw kind.
  • Zit als ouders op één lijn, voorkom dat de kinderen jullie tegen elkaar uitspelen. Bespreek de ‘tactiek’ van de opvoeding als de kinderen op bed liggen.
  • Kinderen hebben duidelijkheid nodig, geef structuur, stel grenzen en wees hierin consequent.
  • Geef jouw kind binnen de gestelde grenzen alle ruimte om dingen zelf te doen, te ontdekken en te experimenten. Kinderen leren in deze ontwikkelingsfase door te experimenteren.
Welke professionals bieden ondersteuning?

Ondersteuning

Er bestaan verschillende deskundigen (disciplines) die ondersteuning kunnen bieden bij dreumesen en peuters met lastig gedrag:

  • Huisarts

Let op: Tussen de deskundigen kan een groot verschil in ervaring en kennis op het gebied van lastig gedrag bij dreumesen en peuters. Het is daarom raadzaam om navraag te doen naar de ervaring en kennis van de desbetreffende deskundige!

Zoek een professional bij jou in de buurt
Stel jouw vraag aan onze professionals (of kijk in het forum)

Let op: Ben je als ouder onzeker of het gedrag van jouw dreumes of peuter nog onder de noemer ‘normaal lastig gedrag’ of meer onder de noemer ‘gedragsprobleem’ valt, neem dan contact op met één van de deskundigen van Kijk op Ontwikkeling of een deskundige bij u in de buurt. 

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen