Sociale vaardigheden dreumes en peuter stimuleren

Een dreumes is nog heel egocentrisch en kinderen van deze leeftijd spelen vooral nog alleen of naast andere kinderen. Een peuter zal steeds meer geïnteresseerd raken in leeftijdsgenootjes en ook daadwerkelijk samen met kinderen kunnen spelen. Hoe stimuleer je spelenderwijs de sociale vaardigheden van jouw dreumes of peuter?

Om te kunnen spelen met andere kinderen, moet een kind inzicht krijgen in zijn eigen capaciteiten en beperkingen (zelfbewustzijn). Ook is het van belang om rekening te leren houden met de behoeften van anderen (sociaal bewustzijn). Hoe stimuleer je de sociaal-emotionele ontwikkeling van jouw dreumes en peuter?

Spelletjes en tips voor stimuleren sociale vaardigheden

Tip: Geef jouw kind volop de gelegenheid voor sociaal contact met leeftijdsgenootjes. Ga op bezoek bij vriendjes, naar de speeltuin, een speelgroep in de buurt en de peuterspeelzaal.  

sociaal emotionele ontwikkeling dreumes nee is nee
Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen